Türk futbolu beş büyük sponsorundan birini neden kaybetti?

Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e bir mektup göndererek Ülker’in futbola yönelik tüm desteklerini çektiklerini bildirdi. Ancak geçtiğimiz günlerde Xsights Araştırma’nın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği “Spor Sponsorluğu Araştırması”nın sonuçları, spora destek veren markaların tüketiciler nezdinde öne çıktığını gösteriyor. Nitekim, araştırmaya göre en çok destek veren markalar nezdşnde Ülker 5’inci sırada yer alıyor. 

Spor yapanlar markalara olumlu bakıyor 

Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın Marketing Türkiye için üç büyük ilde 300 kişiyle gerçekleş­tirdiği “Spor Sponsorluğu Araştırması”, spora destek veren markaların bilinirliği ve bu markalara karşı tüketicinin tutumunu öl­çtü. İlk olarak araştırmaya katılanların yaş ortalamasının 27,4 olduğunu, katılımcıların yüzde 89’unun düzenli olarak spor yaptığını belirtelim. Araştırmaya katılan tüketiciler yüzde 67’yle en çok futbolu takip ediyor, ka­tılımcıların yüzde 32’si basketbol ve yüzde 20’si ise voleybolu takip ettiğini belirtiyor. Araştırmada katılımcılara yardımsız olarak spora destek veren markalar sorulduğunda yüzde 42,3’le adidas ve yüzde 40’la Nike cevabı alındığı görülüyor. Bu markaları yüz­de 28,7’yle Garanti Bankası, yüzde 19,3’le Turkcell ve yüzde 19’la Ülker takip ediyor. 25 yaş üzeri katılımcıların yüzde 11,5’i Ana­dolu Efes’i gençlere göre daha fazla spo­ra destek veren marka olarak hatırlıyor. Erkekler ise yüzde 9,2’yle kadınlara göre Coca-Cola’nın ve yüzde 34,6’yla Garanti Bankası’nın spora daha çok destek verdiği­ni söylüyor. Araştırma kapsamında marka­ların hangi spor dallarına destek verdiği de belirlendi. Tüketicilere göre futbola destek veren markalar sorulduğunda ilginç sonuç­lar ortaya çıktı. Örneğin, Beşiktaş’la imza­ladığı uzun vadeli sponsorluk anlaşmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Vodafone yüzde 88,7’yle tüketicilere göre futbola ya­tırım yapan markalar arasında ilk sırada yer alıyor. Bu sonuç, “Beşiktaş’lı olmayan tüke­ticiler Vodafone’la ilgili olumsuz etkilenir” tartışmalarına da bir cevap niteliği taşıyor. Futbola destek veren diğer markalar ise şu şekilde sıralanıyor: Yüzde 87,3’le Turkcell, yüzde 81,3’le Türk Telekom, yüzde 73,7’yle Medical Park Hastanesi, yüzde 57,6’yla Ar­çelik ve yüzde 56’yla Acıbadem Hastanesi… Basketbola daha fazla destek verdiği düşü­nülen markalar sıralamasında ise Anadolu Efes yüzde 84,7’lik bir oranla ilk sırada yer alıyor. Onu 79,7’yle Ülker, yüzde 75,9’la Liv Hospital, yüzde 73’le THY ve yüzde 58,8’le Odeabank izliyor. Katılımcıların yüzde 52’si markaların spora kesinlikle katkı sağladığı­nı düşünürken yüzde 4’lük bir guruba göre markaların spora katkısı çok da kayda değer değil. Araştırmaya katılan 25 yaş ve üzeri ki­şiler, düzenli spor yapanlar ve Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları markaların spora daha fazla katkı sağladığını düşünüyor. Ka­tılımcıların yaklaşık yarısının spora destek veren markalar hakkında daha olumlu dü­şündükleri araştırmanın dikkat çeken so­nuçları arasında yer alıyor. Özellikle düzenli spor yapanlar ve Beşiktaş taraftarları spora destek veren markalar hakkında daha fazla olumlu düşünüyor. 

Peki, markalar için spora katkı sağlamak ne anlam ifade ediyor? İlk olarak Türk Te­lekom Pazarlama İletişimi ve Kurumsal İletişim Direktörü Kemal Kaptaner’i dinli­yoruz. Kaptaner, kurum olarak Türkiye’ye değer katacak projelerde yer almaya önem verdiklerini, Türk Telekom’un, 46 spor ku­lübüyle, 28 branşta 5 bine yakın sporcuya destek verdiğini söylüyor. Kaptaner yap­tıkları yatırımlarla bugüne kadar 30 bini aşkın sporcu yetiştirdiklerini açıklayarak, “Sporcularımız arasında milli takım are­nasında kendisini gösterip ülkemizi yurt­dışında temsil ederek madalyalar kazanan yüzlerce genç yer alıyor. Bu anlamda, ül­kemizin kazandığı uluslararası başarılara katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” diyor. Türk Telekom’un Türkiye Basketbol Ligi’n­de mücadele eden bir takımı da bulunuyor. 

