Müşterek endüstri komitesi kuruldu radyo tek kanaldan ölçülecek

Reklamcılar Derneği’nin mecra kullanım verilerine göre radyo reklam bütçelerinin yüzde 2’sini alıyor. Oysaki RTÜK verileri bu rakamın iki katını gösteriyor. Yüzde 2’lik oran zihinde psikolojik bir bariyer yaratıyor ve reklam bütçeleri hazırlanırken belirleyici oluyor…

radyo

Sektörde bir ilk gerçekleşti ve Radyo Dinleyici Araştırma­sı ölçümlerini yapmaya yet­kili tek kuruluş olan URYAD A.Ş.’nin yüzde 10’luk parçalar halindeki hisseleri RVD, RD ve RATEM’e ak­tarıldı. Bu haliyle sektörde Müşterek Endüst­ri Komitesi (MEK) kurulurken URYAD halen yüzde 70’lik hisseyle URYAD A.Ş.’nin en bü­yük hissedarı. Elbette bu hamlenin bir nedeni var. Mecralar arasında bir türlü beklenen bü­yüme hamlesini gerçekleştiremeyen radyonun ölçülen bir mecra olarak dikkate sunulması.

Reklamcılar Derneği’nin mecra kullanım ve­rilerine göre radyo reklam bütçelerinin yüzde 2’sini alıyor. Oysaki RTÜK verileri bu rakamın iki katını gösteriyor. Yüzde 2’lik oran zihinde psikolojik bir bariyer yaratıyor ve reklam büt­çeleri hazırlanırken belirleyici oluyor. Mecra kullanımına bakarak karar veren reklamveren radyoya mutat yüzde 2 ayırıyor.

Yeni oluşumun adı RİAK. MEK’in oluşuma imza atan STK’lar ise yönetim kurulunda tem­sil edilecek.

Basın toplantısına RVD Başkanı Ahmet Pura, RVD Yönetim Kurulu Üyesi/Radyo Temsil­cisi Suat Sözen, RD Başkanı Kayhan Şardan, RD Yönetim Kurulu Üyesi/Radyo Temsilcisi Doğan Albayrak, RD Genel Müdürü Ayşegül Molu, RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, URYAD Başkan Yardımcısı Olcay Akay ve URYAD Başkanı İlhan Uzundurukan katıldı. Her biri kendi açısından radyonun bir mecra olarak gelişiminin önemine dikkat çekerken radyo reklam bütçesinin büyümesine ilişkin dilekler paylaşıldı. Radyo ölçümü Nilsen tarafından üç yıl daha yapılmaya devam edecek. Bu girişi­min radyoyu bir mecra olarak hak ettiği yere getireceği inancını ben de taşıyor ve hayırlı ol­masını diliyorum.

Ahmet Pura

IAB’deki Başkanlığı da, RİAK’ın kuruluş imzası da 21 Temmuza, Ahmet Pura’nın doğum gününe denk geldi.

Peki, neden radyoya ayrılan bütçe bir türlü büyümüyor?

➞ Ölçülmediği gerçeğini elde bir kabul edelim.

➞ Radyo reklamlarının kreativitesi konusun­da sıkıntılar var.

➞ Bu işe zaman ve enerji harcamak istemiyor­lar.

➞ Hadi iyi bir fikir bulundu ayrı bir prodüksi­yon yapılması gerekiyor.

➞ Ajanslar büyük projeksiyon bütçesi olma­yan radyo spotları için pek de istekli değil.

Yeni bir anlatım dili öğrenmek ister misiniz?

İstanbul Modern’in sergi alanına girdiğim andan itibaren dağıldığımı hissedi­yorum. Duygusal anlamda bugüne dek gezdiğim pek çok sergiden farklı bir düz­lemdeyim. Desenden resme, videodan yer­leştirmeye, fotoğraftan heykele uzanan eser­lerde bir sanatçının kendini ifade arayışı var. Değişim ve dönüşümü anlatan İnci Eviner’in eserleri kronolojik bir sırayla verilmemiş. Me­selelerin pek çok zaman diliminde iç içe geç­miş haliyle sunulmuş. Bu iç içe geçişe müzenin sergi alanı da eşlik etmiş.

İnci Eviner

Çalışmalarda çelişkilerle dolu bir anlatım var. Güzel olanın içindeki şiddeti, bastırılmış ola­nın potansiyelini ve bilinçaltının eşsiz yaratı­cılığını iç içe örerek güncel, güncel olduğu kadar da zamansız olduğu izlenimi veren yapıtlar sergi alanında çarpıcı bir etki yapıyor. Kadın kimliği üzerindeki yansımala­rını araştıran sanatçı, kadın olma halini tek bir imgeye sığ­mayan, sınırsız bir hayal gücünün alanı olarak tanımlamış. Yasakları sorgulayan sanatçı meydan okumayı da ihmal et­memiş.

Kadın Sanatçılar Fonuna destek veren kadınlar

İnci Eviner’in retrospektif sergisi ilk kez yaşayan bir kadın sanatçı için yapılıyor. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı çağdaş sanat alanında kadın üreti­minin çoğalmasını önemsediklerini ve kadın sanatçılarımı­zın küresel sanat sahnesinde görülmesini sağlayacak Kadın Sanatçılar Fonu’nu bu sergiyle başlattıklarını söylüyor. Ka­dın Sanatçılar Fonu’na destek veren kurucu üyeler arasında Mehveş Arıburnu, Işık Keçeci Aşur, Berrak Barut, Banu Çarmıklı, Oya Eczacıbaşı, Hatice Meriçten, Meltem De­mirören Oktay, Ebru Özdemir, Nesrin Sarıoğlu, Müge Sevil, Rana Erkan Tabanca, Türken Özilhan Tacir ve Şebnem Kalyoncu Ünlü bulunuyor.

Serginin gerçekleşmesine destek veren bir başka sanatsever de Ferko İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten. İnşaat sektö­rünün 25 yıllık firması Ferko’nun projelerinde bir sanatçı hassasiyetinde çalıştıklarını söyle­yen Meriçten, “Sanatı hayatımızın bir parçası yaptık” diyor. Bence de akıllı bir destek bu.

Serginin küratörlüğünü Eviner için iddialı bir söylemle, “Kuşağının en yaratıcı ve güncel sa­natçılarından biri” diyen Levent Çalıkoğlu üst­lenmiş.

Şimdi size bir önerim var; şu içinden geçtiğimiz sıkın­tılı günlerde İstanbul Modern’e bir yol almanız. Kesinlikle gördüklerinizden içiniz açılacak demiyorum ama iç sıkın­tısını bir başka biçimde ortaya koyan anlatıma bakarak bir başka dil keşfedeceğinizi garanti ediyorum .

İLGİLİ HABERLER