Zero gitti, Coca-Cola “Şekersiz”e odaklandı

Kola kutularının üzerinden Zero markasını kaldırıp “Şekersiz” ibaresini büyüten Coca-Cola geçtiğimiz yıl duyurduğu kapsamlı dönüşümü Türkiye’de de hayata geçirmeye başladı. Dev markanın dönüşüm hikayesini konuştuğumuz Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Can Arcasoy “Coca-Cola geçmişte birçok şeyin ilki oldu. Şimdi de bizim görevimiz, Coca-Cola’yı yenilemek, tüketicilerin onu keşfetmelerini sağlamak” diyor… Arcasoy markanın yeni dönemde az şekerli ve şekersiz ürünlere odaklanacağının da altını çiziyor…

Söyleşi: Ferruh Altun

Coca-Cola’nın özellikle geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda “değişen tüke­tici tercihleri ve satın alma alışkan­lıkları doğrultusunda yeni ürünler oluşturup büyüyeceği” vurgulanıyordu. Deği­şen bu alışkanlıkları bizim için özetler misiniz?

Tüketiciler tercihleri sürekli değişiyor; markalar ve şirketlerden daha fazlasını bekliyorlar. Daha önce hiç karşılaşmadıkları, beklenmeyen, yeni tatlar istiyorlar. Severek tükettikleri içeceklerin daha fazlasını yaparak kendilerine enerji, mineral ve besin maddeleri verme­sini ve gün boyunca onlara yardımcı olmasını bekliyor­lar. Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan için yi­yecek ve içeceklerden daha az ilave şeker almak gitgide önemli bir konu haline geliyor. Biz de tüketicilerimizin içecekleri aracılığıyla aldıkları ilave şekeri azaltmaları­na yardımcı olmak üzere harekete geçtik. Tüketicilerin bu beklenti ve tercihlerini işimizin merkezine koyarak, beklentilere yanıt verecek iş modelleri geliştirerek ge­leceğe hazırlanmayı amaçlıyoruz.

Yeni dönemde Coca-Cola’nın global ve Türkiye stratejilerinde neler değişti? Nasıl bir stratejiy­le pazardaki liderliğinizi sürdürmeyi hedefli­yorsunuz?

Bir yıl önce yeni global büyüme stratejimizi tüm dün­yaya duyurduk. Yeni dönemde amacımız; değişen tüketici tercihleri ve satın alma alışkanlıkları doğrul­tusunda büyüme modelimizi yeniden şekillendirerek komple bir içecek şirketine dönüşmek. Tüketiciler için daha fazla değer yaratmayı hedefleyen bu yeni strateji­mizle az şekerli ya da şekersiz seçenekleri de barındı­ran, “tüketici odaklı” markalar oluşturup değer odaklı büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz. Gazlı içecekler, enerji içecekleri, süt/mey­ve suyu/bitki içerikli içecekler, su/zengin­leştirilmiş su/sporcu içecekleriyle hazır kahve ve çayların da aralarında bulundu­ğu beş kategoride ürün portföyümüzü ge­nişleterek lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz.

cola1

Coca-Cola Global’den yapılan açık­lamalar özelikle az şekerli/şekersiz ürünlerin artacağını işaret ediyor. Bu anlamda Türkiye pazarına geti­receğiniz yeni ürünler olacak mı?

Tüketicilerimize seçenek sunmayı çok önemsiyoruz. Tüm dünyada düşük şekerli ve şekersiz içeceklerimizi yaygınlaştırır­ken, bir yandan da yeni ve farklı tatları tü­keticilerimizle buluşturmak için çalışma­larımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda son dönemde geliştirdiğimiz ve Türkiye’de piyasaya sunduğumuz ürünlere Fuse Tea Küp Küp, Fanta C, Schweppes 100%, Cappy Ramazan Şerbeti, Doğadan Dem­lenmiş Soğuk Çaylar ve Cappy Atom’u ör­nek verebiliriz.

Son günlerde Coca-Cola’nın, Japon­ya’da üretilmesi öngörülen düşük alkollü asitli içecekle şirketin 125 yıllık tarihinde bir ilke imza ataca­ğı ve alkollü içecek üreteceği konu­şuluyor. Benzer ürünlerin zaman içinde artması ve Türkiye pazarına da girmesi planlanıyor mu?

Bu sadece tek bir ülkeye yönelik bir test adımı. Türkiye pazarı için böyle bir planı­mız bulunmuyor.

Coca-Cola’nın az şekerli/şe­kersiz ürünlere yönelme stratejisini belirlerken özellikle Y kuşağının “sağlıklı yaşam trendi” etkili oldu mu?

Sadece Y kuşağı için de­ğil, dünyanın dört bir yanın­daki birçok insan için yiyecek ve içecekleriyle daha az ilave şe­ker almak gitgide önemli bir konu haline geliyor. Şirket olarak sorumlu bir şekilde büyümeye devam etmek için, tü­keticilerimizi dikkatle dinliyor ve onların ihtiyaçlarını işimizin merkezine yerleşti­riyoruz. Tüketicilerimizin beklentilerini gerçekleştirecek iş modelleri geliştire­rek geleceğe hazırlanabiliriz. Bu strate­ji doğrultusunda, düşük ve sıfır kalorili markalarımıza yatırım yapmaya ve yeni düşük kalorili tatlandırıcılar konusun­da inovasyonlar gerçekleştirerek ürün portföyümüzü genişlet­meye, yenilemeye devam et­meyi hedefliyoruz. Sadece portföyümüzü büyütmekle kalmayıp aynı zamanda portföyümüzü yapılandır­mak için de titiz çalışmalar yürütüyoruz. Daha küçük, daha kullanışlı ambalajlar su­narak şeker tüketimini yönetmeyi ve birbirinden farklı porsiyonlar sayesin­de içeceklerimizin tadını çıkarmayı ko­laylaştırıyoruz.

Uzun yıllar en değerli markalar lis­tesinin zirvesinde hep Coca-Cola’yı gördük. Ancak son yıllarda listeler­de Coca-Cola’nın gerilediğini ve tek­noloji markalarının listenin ilk sıra­larına yerleştiğini görüyoruz. Siz bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz?

Her markanın yenilenmeye ihtiyacı oldu­ğu kaçınılmaz bir gerçek. Ürün portföyü­müzü genişlettikçe, Coca-Cola şirketi mar­kanın kendisinden daha büyük hale geldi. Bu nedenle her jenerasyon Coca-Cola ile olan bağını her seferinde yeniden keşfe­diyor. Coca-Cola geçmişte birçok şeyin ilki oldu. Şimdi de bizim görevimiz, Coca-Cola’yı yenilemek, tüketicilerin onu keşfetmelerini sağlamak. Biz de bu doğ­rultuda sosyal medya kampanyaları, daha küçük ambalajlar veya farklı tatlar aracı­lığıyla büyümenin ve kendimizi geliştir­menin yollarını buluyoruz.

İLGİLİ HABERLER