İletişim danışmanlığına yeni soluk: Mena İletişim

 

Son 11 yılı Sabancı Holding’de olmak üzere 30 yıllık birikimiyle iletişimin sektörünün en deneyimli isimlerinden Suat Özyaprak geçtiğimiz aylarda verdiği sürpriz bir kararla kendi ajansı Mena İletişim’i kurduğunu duyurdu. Özyaprak’la Mena İletişim’in sektöre getireceği yenilikleri konuştuk…

Röportaj: Ferruh Altun  ferruh@marketingturkiye.com

Sabancı Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini bırakıp kendi iletişim danışmanlığı şirketinizi kurmanız bize biraz sürpriz oldu. Nasıl gelişti bu süreç?

Meslek hayatımın 30’uncu yılını, Sabancı Holding’teki görevimin de yaklaşık 11 yılını geride bıraktım. Sabancı Holding’te çalıştığım bu süreyi ikiyle
çarpıyorum. Çünkü çok yoğun geçen bir dönemdi. Bu dönemde enerjiden
perakendeye kadar çok farklı sektörlerde deneyim ve yetkinlik edinme şansım oldu. Bu nedenle Sabancı Topluluğu yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bana çok katkı sağladılar. Diğer yandan ben bu ayrılığı bir mezuniyet olarak görüyorum. Tabiri caizse dünyanın en güçlü öğretmeninden, Güler Sabancı’dan mezun oldum. Kendisiyle çok yakın çalışma fırsatım oldu ve ondan çok şey öğrendim. Son üç-dört yıldır aklımda kendi danışmanlık şirketimi kurma düşüncesi vardı. Bu nedenle danışmanlık tarafındaki dostlara zaman zaman danışıyordum. Ben de 2015 yılı sonunu bir milat olarak değerlendirdim. Bu yılbaşı itibariyle de bu düşüncemi gerçekleştirmek için kendi iş modelimi hayata geçirdim.

Bu iş modelini nasıl tanımlıyorsunuz?

Aslında iş modelini daha çok benim yetkinliklerim şekillendirdi. Ben ve ekibim hem makro hem de mikro strateji oluşturma konusunda iddialıyız. Şirketin bir diğer güçlü yönü doğal olarak lider iletişimi. Doğal olarak diyorum çünkü dünyanın en önemli liderlerinden biriyle uzun yıllar çalışınca bu yetkinliğim daha ön plana çıktı. Biz kurumlara iletişim hede erini belirlemede, hedef kitlelerine hangi iletişim yöntemlerini kullanarak ulaşabilecekleri konusunda destek veriyoruz. Kurumun nasıl algılandığını, fırsatları ve riskleri anlayıp net, gerçekçi, iş hedefleriyle örtüşen, uygulanabilir, çalışanların da uyum sağlayabileceği İletişim stratejileri sunuyoruz. Bunun dışında kriz yönetimi, sosyal sorumluluk ve üst düzey medya iletişimi de iddialı olduğumuz çalışma alanları.

Verdiğiniz hizmetleri ve oluşturduğunuz iş modelini diğer ajanslardakinden
farklı kılan noktalar neler?


Bu sorunun yanıtını şu üç başlıkta vermek
mümkün; dinlemek ve anlamak, planlamak ve uygulamak, incelemek ve değerlendirmek. Biz kurumların iç dinamiklerini anlamak, şirketin/markanın sektördeki yerini, algısını ve farklılıklarını tanımlamak, iletişim hedeflerini ve hedef kitleye verilmek istenen mesajı belirlemek, doğru mesajın, doğru hedef kitleye, doğru zamanda hangi yollarla ulaştırılacağına karar vermek için “gerçekten” dinlemenin ve  “derinlemesine” anlamanın önemli olduğuna inanıyoruz. Hazırladığımız iletişim stratejilerinin kurumlara özel çözümler sunan, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak ve
en önemlisi de uygulanabilir olmasının başarıyı getireceğinin bilincindeyiz. Ayrıca sunduğumuz stratejilerin başarılı ve uzun vadeli olması için, sağlıklı ve doğru biçimde hayata
geçirilmeleri son derece kritiktir. Bunun için uygulamaları her aşamada takip ediyor, inceliyor ve gerekli değerlendirmeleri yapıp yeniden düzenlemeler sunuyoruz.

Şirketlerin iletişim stratejilerini nasıl bir yolla belirleyeceksiniz?


