Finans liderlerinin gündemi Post-Covid stratejileri

PwC’nin Mart ayından bu yana COVID-19’un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemek üzere gerçekleştirdiği CFO Pulse araştırma serisinin son dönemi 1 Haziran haftasında gerçekleştirildi. Global için 5’incisi gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 23 ülkeden 989 CFO katıldı. Türkiye’nin üçüncü defa yer aldığı araştırmada Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’ları, küresel finans liderleriyle birlikte krizi son gelişmeler çerçevesinde ele aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, pandemi başlangıcında finans liderlerinin güvenliğe odaklandıkları, bu sıkıntılı dönemi sağlık, ekonomi ve toplumsal yönüyle yönettikleri ve iş modellerini hızla değişen şartlara uyarladıkları görüldü. Bugün gelinen nokta gösteriyor ki CFO’lar salgın tehdidinin gelecekte bir süre daha devam etme olasılığı ile birlikte sürdürülebilir ve başarılı olabilmenin yollarını arıyorlar. Finans liderleri bir yandan kendilerini olası yeni bir enfeksiyon dalgasına hazırlayıp gelir akışlarını kuvvetlendirecek aksiyonlar almaya gayret ederken, diğer yandan da yeni dengelerde çevikliği ve hızı ön planda tutmaya devam edecekler.

PwC Türkiye Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Zeynep Uras, son araştırmanın bulguları ışığında krizin geldiği aşamayı şöyle değerlendirdi: “Şirketler krizin başlangıcından bu yana faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli acil finansal aksiyonları çoktan aldılar. Artık ileriye dönük stratejilere odaklanarak krizi dayanıklı bir şekilde aşmak ve sonrasında başarıyı kalıcı kılabilmek için yeni gelir kaynakları oluşturmak gerekiyor ki bu da inovasyona ağırlık vererek müşteriler için yeni ürün ve hizmetler geliştirmek anlamına gelecektir. Müşterilerini her zamankinden daha dikkatli dinleyen, mevcut iş modellerini sadece mevcut müşterileri elde tutmakla kalmayıp aynı zamanda yenilerini kazanacak şekilde uyarlayabilen çevik yapıda şirketler bu dönemin kazananları olacak.

Krizin ilk aşamalarından itibaren dijitalleşmeyi özümseyen şirketlerin kriz döneminde çok daha başarılı olduğu görülüyor. Yeni gelir fırsatları yaratma gerekliliğinin farkında olan CFO’lar genel yatırım harcamalarını ertelemeyi düşünseler de dijital dönüşüm yatırımlarına kesintisiz devam etmeyi planlıyorlar. Geçen dönem araştırma sonuçlarının da desteklediği üzere dijital dönüşüm hız kesmiyor.”

Öne çıkan bulgular

  • Türkiye CFO’ları işe dönüş stratejilerini uygularken küresel ekonomik krizin etkileri (yüzde 69), olası bir yeni enfeksiyon dalgası (yüzde 67) ve artan iş yapma maliyetleri (yüzde 31) konularında endişe duyduklarını ifade ediyorlar.
  • Türkiye CFO’ların yarısından fazlası (yüzde 56) kriz sonucunda gelirlerinde ve/veya kârlarında yüzde 25’e varan düşüş bekliyor. Bu öngörüyle bağlantılı olarak, yüzde 67’si gelir akışlarını yeniden yapılandırmak için sundukları ürün ve hizmetlerde değişiklikler yapmayı planlıyor.
  • Türkiye CFO’larının çoğunluğu otomasyonu ve yeni çalışma şekillerini hızlandırmayı hedeflerken (yüzde 61), yaklaşık yarısı uzaktan çalışma deneyiminde iyileştirmeler yapmayı planlıyor (yüzde 47).
  • Türkiye CFO’larının yaklaşık yarısı (yüzde 47), COVID-19 salgını bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde operasyonlarının normale dönebileceğine inanıyor. yüzde 11’i iş dünyasının “olağan” haline dönüşün bir yıldan uzun süreceğini düşünüyor.

İLGİLİ HABERLER