Deloitte uzmanlığı Social Media Awards Turkey’de

Deloitte Türkiye, sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği, BoomSonar ve Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük sosyal medya ödülleri değerlendirme sürecine uzmanlığıyla dâhil oldu… Türk pazarlama sektöründe bağımsız bir şirket tarafından destek verilen ilk yarışma olan Social Media Awards Turkey, Deloitte Türkiye’nin desteğiyle verilere dayanan şeffaf yapısını daha da güçlü bir yapıya kavuşturuyor.

Sosyal medyadaki en başarılı çalışma ve stratejile­ri değerlendiren Social Media Awards Turkey’de 2018 yılından itibaren Deloitte’un katma değer sağlayacağı alanlar şöyle sıralanıyor:

✓ Social Media Awards Turkey organizasyonu ve kurgusuna görüş, öneri ve katkı sağlamak,

✓ Tüm ödüllendirme mekanizmasının ve değerlendirme süreçlerinin, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde gerçekleşmesi amacına uygun olarak gerekli kontrol ve değerlendirmeleri yapmak ve iyileştirme önerilerini geliştirmek,

✓ Sosyal medyadaki en başarılı kampanya ve projeleri değerlendiren Jüri Ödülleri’nde jüri üyesi olarak yer almak,

Jüri Ödülleri’nin değerlendirme sürecinde Jüri Başkanı’na danışmanlık yapmak ve bu süreçte gözlemci görevi yapmak,

✓ SocialBrands Veri Anali­tiği Ödülleri için hazırlanan SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne ilişkin veri toplama, algoritmalar ve veri analiz sistematiğini bağımsız bir danışmanlık kuruluşu olarak değerlen­dirmek,

✓ SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri için tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performans sonuçlarının oluşturulması aşamasında tüm süreçlerin güvenirliğini pekiştirmek.

Heyecan verici bir iş birliği

deloite

Hakan Göl, Deloitte Türkiye

  • Dijital dönüşüm ve bununla birlikte dijital pazarlama; son yıllarda tüm özel şirketlerin ve kamu kuruluşlarının gündemini oluşturuyor. Yaratıcılığın sınandığı, tüketiciyle olan etkileşimin derinleştirildiği, iş sonuçlarına geri dönüşün etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiği sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey, başarıyı hem rakamsal verilere hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendiriyor.
  • Marka ve ajansların sene boyunca sosyal medyada yaptığı işleri objektif bir şekilde değerlendirecek olan Social Media Awards Turkey için Marketing Türkiye ve BoomSonar ile birlikteliğimiz Deloitte olarak bizi çok heyecanlandırıyor.

İLGİLİ HABERLER