Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarı 83,1 milyar TL büyüklüğe ulaştı

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2015 Yılı Pazar Verileri” ne göre sektör, bir önceki yıla oranla TL bazında yüzde 18 büyümeyle 83,1 milyar TL oldu. İstihdam gücünü 113 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 2,2 milyar TL’ye ulaştı.

TÜBİSAD adına açıklama yapan Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2015 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 18’lik büyüme ile 2015 yılında 83,1 milyar TL’lik hacme ulaştı.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 19’luk büyüme ile 27,4 milyar TL’ye, İletişim teknolojileri ise yüzde 17’lik büyüme ile 55,7  milyar TL’ye ulaştı. Böylece Bilgi teknolojilerinin Toplam pazar içindeki payı yüzde 33 oldu.

2015 yılında 27,4 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük  şöyle oldu:

Bilgi teknolojileri donanım:  13 milyar TL

Bilgi teknolojileri yazılım: 9,7 milyar TL

Bilgi teknolojileri hizmet:  4,7 milyar TL

Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 25,1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Böylece, yazılım ve hizmet sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payı,  yüzde 53’e oranına ulaşmış oldu.  Teknokentlerin nicelik ve niteliğindeki artış yazılım sektörünün büyümesine olumlu katkıda bulundu.

İletişim teknolojileri sektörü 2015 yılında 55,7 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı  ise şöyle oldu:

İletişim Teknolojileri donanım:  16,1 milyar TL

İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme:  39,6 milyar TL

2015 yılında Bilgi Teknolojileri Hizmet ve Yazılım kategorilerinde yerlilik oranı ortalama yüzde 83 iken, bu oran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanım kategorisinde ortalama yüzde 18 olarak gerçekleşti.

İhracat 2,2 milyar TL

Sektörün, toplam ihracat rakamı ise türk lirası bazında bir önceki yıla  göre iki kat artarak  2,2 milyar TL’ye  ulaştı. Toplam ihracatın yüzde 60’ı  1,360 milyar TL ile yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla yüzde 49 büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun yüzde on dörtlük kısmı ihracattan geliyor.  

Toplam ihracatın yüzde 30’u ise teknokentlerden yapılıyor. Rapora göre, en fazla ihracat yapılan ülkeler Azerbaycan,  Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti,  İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri… Dolar bazında incelendiğinde ise 2015 yılı toplam ihracat büyüklüğü 788 milyon Amerikan Doları oldu. Amerikan doları bazında da en fazla büyüme yüzde 29 ile  iletişim teknolojileri donanım, yüzde 20 ile yazılım kategorilerinde gerçekleşti.

İstihdam

Sektörün 2015 yılında bir önceki yıla göre  istihdamı yüzde 2,2 artarak 113 bin  kişi oldu. Bilgi Teknolojileri kategorisi toplam sektör içinde yüzde 66 pay ile 74 bin dört yüz kişiyi istihdam etti.

2016 yılı büyüme beklentisi

Araştırmanın sonuçlarına göre, 2016 yılında sektörde  türk lirası bazında yüzde 15 ile 20, Amerikan doları bazında ise yüzde 5 ila 9 arasında büyüme bekleniyor. Büyümede ar-ge yatırımı ve inovasyonun en önemli faktör olacağını belirttiler. 

İLGİLİ HABERLER