Türkiye’de yüzde 52 yargıçlara, yüzde 53 dini liderlere güvenmiyor

 

BAREM’in, 10 meslek grubunu inceleyen Mesleklere Güven Araştırması’nın 2015 yılı sonuçları açıklandı. Raporda bir önceki yılla paralellik gösterse de belirli meslek gruplarına duyulan güvende düşüşler var. 2015 sonuçlarına göre en ciddi güven erozyonu yaşayanlar, bir önceki yıla göre 12 puan düşen öğretmenler ile 7.9 puan düşen sağlık çalışanları…

Araştırma Ekim-Kasım aylarında ülke genelini temsil eden 1000 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleşti. Görüşülen kişilere Yargıçlar, Gazeteciler, Politikacılar, İşadamları, Askerler, Sağlık çalışanları, Polisler, Öğretmenler, Bankacılar ve Dini liderlere güven duyup duymadıkları soruldu.

En çok öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına güveniyoruz ama geçen yıla göre daha az!

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en güvenilen meslek grupları öğretmenler ve sağlık çalışanları.  Ancak bu yıl bir önceki yıla kıyasla her iki meslek grubuna duyulan güvende önemli oranda düşüş görünüyor.

Öğretmenlere güvenenlerin oranı bir önceki yıl yüzde 86,2 iken, 2015’te bu oran yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti. Güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 23. Sağlık çalışanları da güven erozyonundan nasibini almış durumda. Bir önceki yıl güveniyorum diyenlerin oranı yüzde 81 iken, 2015 sonuçlarına göre güvenenlerin oranı yüzde 73.1 olarak gerçekleşti. Güvenmeyenler ise yüzde 24 seviyesinde. 

Askere ve polise güven de yüzde 50’nin üzerinde

Araştırmada askere güvenenler yüzde 68 güvenmeyenler yüzde 29 olarak tespit edildi. Polis için ise cevaplarda bir kutuplaşma söz konusu; güvenenlerin oranı yüzde 53 iken, güvenmeyenler yüzde 42.

Toplumun yarıdan fazlası diğer 6 meslek mensubuna güvenmiyor!

Araştırmaya katılanların yüzde 52’si yargıçlara, yüzde 53’ü dini liderlere, yüzde 58’i gazetecilere, yüzde 59’u bankacılara,  yüzde 60’ı işadamlarına ve yüzde 74’ü politikacılara güvenmiyor.

İLGİLİ HABERLER