Türkiye’de tutkuları tetikleyen mecra yüzde 93 ile televizyon oldu

Discovery tarafından yapılan “The power of peoples passion” araştırmasına göre insanların ilham ve bilgi almak için televizyonu kaynak olarak aldıkları gözler önüne seriliyor. Türkiye’de tutkuları tetikleyen mecralar arasında yüzde 93 ile televizyon ilk sırada yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de tutkularına gerçekten bağlı olanların oranı ise yüzde 63 ve global ortalamanın üzerinde kalıyor. 

Tutkunun ne olduğunu ortaya çıkarmak için yapılan Discovery’nin yürüttüğü bu küresel araştırma spor, yemek, dekorasyon, doğa, yaban hayatı, motor ve araba gibi ilgi alanları söz konusu olduğunda, insanların ilham ve bilgi almak için televizyonu kaynak olarak aldıklarını ortaya koyuyor. Türkiye’de tutkuları tetikleyen mecralar arasında yüzde 93 ile televizyon ilk sıradayken, ardından sosyal medya ve diğer insanlar geliyor.

Hayatın içinden eğlence içeriği üretme konusunda dünya lideri olan Discovery tarafından finanse edilen küresel ankette, 13 ülkeden 13 bin katılımcı yer aldı. Katılımcıların yüzde 93’üne göre televizyon tutkuları tetikleyen en önemli mecra iken, ikinci sırayı yüzde 67 ile sosyal medya, üçüncü sırayı ise “diğer insanlar” alıyor.

Sosyal medyadan daha etkili

Araştırmaya göre televizyonun, tutkuları tetikleme konusunda sosyal medya dahil olmak üzere diğer bütün mecralardan daha etkili olduğu görülüyorken,  35-54 yaş grubu arasında televizyonunun bir tutkuyu tetikleme olasılığı, sosyal medyadan beş kat daha fazla olduğu ve erişilmesi diğer yaş gruplarına nazaran daha zor olan 18-24 yaş grubu arasında bile televizyonun bir tutkuyu tetiklemesi, sosyal medyaya oranla iki kat daha mümkün görünüyor.

Türkiye 2’nci sırada yer alıyor

10 kişinin 8’inden fazlasının bir veya daha fazla tutkusu var. Katılımcıların yüzde 56’sı kendilerini “gerçekten tutkulu” olarak tanımlarken, tutkulu oldukları konulardaki aktivitelere yüksek katılım gösteriyorlar. Türkiye’de ise tutkularına gerçekten bağlı olanların oranı yüzde 63 ve global ortalamanın üzerinde. Dünyada bireylerin ortalama 4 tane tutkusu mevcutken, Türkiye’de bireylerin ortalama 4.8 adet tutkusu bulunuyor. Türkiye, insanların ortalama sahip olduğu tutku sayısında Güney Afrika’nın ardından 2’nci sırada yer alıyor.

Tutkular genellikle gençlik döneminde gelişir ve en başta ebeveynlerden (yüzde 33), televizyondan (yüzde 23) ve akranlardan (yüzde 15) ilham alınır. Türkiye’de ilham için kaynak alınan başlıca mecralar dünya ile paralellik gösterirken, diğer ülkelerden farklı olarak akranlardan etkilenme oranı daha fazla. Tutkular için ilham alınan başlıca kaynaklar; ebeveynler (yüzde 30), televizyon (yüzde 22), akranlarımız (yüzde 18). Dünyada bireylerin tutkularını keşfetmeye başladığı yaş 16’iken, Türkiye’de tutkuları keşfetme yaşının diğer ülkelere nazaran bir sene daha erken olduğu saptanıyor.

Bir tutkuya sahip olmak stresi azaltıyor

Araştırmaya göre tutkular; mutluluk, başarı ve tatmin duygusu sağlamanın yanı sıra, yaşamın iniş ve çıkışlarıyla baş etmemize yardımcı olabilir. Her 10 kişiden 8’i tutkuların her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyor ve 10 kişiden 9’u bir tutkuya sahip olmanın günlük yaşamın stresiyle başa çıkmaya yardımcı olabileceği konusunda hemfikir. Bir tutkuya sahip olmak, insanların arasındaki bağların koptuğu uluslararası bir dünyada topluluk duygusu oluşturmaya ve soyutlanma duygusuyla mücadele etmeye yardımcı oluyor. Araştırmaya göre, tutkularımız bizi diğer insanlara yakınlaştırıyor. 10 kişiden 8’i arkadaşları ve ailesiyle bir tutku paylaşıyor ve 10 kişiden 7’si tutkuların bize aidiyet hissi verdiğini söylüyor. Anket 38 adet tutkudan 10 tanesine odaklanıyor:

1. Spor

2. Yemek

3. Doğa ve Yaban Hayatı

4. Bilgi

5. Sıra Dışı Hayatlar

6. Ev & Dekorasyon

7. Keşif ve Macera

8. Gerçeği Ortaya Çıkarmak

9. Motor & Araba

10. Düğünler ve İlişkiler

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER