Çocuklara yönelik pazarlamada ebeveynler hedeflenmeli

Son dönemde ölçümleme adına meydana gelen bazı gelişmeler internet reklamcılığını daha cazip bir konuma soktu. Ancak ROI ölçümlemeleri 13 yaş altı hedeflemeye izin vermiyor. Ayrıca çocukların internette yaşlarını büyük göstermesi de söz konusu… Dolayısıyla Kids Marketing alanında yatırımların geri dönüşünün incelenebilir olması için reklamların anne babaları hedefleyerek verilmesi gerekiyor

Rekabet ve pazardaki değişimler gün geçtikçe özellikle reklam­cılık alanındaki bazı yeniliklere ayak uyduruyor. Yeni pazarla­ma yaklaşımları ve pazarlama araçlarının farklılaşması internet mecrasını da bir pazar haline getirdi. İnternet reklamcı­lığı günümüzde geleneksel reklamlardan çok daha tercih edilen bir hale geldi. Bu durumun oluşmasında daha ekonomik olması ve ölçüm­lenebilir olması da çok etkili. Özellikle offline reklamlara göre daha ölçümlenebilir olması markaların pazarlama taraflarının daha net sonuçlar görmelerine imkan sağlıyor. İnter­net reklamcılığında sosyal ağların da devreye girmesiyle beraber birçok avantaj oluştu. Bu avantajların arasında şüphesiz ki en önemlileri arasında tanıtımı yapılan ürün ya da hizmetin daha fazla kullanıcıya ulaşıyor olması ve tanı­tımların daha kolay yapılıyor olması yer alıyor. Bu durum Kids Marketing konusunda biraz daha farklı. Dengeler bu durumda değişiklik gösterebiliyor. Direkt çocukları hedefleyen rek­lamların hedeflemesini yapmak internet rek­lamcılığında daha zor gerçekleşen bir durum. 13 yaş altını hedeflemeye izin vermeyen inter­net reklamcılığı, 18 yaş altı hedeflemelerde de kriter sınırı koyuyor fakat bu kriterlerin ne ka­dar tuttuğu ölçümlenemiyor.

Çizgi filmler ve çocukları ilgilendiren oyunların reklamlarını yapmak internet mecrasında doğru hedef kitleye ulaşabilme ve ölçümlenebilme açısından her zaman daha zor.

Çocuklara yönelik online pazarlama oldukça zor

Return on Investment kelimelerinin kısaltma­sı olan ROI ölçümlemesi, sosyal medya pazar­laması için yapılan harcamaların ve reklama ayırılan zamanın markaya geri dönüşünü ve verimliliğini ölçer. Sosyal medya üzerinden ya­pılan tüm harcamaların markaya geri dönüşü olarak tanımlanan bu hesaplama yöntemiyle Kids Marketing konusunda yanıltıcı olmayan veriler elde etmek için yapılması gereken çok basit: İnternet reklamlarının anne ve babaları hedefleyerek verilmesi. Bu şekilde verilen rek­lam, istenen hedef kitlenin karşısına çıkacak ve ölçümlemesi daha doğru yapılabilir. Çoğu ço­cuk sosyal medya üzerinde özellikle de oyunları oynayabilmek adına yaşlarını büyük gösteriyor. Bu da sadece çocukların karşısına çıkması iste­nen reklamların doğru hedef kitleye her zaman ulaşmayacağı anlamına geliyor. Diğer reklam hizmetlerine göre daha fazla ve daha hızlı yayıl­ma gösteren internet reklamları, Kids Marke­ting söz konusu olduğunda daha da zorlaşıyor. Çizgi filmler ve çocukları ilgilendiren oyunların reklamlarını yapmak internet mecrasında doğ­ru hedef kitleye ulaşabilme ve ölçümlenebilme açısından her zaman daha zor. Ulaşabileceğiniz kitle sayısı açısından ise çok daha az.

çocuklara yönelik pazarlama

Kids Marketing konusunda hizmet veren firma­ların internet üzerinde yapacakları reklamları anne baba hedefleyecek şekilde kurgulamaları hem erişim hem de ölçümleme anlamında daha verimli sonuç verir. Yine de direkt çocukların karşısına çıkması istenen reklamlar konusunda dijital alternatifler arayan birçok marka bulu­nuyor. Sosyal medya mecrasını dışarıda tutarak internetin başka alanlarında bu şekilde rek­lamlar vermek, hedef kitleye biraz daha yaklaş­mayı sağlayabilir. Yapılan araştırmalara göre, günümüzde çocukların, telefon, tablet ve bil­gisayarlara olan düşkünlüğüne rağmen direkt çocukları hedefleyen reklamların ağırlıklı ola­rak televizyonlarda bulunması ölçümlemeyi ve hedeflemeyi devreye soktuğumuzda hiç şaşırtıcı bir sonuç değil. Çocuk ürünlerinin tutucu bir ta­rafının olması ve internetin reklam kurallarına uygun olmaması internet mecrasını çocuk he­deflemekte zorlaştırıyor. Yine de tüm bunlara rağmen Kids Marketing gün geçtikçe internet alanında daha fazla yer alıyor.

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz

İnternet reklamlarının markalar tarafından tercih edilmesinin temel sebebi kolay erişim ve hızlı yayılımın yanında, ayrılan bütçenin de verimli ve ekonomik kullanılması. Kids Marke­ting konusunda reklam verecek olan markalar bu konuyu da göz önünde bulundurduklarında, çocuk hedeflemesi yapmak yerine reklamlarını anne baba hedeflemesi yapacak şekilde kurgu­lamalı. Böylece internet reklamcılığının tercih sebebi olan reklam verenin parasının boşa git­memesi ve karşılığını verimli şekilde ölçüm­leyebilmesi gerçekleşir. İnternet alanında öl­çümlenecek şekilde reklam vermek için dikkat edilmesi gerekenler bunlar. Ne de olsa “Ölçe­mediğinizi yönetemezsiniz…”

İLGİLİ HABERLER