Back to School’un Yıldızları…

Okula dönüş kampanyasının başarılı olmasının en önemli şartının dönemin içgörüsünü çok iyi koklamak olduğunu bilen markalar, hedef kitlelerinin ilgisini çekmek, beklentilerini karşılamak için kıyasıya bir rekabete giriyor. Peki, bu rekabette kimler fark yaratıyor?

az sezonu bitip, sonbahar sezonuyla beraber okulların da açılmasıyla Back to Scho­ol, yani okula dönüş sezonu canlanarak, pazarı hareket­lendiriyor. İhtiyaçlar şimdiden belirlenme­ye başladı. Okul kayıt dönemiyle birlikte ebeveynler de okul alışverişlerine başladı. Markalar da bu duruma kayıtsız kalmayıp, kıyasıya rekabet içine giriyor. Bu dönemde tüm markalar, yakalayacağı hedef kitleler için çeşitli kampanyalar düzenliyor ve bu dönemi fırsata çevirmeyi hedefliyor. Doğru öngörülerle yapılan hamleler sonucu üre­tilen reklam kampanyalarıyla yapılan pa­zarlama hamleleri, markaların satışlarında oldukça büyük artışa neden oluyor. Bu re­kabette kullanıcıların ilgilerini taze tutmak, satışa yöneltecek çözümler üretmek de mar­kaların reklam kampanyalarında yaratıcı ol­malarını sağlıyor.

Okula dönüş kampanyasının başarılı olması­nın en önemli şartının dönemin içgörüsünü çok iyi koklamak olduğunu bilen markalar, hedef kitlelerinin ilgisini çekmek, beklenti­lerini karşılamak için kıyasıya bir rekabe­te giriyor. Okul çağındaki çocuklar moda ve popülerliğe dikkat ederken ebeveyn-ler ekonomik olması ve ihtiyacı karşılama­sını önemsiyor. Okula dönüş kampanyaları hem çocukları hem de ebeveynleri aynı de­recede yakalayabildiği ölçüde başarılı olu­yor.

“Çocuklar okula dönüş döneminde ne gibi beklentilere giriyor?” sorusunun ilk cevabı basit: Okula aidiyet duymalarını önleyecek kaygılarından kurtulmak… Çocukların gü­nümüz tüketim toplumunda okuldaki sosyal çevrelerinde dikkat ettikleri en önemli şey, ihtiyaçlarının tam karşılanması ve sosyal çevrelerinde kabul görmektir. Çocukların ihtiyaçlarını eksiksiz ve dönemin modasına uygun tamamlaması okul dönemindeki kay­gılarını da azaltıyor.

Globalde kimler neler yaptı?

Çocukların tüketici olarak sosyalleşme sü­reçleri alışveriş esnasında oluşan bilgi ve deneyimlerini yansıtacağından, markalar çocuklarda bu algıları oluşturabilmek adına kampanyalarını geleceğin tüketicilerine sa­dakat oluşturacak şekilde yürütüyor.

Peki, markalar bu dönemde tüketicilere ne­ler sunuyor?

Geçtiğimiz yıl Apple globalde okula dönüş döneminde tüketiciye, “Sınıfta kullanmak için mükemmel donanımı bulun’’ diyerek, bilgisayar satışlarına yönelik bir iletişim iz­lemişti.

Canon ise “Yeni Yıl İçin Yeni Cihaz” kam­panyasını başlatmıştı. Tüm ürünlerini öne çıkardığı bu kampanyada, ürünlerini okul dönemiyle bağdaştırmıştı.

İhtiyaçlar, yaşam tarzları ve talepler ülke­lere göre değişiklik gösterdiğinden global markalar okula dönüş kampanyalarında genel bir reklam stratejisi izlemekten ziyade her bölgenin iç dinamiklerini dikkate alan kampanyalar üretiyor.

Yerli markalara bakıldığında ise geçtiğimiz dönemlerde ülkemizde okula dönüş döne­minde ilgi çeken ve başarılı olan kampan­yalar şöyle sıralanıyordu: Casper Bilgisayar “Çocuklara okula dönüş hediyeleri Cas­per’dan’’ diyerek, çocukların ve gençlerin ilgilerini çekebilecek dijital bir kampanyaya imza atmıştı. Düzenlediği yarışmayla yazıcı ve bilgisayar hediye eden Casper, bu dö­nemde hem satın almaya eğilimli kitleye yö­nelik bir marka sempatisi oluşturmuş hem de hedef kitleye direkt ulaşmıştı.

Kırtasiye ürünleri zirvede…

Maximum Kart ise indirim ve taksitlendir­melerini okula dönüş dönemine bağlayarak okul alışverişlerinde kullanmaya yönelik indirim ve taksitlendirme yaptığını duyur­muştu.

TTNet geçtiğimiz dönemlerde en başarılı okula dönüş kampanyasını sürdürmüş mar­kalardan biri. Yayınladığı bir mikrositeyle ebeveynlere kolaylık sağlayacak bir hizmet sunarak marka sadakatini güçlendirmiş ve ihtiyaç karşılamaya yönelik rakiplerinden bir adım öteye geçmişti. Sadece ürün ileti­şimi ve kampanya duyuruları olarak değil mizahi dille de okula dönüş kampanyası yü­rüten markalar mevcut. Daha çok gençlere yönelik stratejilere sahip markalar okula dö­nüş iletişimlerinde bu yolu seçiyor.

Okula dönüş döneminde öne çıkan ürünler arasında başı kırtasiye ürünleri ile beraber, giyim, küçük elektronikler, telefon, bilgisa­yar ve yazıcı çekiyor…

Çocuklar ve gençler okul döneminde ih­tiyaçlarına yönelirken popüler oluşu, dö­nemin modasına uygunluğu ve markanın prestiji gibi konulara fazlasıyla önem veri­yor. Markalar da bu durumu okul dönemi öğrencilerinin beklentileri doğrultusunda kampanyalarına yansıtıyor.

İLGİLİ HABERLER