Türkiye’de sağlık çalışanlarına güvenirim diyenlerin oranı yüzde 73!

 

Sektörlere göre çalışanların toplumdaki güvenilirliği ile ilgili bir araştırma yapan BAREM’in raporuna göre, ölçülen 10 meslek grubu içinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık çalışanları en güvenilen ikinci meslek grubu oldu.

BAREM mesleklere güven araştırmasında 18 yaş ve üzeri Türkiye nüfusunu temsil eden bin kişiyle 2015 yılı Kasım ayında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle görüşüldü. Araştırmaya göre Türkiye’de sağlık çalışanlarına güvenirim diyenlerin oranı yüzde 73 iken güvenmeyenlerin oranı yüzde 24. Cevap vermeyen yüzde 3’lük bir kesim de var.

2014 yılında yapılan benzer araştırmada Türkiye’de sağlık çalışanlarına güven, global ortalamadan 16 puan daha yüksekti.   

Türkiye’de sağlık çalışanlarına güvende erkekler (yüzde 78) ile kadınlar (yüzde 68) arasında önemli bir fark var.

Yaş gruplarına bakıldığında güvenenlerin oranı 35-54 yaş arasında yüzde 77’ye, 55-64 yaş grubunda ise yüzde 84’e yükseliyor. Üniversite (yüzde 81) ve üzeri eğitimli kişiler (yüzde 85) sağlık çalışanlarına diğer eğitim gruplardan daha çok güveniyor.

Araştırmada görüşülen kişilerin Sağlık çalışanlarının yanı sıra Yargıçlar, Gazeteciler, Politikacılar, İşadamları, Askerler, Öğretmenler, Polisler, Bankacılar ve Dini liderlere duydukları güven irdelendi.  Meslekleri nedeniyle bir otorite veya bilirkişi durumunda olan ve insanların sürekli karşı karşıya kaldıkları, çözüm bekledikleri, haklarını, canlarını, çocuklarını, sağlıklarını, paralarını emanet ettikleri kişilere duydukları güvenin seviyesi; toplumda rahatlık, huzur ve günlük hayatın akışı bakımından önemli göstergeler olarak düşünülüyor.

Tüm bu gruplar içinde sağlık çalışanlarının yeri apayrı, doğumdan ölüme kadar her yaşımızda onlara gerek duyuyoruz. Sağlık sektörünün bugünkü durumunu anlamak için Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri 2014 raporundan birkaç rakama göz atalım.

-Türkiye’de doğumların yüzde 98’i sağlık kuruluşlarında gerçekleşiyor.

-En çok sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 1990 yılında yüzde 4,3 iken 2014 yılında yüzde 8’e yükseldi.

-Türkiye’de 2014 yılı içinde hekime müracaat sayısı 644 milyon, kişi başına yılda ortalama 8,3 kez hekime gidiliyor.

-Türkiye’de 135 bini hekim, 23 bini Diş hekimi olmak üzere 760 bin sağlık çalışanı görev yapıyor.

-100 bin kişiye düşen hekim sayısı 175.

-Sağlık harcamalarının GSYIH içindeki payı yüzde 5,4.

-TUİK Sağlık Araştırması’na göre 15 yaş ve üzeri nüfus içinde genel sağlık durumunu çok iyi ve iyi şeklinde ifade edenlerin oranı 2008 yılında yüzde 64 iken 2012 yılında yüzde 71’e yükseldi.

-Benzer şekilde TUİK Yaşam Memnuniyeti 2014 yılı araştırmasında sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 71. 

İLGİLİ HABERLER