Vadi Efe yazdı: Silikon Vadisi’nde başarının sırrı ne?

Vadi Efe – Teknoloji Girişimcisi ve Danışman 

Türkiye’de ve Avrupa’nın farklı ül­kelerinde dijital medya üzerine uzun yıllardır çalışan bir girişimci olarak bu yaz aylarında dünyanın teknoloji ve inovasyon merkezi California’ya yerleşmeye ve yeni yatırımlarımı ve projelerimi global ölçekte gerçekleştirmeye karar verdim. Ekim ayının ilk günlerinde San Francis­co’da son yılların en sükseli teknoloji şirketle­rinden Salesforce’un inşa ettiği gökdelenin üst katlarında TÜSİAD’ın “Silicon Valley Network” etkinliklerinden bir tanesinin gerçekleşeceği ha­berini aldım. Etkinliğe bizzat katılmaya, Silikon Vadisi’nde global teknoloji şirketlerinde yönetici­lik yapan Türk iş insanlarıyla sohbet etmeye, giri­şimcilerin hikayelerini dinlemeye ve deneyimimi paylaşmaya karar verdim.

Salesforce Tower, son yıllarda satın aldığı ino­vatif şirketler ve San Francisco’nun kalbine inşa ettiği dev gökdelenle anılan global CRM odaklı teknoloji ve inovasyon şirketi Salesforce’un me­dar-ı iftiharı. Gökdelenin içerisinde çalışanların yüksek enerjiyle gününü sürdürmesini sağlaya­cak yemyeşil bitkiler, sempatik karakterler ve konforlu toplantı odaları yer alıyor. Hatta ben etkinlik öncesinde erken gelen katılımcılarla ta­nışıp sohbet etmek istediğim için kuleye iki saat önceden varıp şirketin inşa ettirdiği “Salesforce Park”ı da gezme fırsatı buldum.

TÜSİAD’ın Amerika’da başlattığı Silikon Vadisi toplantılarına ilk defa katılmış oldum. Ev sahibi Salesforce’tan Hayal Koç, enerjisi ve güçlü ile­tişimiyle toplantıyı modere etti. Uzun yıllardır Intel’de önemli uluslararası yönetici pozisyon­larında bulunan ve Silikon Vadisi’nde hayata ge­çirdiği başarılı projelerle tanınan Ayşegül İldeniz bu toplantıların başkanlığını yapıyor. Kendisi ABD’deki işlerine ek olarak şu anda Türkiye’de önemli şirket topluluklarının yönetim kurulla­rında görev alıyor. Etkinliğin konusu “Pazarlama ve satış stratejilerinde başarılı olmak” olarak be­ be­lirlenmişti. Farklı profillerde panelistlerle keyifli bir sohbet formatında ilerledi toplantı. Yaklaşık 60 kişilik yüksek profilde bir katılımla dolu dolu bir akşam etkinliği olduğunu söyleyebilirim.

Türkler kriz çözücü

Silikon Vadisi etkinlikleri, global teknoloji şirket­leri ve kurumlarda yöneticilik yapan kişilere ek olarak startup dünyasında çalışan ve kendi işinin patronu olan Türk girişimciler için de düzenli­yormuş. Umarım ilerleyen haftalarda bu etkin­liklere de katılma imkanı bulurum. TÜSİAD ABD Grubu Başkanı Barış Ornarlı’nın bu toplantıları düzenleme konusunda önemli katkıları bulunu­yor. Büyük teknoloji şirketlerinde çalışan Türk sayısının ABD’ye ek olarak İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerde hızlıca arttığını kendi çevremden de uzun zamandır gözlemliyorum. Girişimciler için de hızlandırıcı programlar üretilmesi ve bu tür etkinliklerin organize edilmesi son derece gü­zel bir katma değer yaratacaktır.

Etkinlikte birçok farklı konu başlığı konuşuldu ve değerlendirildi. Silikon Vadisi’nde ve Türkiye’de iş yapış biçimlerimizin karşılaştırıldığı bölüm­ler ilgimi çekti. Hem avantaj hem de dezavantaj olarak değerlendirebileceğimiz kültürel özellik­lerimizi ABD’de kullanmayı deneyimli isimle­rin ağzından önerilerle dinlemek çok faydalıydı. Örnek vermek gerekirse, genellikle Avrupalı ve Amerikalı meslektaşlarımız belli çizgiler içerisin­de hareket edip karar alırlarken, biz daha gri alan içerisinde karar alabiliyor, pratik çözümler yara­tabiliyor ve kriz yönetimi konusunda hızlı davra­nabiliyoruz. Avantaj yaratan bu özellikler bazen tezcanlı kararlarla dezavantaja da dönüşebiliyor.

