Veresiyenin yerini kredi kartı aldı: Esnaf nakit yüzü görmüyor!

Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Ocak 2021 dönemi sonuçları…