Dijitalleşmeyenleri bekleyen 5 tehlike

Yakın geçmişe dek “dijitalleşme” neredeyse tüm sektörler için bir tercih gibi gözükse de, pandemi dönemi bunun bir tercih değil zorunluluk olduğunu gösterdi. İmalat, hizmet, ithalat ve ihracat gibi her sektörde hizmet sunan KOBİ’ler için de durum farklı değil. Dijital dönüşüme yatırım yaparak mevcut yapılarını ve iş yapış biçimlerini değiştirmek isteyen KOBİ’lerin sayısı her geçen gün artsa da, KOBİ’lerin bir bölümü dijitalleşmeyi bir zorunluluk olarak görmüyor. Yeni üretim şekillerine adapte olarak ayakta kalmak isteyen KOBİ’ler için dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Generali Sigorta, dijitalleş(e)meyen KOBİ’leri bekleyen 5 tehlikeyi paylaştı.

Değişen müşteri beklentilerine uyum sağlayamamak

Değişen müşteri beklentilerini analiz edemeyen KOBİ’ler büyüyememe, müşteri ve gelir kaybı gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. KOBİ’ler müşteri beklentilerini anlamanın yüksek memnuniyetin anahtarı olduğunu ve dijital uygulamaları kullanarak müşteriyle yakın durmanın dijital uygulamalarla mümkün olduğunu kabullenmeli. Müşteri ihtiyaçlarını kolaylıkla analiz ederek, anlık kararlar verebilmeli.

İş süreçlerini ve varlıklarını sürdürebilir kılmakta zorluk

Kimi geleneksel KOBİ’ler müşteri potansiyelini ve finansal güçlerini dijitalleşmeden de sürdürme eğilimindeler. Ancak dijital dönüşümü göz önüne alıp yönetim stratejilerini ve iş yapış biçimlerini yeniden değerlendirmedikleri taktirde, mevcut varlıklarını sürdürmeleri gitgide daha da zor hale gelir. 

Personel performans yönetimi sorunları

KOBİ’ler geleceğin iş yapış modellerine kolayca uyum sağlayabilmeleri için yönetim ve teknolojik altyapılarının yanı sıra personel performansının doğru kullanımı için de adımlar atmalı. Bu adımları atamayan KOBİ’lerin personel verimliliğinde ciddi sorunlar yaşadığı gözlemleniyor. KOBİ’ler personel performansını doğru ve verimli bir şekilde yürütmek istiyorsa, dijitalleşmenin getirdiği personel ve performans yönetimi yazılımlarını dikkate almalı.

Yeni üretim biçimlerine adapte olamamak

Yeni üretim biçimlerine adapte olamamak KOBİ’lerin temel sorunlarının başında yer alıyor. KOBİ’ler, bu sorunu ancak teknolojiyi ve yapay zekanın karar verme mekanizmalarını üretim biçimlerine adapte ederek aşabilir.

Büyüyememek ve küçük bir kitleye ulaşmak

Büyüyememek, farklı pazar ve müşteri kitlelerine ulaşamamak KOBİ’ler için günümüzün en önemli sorunlarından biri. KOBİ’ler değişim ve fark yaratma avantajını dijitalleşme sayesinde elde edebilir. Özellikle dış dünyaya açılmak ve daha fazla kişiye ulaşarak, daha büyük bir işletme olma yolunda adım atmak isteyen KOBİ’ler, dijital dönüşümü yakın gelecek planlarında konumlandırmalı.

İLGİLİ HABERLER