Oluşturduğumuz iş modeli şirketlerin iletişim stratejilerini onları dinleyerek ve hatta belli sürelerle içlerinde çalışarak, şirketin re ekslerini içselleştirerek oluşturmayı kapsıyor. Kurumların faaliyet gösterdikleri sektörlerin küresel ve yerel dinamiklerini, kurum değerlerini, ilkelerini, politikalarını ve iletişimden beklentilerini göz önüne alarak; günlük çözümlerin ötesine geçerek bir “İletişim Kültürü” yaratıyoruz. Tüm iletişim disiplinleri yetkinliklerimiz içinde ancak kurumların bizden asıl faydalanacağı kısım iletişim mimarisi olacak. Bu iletişim mimarisinde tüm süreçleri, rolleri ve sorumlularını tanımlıyoruz. Odağımızda daha sistemsel konular olacak.

Kurumsal iletişim stratejisini sıfırdan oluşturacak bir şirkette bu stratejinin tam oturması ne kadarlık bir zaman gerektiriyor?

Aslında bu konuda net zaman dilimleriyle konuşmak kolay değil. Her kurumun yapısı, yeni olgu ve kavramlara açıklığı birbirinden farklı. Mena İletişim olarak açık ve net bir marka vizyonuyla markanın doğru bir şekilde konumlandırılmasını sağlıyoruz. Bunun için en kritik nokta markanın “doğru davranış kodları”na sahip olması. Uzun vadedeki hedefleri tanımlamak ve bunun doğrultusunda marka vizyonunu belirlemek, rakiplere karşı avantajlı konuma geçecek şekilde marka konumlandırması yapmak, hedef kitlenin markayla etkileşime geçmesi için devamlılığı olan bir marka kimliği yaratmak, çalışanların ve iş ortaklarının marka ile bütünleşmesini sağlamak uzmanlıklarımız arasında. Bu sebeple zaman vermek zor olsa da böyle bir yapıyı oturtmak bir yılı bulur diyebiliriz.

Hâlihazırda iyi işleyen kurumsal iletişim departmanlarına sahip kurumlara nasıl bir katma değer üreteceksiniz?

Onlara da var olan stratejilerini daha da geliştirerek daha fazla katma değer yaratmayı öngörüyoruz. İletişim yolculuğunun sonu yok… Hedefleriniz doğrultusunda iletişim çalışmalarının da geliştirilip daha verimli hale getirilmesi gerekiyor. Bundan birkaç yıl önce global hızlı tüketim markalarından biri basın bülteni yayınlamayı durduracağını ve kendisiyle ilgili tüm açıklamaları internet sitesinden yapacağını açıkladı. Bu medya odaklı bir yapıdan devrimsel bir adımla farklı bir modele geçişi temsil ediyor. Evet, medya her zaman önemini koruyacak ancak medya yönetimi artık çok çeşitli ve farklı bir anlayışı gerektiriyor. Bugün sadece online medyanın alt kanallarına baktığınızda, web yönetiminden aplikasyon yönetimine sosyal medya kanallarının kullanılmasından medya planlama ve satın almasına kadar geniş bir alandan bahsediyoruz. Yeni iletişim kültüründe sadece medya üzerine odaklanılmıyor. Bu anlamda kurumlara yaratacağımız çok katma değer var.

Siz kendinizi halihazırda sektörde iş yapan PR ajanslarına rakip olarak konumluyor musunuz yoksa farklı bir alanda mı görüyorsunuz kendinizi?

Kategorik olarak biz de iletişim danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ancak süreçlerle ilgili olarak odaklandığımız konularla farklılaştığımızı düşünüyorum. Bu farklılaştığımız alanlarda kurumlara kısa ve orta vade de önemli katma değer yaratacağımıza inanıyorum.

Kurumsal Refleks Tasarımı…

“Bu kavram da yine yıllar içinde edindiğim deneyimlerden ortaya çıkan bir kavram. Bildiğiniz gibi refleks bir organizmanın dışardan gelen uyaranlara verdiği bir tepkidir. Kurumlar da birer organizma ve günün her anında dışardan uyarılara maruz kalıyor. Kimi zaman bu uyaran çalışanlardan, kimi zaman hedef kitleden, kimi zaman da politikadan veya toplumdan geliyor. Örneğin toplumsal hassasiyetlerin ortaya çıktığı bir olayda ya da doğal bir afetle karşılaşıldığında kurumlar içinde yapılacaklar konusunda kolay karar verilemiyor. Bu tür konulara çok sık rastlanmasına karşın kurumlar refleks vermekte zorlanıyor. Bu anlamda da ‘Kurumsal Refleks Tasarımı’ adı altında vereceğimiz hizmetle markalara katkı yaratacağız.” 

İLGİLİ HABERLER