Üniversite gençliği aslında ne istiyor?

 

Markaların genç kuşağın ne istediğini anlamak ve keşfetmek için çabalamasının altında gençlerin satın alma ve aldırma gücünün yüksek olması yatıyor. Markalar gençlerle kurdukları ilişkiyi sürdürülebilirliğin teminatı olarak da görüyor. İneva Araştırma ve iamyouth tarafından Marketing Türkiye için hazırlanan “Kampüsün Nabzı” araştırması “Gençler ne ister, ne tüketir, nereye gider, sosyal medyada ne yapar, nasıl etkilenir?” gibi soruları yanıtlayarak markalara epey yol gösteriyor…

Haber: Merve Şahin

Hemen her marka gençliğin ne istediğini keşfetmek ve onların dünyasında yer edinmek için çabalıyor. Zira gençlerin aileleri içindeki satın alma ve aldırma etkisinin dışında, sevdikleri markaları arkadaşları ve çevresindekilere tavsiye ederek trendleri belirleme gücü bulunuyor. Marka için kazanılan tek bir genç beraberinde getirdiği yeni tüketicilerle yetişkin bir tüketiciye göre çok daha değerli oluyor. Bu sebeple gençlikle kurulacak yakın ilişki markalar açısından sürdürülebilirliğin de teminatı olarak görülüyor. Yeni nesil; iletişim araçlarını, trendleri, markaları herkesten daha hızlı hayatlarının içine alan, daha hızlı ve fazla tüketen, yeniliklere hemen uyum sağlayan cesur bir kuşak. İneva Araştırma ve iamyouth tarafından hazırlanan “Kampüsün Nabzı” araştırması da gençlerin dünyasını keşfederken, onlarla bağ kurmak ve değişen trendlere rağmen bu bağı güçlü bir şekilde sürdürmek isteyen markalara yönelik hazırlanmış tabiri caizse bir “gençlik iksiri…”

Gençler kariyer sahibi olmak istiyor!

Üniversite gençliğinin yüzde 61’i 30 yaşına geldiğinde iyi bir kariyer yapmış olmak istiyor. Bu beklentiyi sırasıyla topluma faydalı bir vatandaş olmak (yüzde 34 ), iyi para kazanmak (yüzde 31) ve kendi evinde yaşamak (yüzde 27) takip ederken yüzde 24’ü 30 yaşına geldiğinde evlenmek, yüzde 21’i çocuk  sahibi olmak, yüzde 13’ü de zengin bir birey olma beklentisi içinde. Gençlerin evlilik algısı hakkında ipuçları da veren araştırmaya göre evlilik, gençlerin yarısından fazlası için aşık olduğu kişiyle beraber yaşamanın bir göstergesi (yüzde 58). Gençlerin önemliGbüinrlbüöklaükmtivüinteülenrüniversite sonrasındaki kariyer planının ilk adımında yüksek lisans yapmak var. Hemen çalışmaya başlamak isteyenlerin ise yüzde7’si yurt dışında iş bulmayı arzu ediyor. Okulu bittikten sonra ne yapacağına karar vermemiş olanların oranı ise yüzde 6.

Gündemi Instagram belirliyor

Gençlerin 2015 yılı sosyal medya karnelerine bakıldığında en yoğun kullanılan mecranın Instagram olduğu görülüyor (yüzde 82). Onu yüzde 77 ile Facebook,  yüzde 59 ile Twitter ve yüzde 58 ile Youtube takip ediyor. Bu oranlar 2014 verileriyle karşılaştırıldığında Instagram kullanımının ciddi oranlarda arttığı buna karşın Facebook ve Twitter kullanımının azaldığı görülüyor. Ayrıca henüz iş hayatına adım atmamış olmamalarına rağmen gençlerin yüzde 17’sinin profesyonel iş iletişim ağı olan Linkedin’i düzenli olarak kullanmaya başladığı da araştırmanın dikkat çeken verileri arasında.  

Gençlerin sosyal medyada markaları takip etmek için kullandığı mecraların ilk sırasında yine Instagram yer alıyor (yüzde 47). Onu Facebook (yüzde 43), Twitter (yüzde 18), Youtube (yüzde 7) ve LinkedIn (yüzde 4) takip ederken “Sosyal medya sitelerinde bir markanın sayfasını takip etmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 28’de kalıyor. 

Detaylar Marketing Türkiye Mart sayısında…

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER