Gençler nasıl bir üniversite hayal ediyor?

Dünya’nın gündemi ne kadar hareketli olursa olsun, üniversite tercih etme döneminde olan gençlerin gündemi belli… Araştırma şirketi Areda Survey, tercih sürecinin yaşandığı bu günlerde gençlere nasıl bir üniversite hayal ettiklerini sordu.

Areda Survey, “Hayalimdeki Üniversite Araştırması’yla” çarpıcı sonuçlara ulaştı. Verilere göre, üniversite tercihlerinde ulaşım, lokasyon, akademik başarı gibi kriterler kritik önem taşıyor. Araştırmaya katılan 18-24 yaş grubu arası üniversite adayı gençlerin yüzde 25.9’u üniversiteye iş imkanı derken, yüzde 46.8’i ise “üniversite=eğitim” diyor.

22- 23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya yüzde 50.7’si kadın, yüzde 49.3’ü ise erkek olmak üzere bin 100 kişi katılırken,18-24 yaş grubu katılımcıların yüzde 17.9’unu oluşturdı. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile Arede Survey PBDP’siyle gerçekleştirilen araştırmaya katılan 65 yaş üzeri katılımcılar ise yüzde 14.9 olarak ifade edildi. Ankete katılanların eğitim durumları da oldukça dikkat çekici. Katılımcıların yüzde 53.9’u ilkokul mezunu olurken, 26.3’ü lise, 17.6’sı lisans ve 2.2’si lisans üstü eğitim alan kişiler araştırmada yer aldı. Katılımcıların yüzde 35.6’sı kendini ‘ev kadını’ olarak nitelendirirken, katılımcıları yalnızca 13.2’sinin öğrenci olduğu verilere yansıdı.

Ulaşım olanakları önemseniyor

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 43.9’u üniversiteye ulaşım olanaklarını önemserken, yüzde 54.2’si üniversitede eğitim veren öğretim kadrosuna önem veriyor. “Üniversitenin kamuoyundaki imajı önemlidir” bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 44.1 olurken, üniversitelerin sosyo-kültürel faaliyetlerini önemseyenlerin oranı 43.4 olarak verilere yansıdı.

Hocalar ve akademik başarıya dikkat!

“Üniversitelerin öğretim elemanları kadrosu önemlidir” bölümüne 18-24 yaş grubunun yüzde 61.4’ü kesinlikle katılıyorum dedi. Öğretim elemanları kadrosunun önemsiz olduğunu belirtenlerin oranı ise 11.7 olarak yansıdı. Üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarı /sıralaması önemlidir bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenler yüzde 51 oranla çoğunlukta. Bu görüşe katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 20.4 olurken, yüzde 5.6’sı kararsız kaldı. Akademik başarıların önemli olduğuna katılmayanların oranı yüzde 2.6 olurken, kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 20.5 olarak verilere yansıdı.

Şehir merkezinde yeşil üniversite

“Üniversite kampüsü yerleşim yeri sizce nerede olmalıdır” sorusuna katılımcıların yüzde 68’i ‘kent merkezinde olmalıdır’ yanıtını verirken,yüzde 32’si ise şehir merkezi dışında olmalıdır diye cevapladı. Araştırmada yer alan “Üniversiteye ulaşım olanakları önemlidir” bölümüne kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 43.9 olurken, katılıyorum diyenler yüzde 26,3 oldu.Bu konuda kararsız olanların oranı yüzde 2,5 olurken, katılmıyorum şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 1.4 olarak belirlendi. Kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 25.9 oranıyla dikkat çekti.
Üniversitede yeşil ve çevreci kampüsün önemli olduğunu savunanların oranı ise 51.3 olurken, bu görüşe katılanların oranı 17.8 oldu. Kararsızların oranı 7, katılmayanların oranı 4.6, kesinlikle katılmayanların oranı ise 19.2 olarak açıklandı. Üniversitenin bulunduğu kentin önemli olduğunu savunanların oranı yüzde 26.7 olurken, bu görüşe katılanların oranı yüzde 21.8 olarak şekillendi.Şehir konusunda kararsız olan vatandaşların oranı yüzde 8, şehrin önemli olduğuna katılmayanların oranı 22,3, kesinlikle katılmayanların oranı ise 21.2 oldu.

Gençler uzman üniversiteler istiyor

Araştırmada “Her üniversitenin bir alanda uzmanlaşmasını destekliyorum (Örneğin Cerrahpaşa Tıp, Ankara Hukuk gibi…) bölümüne kesinlikle katılıyorum diye yanıt verenlerin oranı yüzde 37.7 oldu. Bu bölüme katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 26.4 olurken, kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 21.7, katılmıyorum diyenlerin oranı 4.2 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 10.

Üniversite mezunları sınav kalkmasın diyor

Üniversite sınavının kaldırılmasını talep eden vatandaşların oranı yüzde 58.2 olurken, kaldırılmamalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.8’le ifade edildi. Sınavın kaldırılmasını yüzde 69.1 oranıyla en çok kadınlar isterken, erkeklerin yüzde 53’ü sınavın kaldırılmasını istemiyor. Sınavın kaldırılmasını isteyen vatandaşların yüzde 69.8’i ilkokul mezunu olurken, kaldırılmamalı diyenlerin yüzde 51.8’i ise lisans mezunu.

Genel yönelim yüz yüze eğitim diyor

Araştırmada yer alan “Hangi eğitim sisteminden yararlanmak istersiniz?” Sorusuna katılımcıların yüzde 77.3’ü yüzyüze yanıtı verirken, yüzde 22.7’si uzaktan eğitimi tercih ediyor. Yüz yüze eğitimi tercih edenlerin yüzde 90.4’ü erkeklerden oluşurken, bu oran kadınlarda yüzde 64.6’ya karşılık geliyor. Kadınlar ise uzaktan eğitimin yararlı olacağı kanaatinde. Araştırmaya göre uzaktan eğitimi tercih eden kadınların oranı yüzde 35.4 olurken, erkeklerin oranı yüzde 9.6 olarak verilere yansıdı.

“Eğitim” diyen de var “iş” diyen de 

“Sizler için üniversite öncelikle hangisini ifade eder” bölümüne eğitim diyenlerin oranı yüzde 60 olurken, bu oranı yüzde 29.4 ile iş imkanı, yüzde 4.4 ile özgürlük, 4.2 ile yurt ve 1.9 ile kampüs izledi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 42.8’i üniversiteyi iş imkanı olarak görürken, erkeklerin yüzde 72.3’ü üniversiteye ‘eğitim’ gözüyle bakıyor. Ankete katılan üniversite adayı gençlerin yüzde 25.9’u üniversiteye iş imkanı derken, yüzde 46.8’i ise üniversite =eğitim diyor.

Gündüz eğitimi tercih ediliyor

Araştırmaya göre birinci öğretim olmak isteyenlerin oranı yüzde 86.8 olurken, ikinci öğretim olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13.2oldu. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 95.7’si birinci öğretimde eğitim almak isterken, erkeklerin yüzde 77.8’i de birinci öğretime gitmeyi doğru buluyor. 18-24 yaş grubu gençlerin yüzde 76.7’si tercihini birinci öğretimden yana yaparken, ikinci öğretim diyenlerin oranı 23.3 oldu.

Katılımcıların yüzde 62’si üniversite eğitiminin müfredata bağlı olmasını isterken, yüzde 38’i kredi tamamlama sisteminin getirilerek daha esnek bir yolun izlenmesini arzu ediyor.

İLGİLİ HABERLER