2019 yılından dünya kargaşa, Türkiye huzur bekliyor

Barem’in gerçekleştirdiği “Global EOY” araştırmasına göre, dünya 2019’dan sorun ve sıkıntı beklerken, Türkiye 2019’un huzurlu ve barışçıl bir yıl olacağını düşünüyor.  

Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi, global ortakları GIA ve WIN gruplarıyla birlikte  “Global EOY” araştırmasını hayata geçirdi. Araştırmada 50 ülkeden, ülke nüfuslarını temsil eden toplam 48.755 kişi ile, Türkiye’de ise 1001 kişi ile görüşüldü. Araştırmada görüşülen kişilere 2019 yılının dünya için daha huzurlu ve barışçıl bir yıl olmasını mı yoksa daha sıkıntılı ve sorunlu bir yıl olmasını mı bekledikleri soruldu.

Dünya nüfusunun yüzde 28’i 2018’e göre daha barışçıl bir yıl beklerken, yüzde 34’ü daha çok sorun yaşanacağına inanıyor. Barışa güven; Hindistan, Arnavutluk, Nijerya ve ilginç bir şekilde Pakistan’da parlıyor. Diğer taraftan haftasonu protestoları ve “Sarı Yelekliler” hareketi Fransayı, önümüzdeki yıl en çok kargaşa bekleyen ülke (yüzde 70) haline getirdi.

Dünya genelinde erkeklerde ve yaş arttıkça kargaşa beklentisi artıyor. Türkiye’de ise 2019 yılından barış bekleyenlerin oranı (yüzde 48) kargaşa yaşanacağını düşünenlerin oranından (yüzde 31) daha yüksek.  Barış beklentisi yaş grupları ve kadın-erkek arasında belirgin olarak farklılık göstermiyor. Ancak eğitim, gelir ve sosyoekonomik statü grubu yükseldikçe azalıyor.

Araştırmada ayrıca görüşülen kişilere, kendileri için, 2019 yılının 2018’e göre nasıl bir yıl olacağı da soruldu; daha mı iyi, daha mı kötü?

Araştırma sonuçlarına göre dünya nüfusunun yüzde 39’u 2019 yılının 2018’e göre kendisi için daha iyi geçeceğini düşünürken yüzde 24’ü tersini bekliyor.

Daha iyi bir 2019 yılı beklentisi yaşam koşullarına rağmen genel olarak iyimser bir bölge olan Afrika’da, Hindistan’da, AB dışı Avrupa’da, ABD’de ve Latin Amerika’da artıyor. Tam tersi önümüzdeki yıl için Ortadoğu’da, Rusya’da ve bir yere kadar Batı Avrupa’da karamsarlık gözlüyoruz.

Araştırmanın yapıldığı 50 ülkenin 35’inde geleneksel olarak yeni yıldan umut hakim iken, bu yıl 15 ülke  istisna olarak görünüyor. Bu konuda en iyimser ülkeler Hindistan, Arnavutluk, Meksika, Ermenistan ve Gana iken en karamsar ülkeler Ürdün, Lübnan, İtalya, Kore ve Hong Kong.

Türkiye’de iyimserlerin oranı yüzde 33 iken karamsarların oranı yüzde 44.

Gallup International Association Başkanı Kancho Stoychev’in araştırma sonuçları ile ilgili yorumları şu şekilde: “Önceki onyıllarda geleneksel olarak dünyanın dört bir yanında insanlar sorunludan çok, daha barışçıl bir yeni yıl beklerdi ve bunun sürekli istisnası Ortadoğu olurdu. Ancak şimdi, bu yüzyılda ilk kez artan sayıda Batı Avrupalı, önümüzdeki yılın daha az barışçıl olmasından korkuyor. İkinci Dünya Savaşı’nı kazanan ülkeler tarafından şekillenen glopal politik yapı hızla ayrı düşüyor ve Batı Avrupa ulusları bundan sonra olacaklardan ve aynı zamanda güç değişikliğinde söz sahibi olup olmayacaklarından endişeliler. 

On yıllardır EOY Araştırmamız bir paradoksu tescil ediyor. Zengin ülkelerde yaşayan insanlar önümüzdeki yıl için daha karamsarlar ve bunun tersi de geçerli. Görünen o ki eldekini kaybetme korkusu sahip olmama korkusundan daha büyük.

AB giderek karamsarlaşıyor ve bunun nedenlerini saymaya bile gerek yok. Rusya aynı şekildeyken, ABD’de 2019 yılından umut son 10 yılın en yüksek seviyesinde. Burada ana dürtü muhtemelen ABD ekonomisinin performansı”.

Araştırmanın Künyesi:

Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi global ortakları GIA ve WIN gruplarıyla birlikte  “Global EOY” araştırmasını hayata geçti. Araştırmada 50 ülkeden, ülke nüfuslarını temsil eden toplam 48.755 kişi ile farklı  yöntemlerle görüşüldü. Türkiye’de 1001 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yapıldı.

 

İLGİLİ HABERLER