Salgın süreci işletmeler için fırsat olabilir mi?

Covid-19 salgın döneminde sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine öncelik veren işletmeler, uzaktan çalışma ve e-ticaretteki patlama nedeniyle teknolojik altyapı yatırımlarını hızlandırırken verimliliği artırmak için de dijital çözümlere odaklandı.

Vodafone Business, Covid-19 salgınının Türkiye’deki işletmelerin iş süreçlerini nasıl değiştirdiğini ve hangi teknolojik ihtiyaçların öne çıktığını araştırdı. Her sektör ve ölçekten 534 şirketi kapsayan saha araştırmasına göre, işletmeler normalleşme sürecinin 2021 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını öngörüyor. Sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine öncelik veren işletmeler uzaktan çalışma ve e-ticaretteki patlama nedeniyle teknolojik altyapı yatırımlarını hızlandırırken verimliliği artırmak için de dijital çözümlere odaklandı.

Dijital ihtiyaçlar önem kazandı

Araştırmaya göre, Covid-19 salgını sürecinde işletmelerin ihtiyaçları, güvenli depolama ve yedekleme, siber güvenlik, office programları, telekonferans ve video konferans olarak kaydedildi. Şirketlerin ihtiyaçları konusunda öne çıkan diğer başlıklar ise uzaktan takip sistemleri, pazarlama ve satış için dijital kanal kullanımı oldu.

Araştırmaya katılan işletmelerin;

  • Yüzde 57’si normale dönüşün 1 yıldan az süreceğini belirtirken yüzde 24’ü iş yönetimi modellerinde uzaktan çalışmayı sürdürmeyi planladığını bildirdi.
  • Küçük işletmelerin yüzde 28’i teknolojik altyapısını güçlendireceğini belirtirken KOBİ’lerin hazırlıkları daha çok dijital teknolojilerin aktif kullanımı, evden çalışma ve e-ticaret geçişini hızlandırma üzerine yoğunlaştı.
  • Salgın sonrasında işletmelerin verimliliği artırmak için en fazla odaklanacağını vurguladığı alan iş sağlığı ve güvenliği oldu.
  • İşletmelerin yüzde 64’ü bu alana odaklandığını bildirdi.
  • İşletmelerin yüzde 35’i ile çalışanları teknoloji, dijitalleşme ve çevrimiçi çalışma konusunda eğitmek, yüzde 30’u ise teknolojik altyapıyı güçlendirmek konusuna odaklandığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER