Duygusallık ve psikoloji kurumsallığa engel

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin StratejiCo. ve ERA Research & Consultancy işbirliğinde yürüttüğü “Kurumsal Yönetim Algı Araştırması 2014” sonuçlandı. 246 hissedar ve yöneticinin katıldığı araştırmadan elde edilen sonuçlar, düzenlenen toplantı ile kamuoyuna açıklandı.

Şirket değerini arttırdığı, kişilerden bağımsız bir yönetim oluşturmayı mümkün kılarak sürdürülebilirliği sağladığına inanılan kurumsal yönetim anlayışının önündeki engellerin duygusal ve psikolojik olduğu “Kurumsal Yönetim Algı Araştırması”nda ortaya kondu. Birçok düzenleme ile desteklenmesine rağmen arzu edilen seviyenin altında kalan “Şeffaflık” ilkesinin ticari sırların açığa çıkabileceği endişesi ile ötelendiği tespit ediliyor. Ankete katılanların yüzde 46.3’ü mensubu oldukların şirketin kurumsal yönetim konusunda farkındalık sahibi olduğunu düşünüyor. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi ve bu ilkeler ile uyumlu politikalar üretip uygulanmasının şirketleri için faydalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 63. Katılanların yüzde 45.9’u mensubu oldukları şirketin “kurumsallaşmış” olduğunu, yüzde 7.7’si ise “kurumsallaşmamış” olduğunu düşünüyor. Kuruluştan itibaren süreç ele alınmalı ve yapı bu şekilde kurulmalı diyenler çoğunlukta (%48.8) Belirli bir bilanço büyüklüğüne ulaşılması ve ailede yaşanabilecek kuşak geçişleri en önemli ve süreci tetikleyen diğer aşamalar olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER