Etkileyicileri de etkilemek mümkün…

Aslında bir basit deneyle pek çok konuyu birden tartış­maya sunmuşlar. Bana so­rarsanız yılın PR olayların­dan biri. Etkinlik ABD’nin Los Angeles kentinde yapılmış. Payless adında, perakendecilerin terminolojisiy­le “discounter” işi yapan (yani indirimli, hesaplı, ucuz, ürün satan) bir ayakkabı mağazası şaka yollu bir davet düzenlemiş. Payless, Armani’nin eski mağazasını kira­lamış. Adından İtalyan olduğu hissini he­men veren ve ayakkabıları için son derece sofistike ürünler tasarladığı izlenimi yara­tılan mağazanın adını Palessi koymuşlar. Ancak içindeki ürünler Payless ürünle­ri imiş. Davetin baş konukları ise sosyal medya “influencer”ları olmuş. Mağazanın dekorasyonu da gerekli konsepte göre ya­pılmış. 20 dolarlık ayakkabılara 200, 400 hatta 640 dolar bile ödeyen olmuş. Ma­ğaza birkaç saat içinde binlerce dolarlık ürün satışı yapmış. Bu arada “influencer”larla çeşitli röpor­tajlar yapılmış. Influencer’lar ürünleri “Elegan”, “sofistike”, “şık”, “yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş” olarak tanımlı­yorlar ve çok mutlu görünüyorlar.

“Daha az ödeyebileceğinize neden daha fazla ödeyesiniz”

Medyaya “sosyal deney” olarak yansıyan satış sonunda ta­bii ki olayın “düzmece” (fake) olduğu açıklanmış; “influen­cer”lara paraları iade edilmiş; ayakkabıların da hatıra ola­rak kendilerinde kalabileceği söylenmiş. Payless (Türkçesi; daha az öde), bu PR çalışmasını kullanarak yürüttüğü kam­panyada, “Daha az ödeyebileceğinize neden daha fazla öde­yesiniz” sloganıyla bir hayli dikkat çekmiş. Kıssadan hisse: 1. “Influencer”ları da “influence” etmek mümkün. 2. Sosyal medya güvenirliğinin, parayı sokağa atmamak ve etkili ile­tişim adına mutlaka sorgulanması gerekir. 3. Algılamalar gerçektir; çünkü insanlar algıladıklarına inanırlar gerçek­lere değil.

Bu arada bir de sosyal medyada influencer ve fenomen de­nen, eğer bilimsel olarak ölçümlenmemişse “kerameti ken­dinden menkul kıymetler” hakkında bir fikir sahibi olun­masını sağlayan “Socialbaker” gibi kuruluşlar var. Bunların ara yüzlerine hangi ülkede ve hangi sektörde hangi “influ­encer”ın etkili olduğunu soruyorsunuz, size anında gere­ken bilgiyi döküveriyorlar. Mesela Socialbaker günde 8,5 milyon profili ve 58 milyardan fazla “entry” ve “yorum”u izlediğini iddia ediyor. Yıllar önce, daha sosyal medyanın adından bile söz edilmezken, “Ölçmüyorsan yapma!” diyen British Telecom CEO’su Iaan Vallance’ı bir kez daha hayırla yad etmekte yarar var.

2018’de zirveler “zirve” yapmış vaziyette…

Arkadaşlardan rica ettim. 2018 yılı içinde Türkiye’de kaç tane “Zirve” düzenlenmiş bir bakın, dedim. Araştırdılar. Tam 114 tane bul­muşlar. Bildiğiniz üzere “kıymet ve faz­lalık”, “nicelik ve nitelik” ters orantılıdır. Mesela sayıları arttıkça o işin kıymetini ve üst düzey niteliğini yukarılarda tut­mak zorlaşır. O zaman da hedef kitlede ciddi düş kırıklıklarına neden olunabi­lir. “Zirve” iddialı bir kavramdır. Hele bir adını İngilizce falan yapıyorsanız, o işin daha yukarısı yok, demektir. Hele de uluslararası olduğunu iddia ediyorsanız. O zaman da dünyada pek eşi benzeri pek yok demektir. Bundan böyle ülkemizde “Zirve” düzenlemeye niyetlenenlere iki kere düşünmelerini tavsiye ederiz. Yok­sa kıymet irtifa kaybettiği için algılama da o ölçüde hasar görecektir. Mecbur muyuz ille de “Zirve” demeye. “Buluş­ma” çok iyi iş görebilir, mesela… Ya da “Toplantı”, “Platform” gibi kavramlar.

İşte o 114 zirve…

Birkaç tanesi dışında hangisi gerçekten ne kadar etkili ve ona ayrılan zaman, insan ve para kaynağı ne kadar yerini bulmuş­tur, varın siz düşünün.

Değer Zirvesi, Eğitimde İnovasyon Zirvesi, İTO – Dünya Pa­zarlama Zirvesi, 9. Boğaziçi Zirvesi, Procter&Gamble (P&G) Brand & Sport Summit, Tarım Zirvesi, KOBİ E-Ticaret Zirve­si, MÜSİAD Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi, MMG (Mimar ve Mühendisler Grubu) Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi, Yarının Eğitim Zirvesi, Teknoloji ve Dijital Dönü­şüm Zirvesi, Adana Tarım Zirvesi, Akıllı Teknolojiler Zirvesi, Gençlik Zirvesi, Diyarbakır Tarım Zirvesi, Türkiye Açık Bilim Zirvesi, Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, Türkiye İş Ahlakı Zirvesi, BlokZinciri TR Zirvesi, Proses Otomasyo­nu Zirvesi, Kartepe Zirvesi, Bankacılık Zirvesi, Satış Zirve­si, Araştırma Zirvesi, Depo ve Stok Yönetimi Zirvesi, Genç Türkiye Zirvesi, Private Label Zirvesi, Young Guru Academy Zirvesi, Future of Work Zirvesi, Müşteri Hizmetleri Zirvesi, Kurumsal Sorumluluk Zirvesi, Türkiye Açık Bilim Zirvesi, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, Bilişim Teknolojileri Zirvesi, Bilişim Zirvesi, Kamu Bilişim Zirvesi, Kurumsal Sosyal So­rumluluk Zirvesi, Ege Yapı Endüstrisi Zirvesi, Dünya Helal Zirvesi, Autodesk Teknik Zirvesi, Tekyaz Tasarım Zirvesi, Robot Yatırımları Zirvesi, Yalın İnsan Kaynakları Zirvesi, Si­ber Güvenlik ve KVKK için Yerli Çözümler Zirvesi, Mutfak Zirvesi, Gayrimenkul Zirvesi, Mimari Tasarım Zirvesi, Eği­timciler Zirvesi, TRAI – Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, Acıba­dem Okulları Yarının Eğitimi Zirvesi, Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, Antalya Dijital Zirvesi, Türkiye Psikoterapi Zirvesi, Sıfır Atık Zirvesi, Akdeniz Bilişim Zirvesi, Sosyal Fayda Zirve­si, Global Gastro Ekonomi Zirvesi, E-Founder Zirvesi, Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, İhtiyaç Haritası Zirvesi, Obsterik ve Jinekoloji Zirvesi, UTİKAD Geleceğin Lojistiği Zirvesi, İZÜ (İstanbul Zaim Üniversitesi) İK Zirvesi, Mena Ülkeleri (Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri) Doğu Karade­niz Turizm ve Yatırım Zirvesi, İTÜ Kariyer Zirvesi, Microsoft Teknoloji Zirvesi, Turkcell Teknoloji Zirvesi, TPÖÇG (Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) Zirveleri, TASAM – Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi, Ege İnsan Yönetimi Zir­vesi, Türk Savunma Sanayii Zirvesi, Enerjisini Üreten Fab­rikalar Zirvesi, TEGEP – Eğitim ve Gelişim Zirvesi, Konya Savunma Sanayi Zirvesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) – Kurumsal Yönetim Zirvesi, Çağrı Merkezleri Der­neği – Takım Liderleri Zirvesi, GAP Zirvesi, Trendler Zirvesi, Uluslararası Dil ve Kültür Zirvesi, Kişisel Gelişim Zirvesi, Pa­zarlama ve Finansı Zirvesi, Pazalama 4.0 ve İnsan Dokunu­şu Zirvesi, Türkiye Enerji Zirvesi, TİM İhracat Zirvesi, İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi, İstanbul Karbon Zirvesi, Kamu Siber Güvenlik Zirvesi, Erciyes Mükemmellik Zirvesi, Anka­ra Startup Zirvesi, İnsan Genetiği ve Genomiği Uluslararası Zirvesi, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, BAADER – İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi, Boğaziçi Enerji Zirvesi, Anadolu Kalite Zirvesi, Kız Kardeşim Zirvesi, Sinerji Liderlik Zirvesi, Bölgesel Living Lab Zirvesi, TÜRKONFED – Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, Özyeğin Üniversitesi – Başarısızlık Zirvesi, Türkiye Ekonomi Zirvesi, Asa Pasifik Ekonomi Zirvesi, Akıllı Belediyecilik Zirvesi, İstanbul Ekonomi Zirvesi, Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi, İstanbul Hemşirelik Zirvesi, Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi, Ekonomi ve Yatırım Zirvesi, Kasta­monu Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Zirvesi, İstikrar Zirvesi, Oracle Finans Zirvesi, İslam İş Birliği Teşkilatı Zir­vesi, Gelecek Zirvesi, Avrupa islamofobi Zirvesi, TÜYİD Yatı­rımcı İlişkileri Zirvesi…

İLGİLİ HABERLER