Pazarlama iletişimi bir yolculuktur

Uzun yıllardır ABD’de iş yapan ve startup dünya­sında yoğun emek vermiş bir girişimci olan Ediz Ertekin, 80’li yılların sonunda İTÜ Bilgisayar Mühendisliği diplomasını edindikten sonra Ca­lifornia’da devam eden hikayesini ve ilk çalıştığı şirketi nasıl halka açtıklarını aktardı. 90’lı yıllar­daki bu ilk başarı hikayesinden sonra kendisi ta­mamen girişimcilik dünyasına odaklanarak kari­yerini ilerletmiş. Şu anda da yönetimsel görevine devam ettiği şirketlerinden yüz milyonlarca dolar değerlemeyle çıkış yapmaya hazırlanıyorlar.

Gizem Özbay, Türkiye’deki kurumsal görevle­rinden sonra ABD’de medikal alanda çalışan bir şirkette pazarlama iletişimi konusunda liderlik eden ve teknolojiyi işinin merkezinde kullanan profesyonel bir yönetici. Silikon Vadisi’nde yo­ğun regülasyonlarla iş yapmanın detaylarını, pa­zarlama iletişimini bir yolculuk olarak görmeyi kendisinden dinledik.

Mühendis bakış açısını satış ve pazarlama yete­nekleriyle birleştiren bir vizyonu yöneten Haluk Ulubay, teknolojiyi kullanarak dokunabileceği­ Uzun yıllardır ABD’de iş yapan ve startup dünya­sında yoğun emek vermiş bir girişimci olan Ediz Ertekin, 80’li yılların sonunda İTÜ Bilgisayar Mühendisliği diplomasını edindikten sonra Ca­lifornia’da devam eden hikayesini ve ilk çalıştığı şirketi nasıl halka açtıklarını aktardı. 90’lı yıllar­daki bu ilk başarı hikayesinden sonra kendisi ta­mamen girişimcilik dünyasına odaklanarak kari­yerini ilerletmiş. Şu anda da yönetimsel görevine devam ettiği şirketlerinden yüz milyonlarca dolar değerlemeyle çıkış yapmaya hazırlanıyorlar.

Gizem Özbay, Türkiye’deki kurumsal görevle­rinden sonra ABD’de medikal alanda çalışan bir şirkette pazarlama iletişimi konusunda liderlik eden ve teknolojiyi işinin merkezinde kullanan profesyonel bir yönetici. Silikon Vadisi’nde yo­ğun regülasyonlarla iş yapmanın detaylarını, pa­zarlama iletişimini bir yolculuk olarak görmeyi kendisinden dinledik.

Mühendis bakış açısını satış ve pazarlama yete­nekleriyle birleştiren bir vizyonu yöneten Haluk Ulubay, teknolojiyi kullanarak dokunabileceği­miz tüketici datasının ve hedef kitleye özelleşti­rilmiş bir yaklaşımla temas etmenin değerinden bahsetti.

Hızlı karar almak önemli bir güç

Tüm konuşmacılar Türkiye ve ABD iş kültürleri arasında “kendini ifade” konusunda daha direkt ve dışa dönük olmanın fayda sağladığı konusunda hem fikirdiler. Startup kültürünün sağladığı dina­mizme ek olarak alfa karakterlerin mücadelesi ve hızlı karar alıp uygulamanın rekabetçi ortamda önemi üzerinde duruldu. Silikon Vadisi’nde olma­nın değeri konuşulduğundaysa özellikle yeni ne­sil teknoloji ve bilgi birikimlerinin edinilebileceği etkinliklere katılmak, güncel kalabilmek, besleyici sohbetler gerçekleştirebilecek global insan kayna­ğına erişmek avantajlar olarak öne çıktı. Ve tek­noloji ne olursa olsun en öncelikli olarak müşteri ihtiyaçlarının yani problemin en verimli şekilde çözülmesi en önemli detay olarak belirtildi.

“Satış ve pazarlama alanında genel bir başarı sağlamak için hangi kriterleri geliştirebiliriz?” so­rusunun cevabı etkinlikte son konuşulan başlık­lardan biri oldu. Bu iki alan da yoğun kültürel et­kileşim gerektirdiği için, teknik bilgi ve anlatıma ek olarak gündelik konu başlıklarına ve ABD’de geçerli sosyal ve kültürel alanlara dokunabilme­nin altı çizildi. Yoğun bir şekilde network geliştir­mek ve iş alanında bir araya geldiğimiz kişilerle ortak ilgi alanları ve sohbet konuları bulup ilişki geliştirebilmek faydalı bir detay olarak belirtildi.

Türkiye’den Silikon Vadisi’ne uzanan yolculukta birbirimizi desteklemek ve Türk iş insanları ola­rak katma değer yaratmak için son derece güzel ve detaylı bir sohbet toplantısıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İLGİLİ HABERLER