Yıldız Holding sosyal sorumluluk kapsa­mında gerçekleştirdiği çocuk odaklı projele­rini spor, sanat ve dengeli beslenme eğitimi olmak üzere üç başlık altında topluyor. Ço­cukların sosyal ve kültürel gelişimine yatı­rım yapan holdingin, “Çocuklar İçin Futbol” projesi, en fazla bütçe ayrılan sosyal sorum­luluk projelerinin başında geliyor. 2007’de başlayan projeye bugüne kadar 20 milyon liraya yakın bütçe aktarıldı ve 272 bin 500 çocuğa spor yapma imkanı sağlandı. Şirket, kitlelere ulaşmak amacıyla, spor kültürünü küçük yaşta çocuklara kazandırmak, gençle­ri harekete teşvik etmek ve spor aracılığıyla çok yönlü gelişimi sağlamak amacıyla spora yatırım yaptığını belirtiyor. 

Türk basketbolu “Garanti”de 

Garanti Bankası, basketbola yaptığı yatı­rımlarla dikkat çekiyor. Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Elif Güvenen, bas­ketbolun doğasında bulunan ekip çalışması, disiplin, inanç ve özgüven gibi unsurların Garanti Bankası’nın kurumsal kültürünün vazgeçilmez özellikleri arasında yer aldığını ifade ederek, bu kapsamda basketbola, alt­yapı çalışmalarından milli takımlar seviye­sine uzanan çok geniş bir yelpazede destek verdiklerini belirtiyor. Garanti’nin basket­bola desteği, 2001 yılında Türkiye’de düzen­lenen Avrupa Basketbol Şampiyonası önce­sinde, A Milli Erkek Takımı sponsorluğuyla başladı ve halen sürüyor. Garanti Bankası, Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Tekerlek­li Sandalye Basketbol Ligleri’nin yanı sıra kadın, erkek ve genç Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımları’na da sponsorluk yapıyor. 

Futbol ilk sırada yer alıyor 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar­dımcısı Ender Buruk, sporun Vodafone’un sosyal yatırımları arasında ilk sırada yer aldığını ve Türkiye’yi dünyanın öncü spor ülkelerinden biri yapma hedefiyle çalıştık­larını belirtiyor. Buruk, Beşiktaş ile imza­ladıkları anlaşmanın Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması olduğunu, Türk sporunun ve spor ekonomisinin geli­şimine Vodafone markasına büyük değer katacağına inandıklarını vurguluyor. Zira, Xsight’ın yaptığı araştırma da Vodafone’un futbola yaptığı desteğin tüketiciler tarafında karşılık bulduğunu gösteriyor. Buruk, Be­şiktaş’ın yapımı süren yeni stadı Vodafone Arena’ya da değinerek, şöyle diyor: “Voda­fone Arena, ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’mi­zin abidesi olarak yükseliyor. Vodafone Are­na’da uygulayacağımız teknolojik çözümler, yalnızca Wi-Fi teknolojisi ile sınırlı kalma­yarak, dünyada örnek gösterilen stadyum­larda hayata geçirilen zengin içerikli dijital ekran çözümleri, genişbant mobil şebeke, mobil aplikasyonlar ve servisler ile zen­ginleştirilecek.” Buruk, Vodafone İstanbul Maratonu’na yaptıkları destekle ilgili de “İs­tanbul’un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine kat­kıda bulunan çok özel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz” açıklamasını yapıyor. 

Genç futbolculara yatırım 

Coca-Cola da global bir marka olarak tüm dünyada spor sponsorluklarına imza atı­yor ve kitlelere spor aracılığıyla sesleniyor. 2004’ten beri Türkiye A Milli Futbol Takı­mı’nın ana sponsorlarından biri olan mar­ka, yerel futbol takımlarına ve genç spor­culara yönelik destek projeleri düzenliyor. Coca-Cola Türkiye Sponsorluk ve Marka İşbirlikleri Müdürü Nazlı Berberoğlu, “İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” felsefesiyle, Türkiye’nin gözde sporu futbolun geleceği­ne yatırım yaptıklarını belirtiyor. Gençlere yönelik gerçekleştirdikleri spor yatırımları­na değinen Berberoğlu, “Ülke sporuna yön verme hedefiyle TFF ile yaptığımız ortaklık, maddi katkının ötesine geçerek, hepimiz için önemli olan futbol markasına hak etti­ği değeri verme amacını da taşıyor. Böylece yeni nesle örnek olabilecek ve milli gururu­muzu yaşatacak sportmen gençler yetişsin istiyoruz” diyor. Berberoğlu, Coca-Cola’nın FIFA Dünya Kupası’na olan desteğini de ha­tırlatıyor ve şöyle diyor: “Futbolun gücü ve coşkusunu tüm dünyada bir araya getirme­yi amaçlıyoruz. İnsanları, hem fiziksel hem de duygusal olarak hayatlarında olumlu de­ğişiklikler yapmaya motive etmek bizim için önemli. Ayrıca yaptığımız etkinlikler aracı­lığıyla, insanları aktif ve sağlıklı bir yaşam sunmak için teşvik ediyoruz.” 

İLGİLİ HABERLER