Türkiye’de her 5 üst yöneticiden 1’i kadın

Korn Ferry tarafından yapılan “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı” araştırmasına göre Türkiye’de özel sektördeki üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’u kadın.  

Korn Ferry tarafından 33 ülkeyi kapsayan “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı” araştırması çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye’de özel sektör şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin yüzde 82,1’i erkek iken, yüzde 17,9’u kadın. Başka bir ifadeyle Türkiye’de her 5 üst yöneticiden yaklaşık 1’i kadın.  

Vietnam kadın yönetici oranıyla lider durumda
33 ülkenin yer aldığı ve üst düzey erkek – kadın yöneticilerin de dahil edildiği araştırmada,  Türkiye 33 ülke içinde üst düzey yöneticilerde kadınların aldığı pay itibarıyla 16. sırada yer alıyor. Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine göre Türkiye’de özel sektör şirketlerinde kadın yönetici oranının daha yüksek olduğu dikkati çekiyor.

33 ülkeyi kapsayan Korn Ferry araştırmasında, yüzde 31,2’lik üst düzey kadın çalışan oranı ile ilk sırada Vietnam yer aldı. İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinavya ülkelerinin yanı sıra Rusya, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi ülkelerde kadın yönetici istihdamının diğerlerine kıyasla yüksek olduğu görülüyor. Bununla birlikte Almanya, İtalya, İspanya ve İsviçre daha düşük sayıda üst düzey kadın çalışana sahip. Kadınların temel birçok haktan yoksun olduğu Suudi Arabistan ise yüzde 0,7 gibi çok düşük bir oranla araştırmanın son sırasında yer aldı.

Türkiye’de kadın – erkek ücret farkı yüzde 11
Korn Ferry yeni araştırmasında, kadınların yönetimdeki durumunun yanı sıra ücretlerdeki kadın-erkek farkını da net bir şekilde ortaya koyuyor. 33 ülkede, özel sektör şirketlerindeki çalışanların genel ücret oranları dikkate alınarak yapılan “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı”  araştırması, kadın çalışanların erkek çalışanlara göre yüzde 18 daha düşük ücret aldığını ortaya koydu.  Araştırmaya göre, Türkiye’deki özel sektör şirketlerindeki çalışanlarda kadın – erkek ücret farkı yüzde 11 olarak görülüyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’de özel sektör şirketlerinde kadınlar erkeklerden yüzde 11 daha düşük ücretle çalışıyor. 33 ülke içerisinde kadın-erkek ücret farkının yüzde 32 ile en yüksek olduğu ülke Çek Cumhuriyeti olurken, Meksika’da bu fark yüzde 31, Brezilya’da yüzde 30, İngiltere’de yüzde 29, Almanya’da ise bu farkın yüzde 15 olduğu görülüyor.

Üst düzey kadın çalışanları oranları sıralaması

Ülke                oran (%)

Vietnam          31,2

Romanya         29,1

Rusya              29

Yeni Zelanda    27,7

İsveç               27,6

Finlandiya        24

Kolombiya       22,4

Birleşik Krallık  22

Avustralya       20,9

Fransa             20,4

Norveç            20,3

Belçika            19

Portekiz           18,3

Güney Afrika   18,1

Brezilya          18

Türkiye          17,9

Güney Kore    16,1

Mısır              15,8

İsviçre           15,4

Nijerya          15,3

Polonya         15,2

Hollanda        15,2

Endonezya     14,6

İspanya         14,2

İtalya            14

Çek Cum.      12,2

Almanya        11,5

Şili                11

BAE               10,3

Arjantin         10

Meksika         9,8

Hindistan       4,5

Arabistan       0,7

 

İLGİLİ HABERLER