BDDK: PayPal verilerini Türkiye’de tutmayı reddetti

PayPal‘ın Türkiye operasyonlarını durdurmasına ana gerekçe olarak gösterdiği lisans başvurusunun reddi konusunda BDDK tarafından beklenen açıklama yapıldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, ön görüleri doğrular şekilde şirketin sunucularını Türkiye’ye getirmeyi reddettiği belirtildi.

PayPal’ın ret cevabının gerekçesi üzerine BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in yaptığı açıklama şöyle:

“Şirketin, Kanunun 23. maddesi ve Tebliğin 16 maddesine uyum için gerekli çalışmaları yapmadığı görülmüş, şirket ile yapılan müteaddit yazışma ve toplantılarda bu durum dile getirilmiş ancak ‘Sistemlerin yurt içine getirilmesine ilişkin herhangi bir fizibilite çalışması yapmadıkları, sistemleri Türkiye’ye getirmenin teknik olarak mümkün olduğu ancak global şirket politikası gereği böyle bir tercihte bulunmayacakları, bilgi sistemlerini ve yedeklerini Türkiye’ye getirmeyi planlamadıkları ifade edildi.Şirkete işlemin bir tarafının yurt dışında olduğu işlemler için Tebliğin 16. maddesi 4. fıkrasında tanımlanan istisnaları kullanarak daha minimal bir sistemle ‘cross border’ (sınır ötesi) olarak adlandırılan farklı bir faaliyet izni için başvurabilecekleri belirtilmiş, şirkete nihai kararını vermesi için bir süre verilmiş ancak verilen süre zarfında firmadan herhangi bir geri dönüş olmamış ve faaliyet izni başvurusu olumsuz sonuçlanmıştır. Özetle, PayPal’ın verilerini Türkiye’de tutmayı reddetmesi ve önerilen alternatif çözümü de kabul etmemesi faaliyetlerini durdurmasıyla sonuçlandı. Her şirket gibi ilgili firma da gerekli şartları sağlayıp tekrar başvuru yapması halinde faaliyet izni süreci yeniden başlatılabilecektir.”   

İLGİLİ HABERLER