Tüketiciler koronavirüs salgın döneminde şirketleri yakından takip ediyor

CORPERA Consulting ve İstanbul Ekonomi Araştırma iş birliğinde yürütülen araştırmaya göre vatandaşlar, şirketlerin koronavirüs salgını döneminde attığı adımları yakından takip ediyor. Araştırma sonuçları ise, şirketlerin çalışanlarına karşı tutum ve devletle yaptıkları iş birliğinin kendilerine duyulan güven ve itibarı doğrudan etkilediğini gözler önüne seriyor. Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer çarpıcı sonuç ise, söz konusu etkinin salgın dönemi geçtikten sonra da tüketicilerin marka tercihlerini belirleyecek olması. Katılımcıların yüzde 91’i koronavirüs salgını sırasında güven ve itibar kaybeden markaların ürünlerini kriz geçtikten sonra dahi tercih etmeyeceğini ifade ediyor.

Kurumsal ilişkiler danışmanlığı firması CORPERA Consulting ve pazar ve kamuoyu araştırma firması İstanbul Ekonomi Araştırma, koronavirüs salgını döneminde halkın şirketlerden beklentilerini ve şirketlerin attıkları adımların etkisini anlamak amacıyla bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmanın verilerinin 3 – 6 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye çapında orta ve üst gelir grubunu temsili 600 kişinin katılımıyla dijital anket yöntemiyle toplandığı belirtildi. Araştırma sonuçları, şirketlerin koronavirüs salgını döneminde alacakları kararların, bundan sonraki dönemde kendileri açısından ne kadar belirleyici olduğunu ortaya koymayı hedefliyor. Katılımcılar, şirketlerin özellikle çalışanlarına yönelik tutumları ve devletin koronavirüse karşı aldığı önlemlere olan desteklerini yakından takip ediyor. Katılımcıların yüzde 87’si bu dönemde çalışanlarını koruyan, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve devletin çabalarını destekleyen şirketlere duyulan güven ve itibarın artacağını ifade ediyor.

Çalışanlarla ilişkiler belirleyici

Araştırma, şirketlerin çalışanlara yönelik tutumunun kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini gözler önüne seriyor. Elde edilen sonuçlara göre, vatandaşların önümüzdeki dönemde marka tercihleri şirketlerin çalışanlarla ilgili kararlarından etkilenecek. Katılımcıların yüzde 85’i koronavirüs salgını sırasında çalışanlarını mağdur ederek güven ve itibar kaybeden markaların ürünlerini kriz bittikten sonra dahi tercih etmeyeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla şirket yönetimlerinden beklenti büyük. Koronavirüs döneminde şirketlerin ekonomik olarak zarar görseler dahi çalışanlarının işini ve sağlığını korumak için her türlü fedakârlığı yapması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 83. Şirketlerin çalışanlarına yönelik alacağı kararların toplumun genel sağlığını  ilgilendirdiği de katılımcılar tarafından belirtiliyor. Ankete katılanların yüzde 93’ü şirketlerin çalışanlarını koruyarak virüsün topluma yayılmasını azaltması gerektiğini düşünüyor.

Kamu ve özel sektör iş birliği kritik

Araştırma sonuçları şirketlerin devletle olan ilişkilerine de ışık tutuyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu, salgının etkilerinin en aza indirilmesi için kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin önemli olduğuna inanıyor. Anketi cevaplayanların yüzde 77’si bu dönemin atlatılması için şirketlerin devletle yakın çalışması, bağışlarda bulunması ve işbirliği yaparak sorunlara beraber çözüm getirmesi gerektiğini düşünüyor. Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin koronavirüs salgını geçtikten sonra da devam etmesi gerektiğini ifade edenlerin oranı da yüzde 78.

İletişim ve itibar ön planda

Araştırma sonuçları şirketlerin bu dönemde ne yaptıkları kadar, yaptıklarını kamuoyuna nasıl anlattıklarının da önemli olduğunu gösteriyor. Temel beklenti ise doğrudan ve şeffaf bir iletişim kurulması. Katılımcıların yüzde 93’ü, şirketlerin koronavirüs döneminde verdikleri kararları kamuoyu ve çalışanlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini söylüyor. Sonuçlardan yola çıkarak şirketlerin hatalarının tüketiciler tarafından cezalandırılacağını söylemek mümkün. Katılımcıların yüzde 81’i, güven ve itibar kaybeden markaların ürünlerini tercih etmemeleri konusunda yakın çevresini ikna edeceğini ifade ediyor.

Özel sektör, toplum ve kamu arasındaki ilişkiler yeniden kuruluyor

Sonuçları yorumlayan CORPERA Consulting yönetici ortağı Dr. Emre Doğru, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs salgınının iş dünyasının koşullarını değiştireceği hemen herkes tarafından kabul ediliyor. Bu araştırma sayesinde bu değişimin ne yönde olacağını anlamaya bir adım daha yakınız. Görünen o ki, önümüzdeki dönemde şirketlerin çalışanlarıyla, toplumla ve kamu kurumlarıyla kurdukları ilişkilerin gücü iş hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacak.”

İstanbul Ekonomi Araştırma genel müdürü Can Selçuki de şöyle konuştu: “Koronavirüs salgınının yarattığı olağanüstü durumlar tüketicinin markalara bakış açısını ve değerlendirme parametrelerini temelden değiştireceğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde değişen tüketici pratiklerini daha iyi anlamak önem kazanacak”

İLGİLİ HABERLER