Türkiye’deki gençler en çok bu alanlarda çalışmak istiyor

Şirketler ile yetenekli gençleri buluşturan online kariyer platformu toptalent.co, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında, 5130 genç yetenek üzerinden yaptığı araştırmada Türkiye’de en çok çalışılmak istenen iş alanlarını ortaya koydu.

Türkiye, yetenek kıtlığında dünyada 5. sırada yer alıyor. İnsan Kaynakları profesyonellerinin yüzde 66’sı pozisyonlarını uygun yeteneklerle dolduramadığını belirtirken Türkiye’de Y kuşağı ortalama 1,5 yılda bir kez iş değiştiriyor. Böylesi bir tabloda en iyi yetenekleri çekmek ve organizasyona dahil etmek için genç yeteneklerin hangi alana ilgili/ilgisiz oluğunu bilmek büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketleriyle en seçkin yeteneklerini buluşturan online kariyer platformu toptalent.co, bilgi açığını kapatmak üzere Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinde 4 yıllık bölümlerde okuyan veya yeni mezun olmuş 18-25 yaş arasında, 5130 genç yeteneğin dahil olduğu Türkiye temsili bir araştırma gerçekleştirdi: “Türkiye’de En Çok Çalışılmak İstenen İş Alanları”. Araştırmada, en iyi yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanları cinsiyet, okul, not ortalaması, okunulan bölüm gibi farklı kırılımlarla inceleyerek, bilgiler sunuyor.

Mühendislik okuyanların yüzde 66’sı kendi mesleğini yapmak istiyor

Araştırmaya göre Mühendislik okuyan yeteneklerin yüzde66’sı çalışmak istedikleri ilk alanları Mühendislik, Ar-Ge, Üretim olarak gösteriyor. Dolayısıyla mühendislerin, mühendislik yapmak konusunda net çizgileri var. Kendi mesleğini icra etmek konusunda en çok öne çıkan bölümün mühendislik olduğunu belirten Toptalent mühendislerin mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alanı Pazarlama (yüzde 7) olarak belirtiyor. Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise en çok çalışmak istedikleri alanlar; İnsan Kaynakları (yüzde 19), Pazarlama (yüzde 16), Finans (yüzde 13) ve Dış Ticaret (yüzde 8) olarak öne çıkıyor. Not ortalaması 3 üzerinde olup mühendislik okuyan yeteneklerin tercihleri Mühendislik (yüzde 29), Ar-Ge (yüzde 24), Üretim (yüzde 11) ve Tedarik Zinciri (yüzde 8) iken not ortalaması 3 üzerinde olup Sosyal ve Fen Bilimleri okuyan yeteneklerin ise tercihleri İnsan Kaynakları (yüzde 19), Pazarlama (yüzde 18) ve Finans (yüzde 12) olarak belirtiliyor.

Gençler pazarlama alanında çalışmak istiyor

Türkiye’nin önde gelen 6 üniversitesinde okuyan, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanlar; Pazarlama (yüzde 20), Ar-Ge (yüzde 14), Finans (yüzde 10), Mühendislik (yüzde 10) ve Satış (yüzde 7). Kadın-erkek oranlarının dağılımına bakıldığında ise İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Reklam alanı kadınlar tarafından öncelikli çalışılmak istenen alanlar olarak öne çıkıyor. Finans, Bilgi Teknolojileri, Satış alanlarında ve Start Up şirketlerinde çalışmak konusunda erkekler kadınlardan daha istekli

İLGİLİ HABERLER