Şizofreni Hastalarına Yardımcı Olan Mobil Oyun: Wizard

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmaya göre; “beyin eğitimi” için kullanılan bir iPad oyununun, şizofreni hastalarının hafıza yeteneklerini ve günlük aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapabilme becerilerini geliştirmek, iş yerlerinde daha iyi çalışmalarını sağlamak amacıyla da kullanılabileceği ortaya konuldu.
Bahsi geçen mobil oyun Wizard, Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilmiş. Bu oyunun hedefi örneğin büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında arabanızı nereye koyduğunuzu hatırlamanızı sağlayan eylemsel belleğin geliştirilmesini hedefliyor. Eylemsel bellek, şizofreniyi etkileyen bilişsel fonksiyonlardan biri. Ayrıca şizofreniyi etkileyen sebepler listesinde dikkat eksikliği, problemli yargılama ve sanrılar da yer alıyor. 
Wizard, hastaların eylemsel belleğinin geliştirilmesinin dikkat çekici ve eğlenceli bir yolu olacak şekilde tasarlanmış. Oyunun, oyuncunun kendi karakterini ve adını seçip bir dizi bilişsel eğitim amaçlı görevi tamamlayabilmesini hedefleyen bir bellek görevi de bulunuyor. Çalışmanın sonuçları “Philosophical Transactions of the Royal Society B” gazetesinde yayımlandı. 
Bilim insanları, şizofreni tanısı konmuş 22 katılımcıyı, bilişsel eğitim grubu ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayırdılar. 4 haftalık süre boyunca kontrol grubundaki katılımcılar normal tedavilerine devam ederken bilişsel eğitim grubunda bulunan katılımcılar, toplamda 8 saat Wizard adlı oyunu oynadı. 
4 haftanın sonunda katılımcılar, bilim insanları tarafından eylemsel belleklerinin günlük yaşamlarının yanı sıra sosyal ve mesleki bağlamda da nasıl işlediğinin, keyif ve katılım düzeylerinin ne düzeyde olduğunun ölçülmesi amacıyla teste tabi tutuldular.  
Araştırmacılar,  bilişsel eğitim grubundaki deneklerin eylemsel bellek görevlerini gerçekleştirirken yeteneklerinde bir artış görüldüğünü ve bu grubun, kontrol grubuna göre daha katılımcı ve ilgi düzeyinin daha yüksek olduğunun da gözlemlendiğini de belirttiler. 
Barbara Sahakian “Şizofreninin bilişsel semptomlarını tedavi edebilecek bir yola ihtiyaç duyuyorduk. Bilhassa da eylemsel bellek problemleri konusunda buna ihtiyacımız vardı. İlaç tedavisiyle oldukça yavaş yol alabiliyoruz. Hafıza oyunları ise ilaçların yetersiz kaldığı noktada hastalara yardımcı olabilir düşüncesindeyiz. Geliştirdiğimiz oyun, oldukça ilginç ve motivasyonunu kaybetmiş hastaların bile ilgisini çekiyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Çalışma, katılımcıların davranışlarındaki gelişmeyle oyun arasında net bir bağ kuramamış olsa da araştırmacılar, bellekteki gelişmelerin doğrudan genel işleyişi etkilemiş veya katılımcıların motivasyon ve özgüvenlerini geri kazanmalarında bir rol oynamış olabileceğini iddia ediyorlar. Bununla ilgili yeni bir gelişmeyi haber alırsam, sizinle de paylaşacağım.

İLGİLİ HABERLER