Gün, üretim girdilerini en uygun koşullarla edinen ve bunu fiyata yansıtan işletmelerin günü

 

PwC’nin Mega Trend 2014 küresel araştırması çarpıcı 5 kilit trendi dikkatimize sunarken, tüm varoluşu kökten etkileyecek “dünya kaynaklarının giderek azaldığı“ konusunu önemle vurgular. Yanı sıra rekabetten ve bu rekabetin ağırlıklı olarak fiyat ekseninde yürüdüğünden söz eder. Artık fiyatı belirleyen maliyetleriniz değil piyasada belirlenen bazdır ve size dayatılmaktadır.  Yine araştırmaya göre sürdürülebilir bir işletme olmak için bir yandan kaynak kısıtına diğer yandan rekabete direnmek durumundasınızdır. Gelecek günler işletmeler açısından pek de rahat geçecek gibi görünmemektedir.

Hızla olagelen bu durum şirket yönetimlerinin iş yapış biçimlerini kökten değiştirmesini gerekli kılıyor. Arz ve talep dengesinin talep lehine işlediği o mutlu dönemler ise çoktan bitti. Gün, üretim girdilerini en uygun koşullarla edinen ve bunu fiyata yansıtan işletmelerin günü. Şirketin başarısı doğrudan tedarik sürecinin ve satınalma fonksiyonunun bilimsel anlayışla yönetilmesiyle gerçekleşiyor.  

Dünyada kaynak temini ve yönetimi konusunda pek çok yeni kavram ortaya atılırken teknolojik altyapı, yazılım ve yeni nesil satınalma süreçleri şirketlere rekabeti avantaja dönüşecek bilimsel yöntem arayışında. Ülkemizde de bir yandan akademik bilgi üretimi sürerken diğer yandan satınalma ve tedarik zincirinin profesyonelleri dernekleşerek birikimlerini yetkinleştiriyor.

Mesleki anlamda oluşumlar varsa da TEDAR ve TÜSAYDER yakından izlediğim iki oluşum. TEDAR Başkanı Tuğrul Günal ve TÜSAYDER Başkanı Gürkan Hüryılmaz giderek önemi artan kurum fonksiyonlarının mesleki yetkinliklere dönüşmesi ve sürdürülebilir üretim için birlikteliğin önemine dikkat çekiyorlar. Pek çok başarılı iş fikrinin bu birlikteliklerden doğacağı ise aşikâr.  

Ekonomiye katma değer yaratan yayıncılık sorumluluğumuzla Purchasing Türkiye’yi yayınlamaya karar verdiğimizde dünyada süre giden kaynak teminindeki sıkıntılara ve bu alandaki gelişmelere dikkat çekmek istedik. Rekabetin giderek daha çok fiyat üzerinden gerçekleşeceği gerçeği ise bizi pazarlamanın 4P’sinin en kritik öğesi Price’a taşıdı. Fiyatlandırmanın temeli satın alımdan başladığına göre pazarlama ile satın almanın pek çok ortak bileşeni olduğunu söylemek hiç de yanıltıcı olmaz.  

Bu ara alanında bir dergi yayınlama kararımızın gerisinde Multinet Up CEO’su Yusuf Ziya Gündüz’ün şirketlerin en kritik fonksiyonu olarak tanımlanan Tedarik Zinciri ve Satınalma meslek alanlarını anlamamızda verdiği düşünsel destek var.  Yayın hazırlığı sürecinde birikimlerini cömertçe paylaşan Sayın Yusuf Ziya Gündüz, TEDAR Başkanı Sayın Tuğrul Günal ve TÜSAYDER Başkanı Sayın Gürkan Hüryılmaz’a teşekkür ederim.  Diğer teşekkürüm ise sorularımıza yanıt vererek birikimleriyle vizyon açan diğer meslek profesyonellerine. 

 

SÜREGİDENİN BİR KARESİNE BAKINCA

Purchasing Türkiye mesleki anlamda dünyayı izlerken ülkemizdeki birikimi de değerlendirecek.
Mesleki anlamda halihazırdaki oluşumların güçlenmesine destek verirken akademik bilgi üretiminin yanında olacak.  
Ve elbette hem Türkiye’den hem de dünyadan haberler verecek.  

Okumakta olduğunuz dergiye gelince: Eğer durmaksızın süre giden akışa ilişkin bir söz söyleyecekseniz var olan durumu anlamak için o gidişin bir anının fotoğrafını çekmelisiniz.
Söylenecekler için bir milat olmalı.
İşte o bir kareye resmedilen andan öncesi ya da sonrası diye konuşmak söylenene anlam katar.

İlerleyen sayfalarda kısa sürede kapsayabildiğimiz kadar çok alana ve kişiye ulaşmaya çalıştığımızı göreceksiniz.

TEDAR ve TÜSAYDER Başkanları temsil ettikleri alanlar açısından bir perspektif oluştururken ortak satın alma platformlarının katma değer yaratan süreçlerini okuyacaksınız.

Büyük satın almaların yapıldığı farklı sektörlerdeki şirketlerin üst düzey satın alma yöneticilerinin anlatımları bize bir başka açılım sağlayacak. KOBİ’lerimiz için bir içgörü oluşturmasını diliyorum.

Satınalma ve tedarik zinciri işkolu ya da sektör olmanın ötesinde bir ara alan. Bu nedenle insana dayalı bir başarı endeksi var. İnsan kaynağının yetiştirilmesi ve yetkinleştirilmesi ayrı bir uzmanlık. İlerleyen sayfalarda öne çıkan eğitim kuruluşlarıyla yapılan söyleşiler işin ne denli zor olduğunu göstermesi açısından okunmaya değer.

Satın alma ve tedarik zinciri alanında yerleşik pek çok kavram ve mesleki jargon olmasına rağmen tartışmalı alanları da var. Elbette yayın sürecimizde ortak düşünsel ürünler yaratmak adına bu tartışmalara da yer vereceğiz.

Önce de söylediğim üzere içinde olduğumuz anı dondurarak bir fotoğraf çektik. Purchasing Türkiye’nin “sıfır sayısı” da bu söylemin gereği. Geleneksel ROTA Yayıncılık anlayışımız gereği Purchasing Türkiye’de de görüş, düşünce ve önerilere açığız.
Purchasing Türkiye’nin faydalı ve başarılı olması ise tek dileğimiz.  

 

 

İLGİLİ HABERLER