Spor, kadınların öz güvenini ve sosyal hayatını doğrudan etkiliyor

 

Kadınların istihdamda daha fazla yer alması için yapılan çalışmalar gün geçtikçe daha kapsamlı hale geliyor. Artık sadece iş sahibi olmaları değil, sosyal kimlikleri ve hayatlarının düzeni de kadınların iş yaşamında önem kazanıyor.

b-fit’in, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ile gerçekleştirdiği “Sosyal Etki Araştırması”, kadın girişimcilerin, üyelerin ve antrenörlerin kişisel ve sosyal yaşamlarında yaşanan değişimi inceliyor.

Kadın girişimciler kişisel değişim yaşıyor

“Sosyal Etki Araştırması”, kadın girişimcilerin sosyal hayatlarında ciddi bir değişim yaşandığını gösteriyor.

Yaklaşık her 3 katılımcıdan 1’i (yüzde 31), b-fit girişimcisi olduktan sonra hane gelirinde artış olduğunu belirtiyor. Benlik saygısının arttığını ifade eden katılımcıların yüzde 23 olduğu görülürken, girişimcilerin yüzde 43’ü ailesiyle ilişkilerinin iyileştiğini belirtiyor. Her 5 girişimciden 2’si (yüzde 39), “Ailemle iletişimimin güçlendiğini ve kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum” ifadesine katılıyor.

-Girişimci kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 68), b-fit girişimcisi olarak aile fertlerine karşı daha iyi bir rol modeli olduklarını düşünüyor.

-Anket sonuçlarına göre, b-fit girişimcilerinin yüzde 27’si görüş ve düşüncelerinin aile fertleri tarafından daha fazla dikkate alınmaya başladığını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 32’si ailesiyle ilgili kararlarda daha aktif rol almaya başladığını belirtiyor.

-Girişimcilerin yüzde 88’i sosyal çevrelerinin genişlediğini, yüzde 83’ü sosyal ilişkilerinin geliştiğini, yüzde 65’i ise daha fazla sosyal faaliyete katıldığını söylüyor.

-Katılımcıların yaklaşık 3’te 2’si (yüzde 61), yeni bir ortama girdiğinde kendisini daha rahat ve özgüvenli hissettiğini ifade ediyor. Ankete katılan girişimcilerin yüzde 63’ü toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarının arttığını düşünürken, yüzde 77’si b-fit’ten arkadaşlarıyla birlikte bağış, yardım ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunduğunu belirtiyor.

Kadın üyeler kendilerini sağlıklı ve zinde hissediyor

b-fit üyelerinin yüzde 47’si çalışan kadınlardan, yüzde 22’si ev hanımlarından, yüzde 29’u öğrencilerden ve yüzde 2’si emeklilerden oluşuyor. Ankete katılan ve farklı kesimleri temsil eden kadın üyelerin yüzde 99’u, üye olduklarından beri kendilerini daha sağlıklı ve zinde hissettiklerini belirtiyor. Bağışıklık sisteminin güçlendiğine inanan üyeler yüzde 94 olarak belirlenirken, üyelerin yine yüzde 94’ü sağlık şikayetlerinde azalma olduğunu kaydediyor. “b-fit üyesi olduğumdan beri sağlık masraflarımda azalma oldu” ifadesine katılanların oranının yüzde 82 olduğu görülüyor.

Üyelere yönelik sosyal etki anketi, her 4 üyeden 3’ünün (yüzde 76) b-fit’ten önce düzenli spor yapma alışkanlığı olmadığını ortaya koyuyor. Öte yandan, üyelerin yüzde 66’sı ailesiyle ilişkilerinin iyileştiğini düşünüyor. Aynı oranla, her 3 üyeden 2’si (yüzde 66) ailesiyle iletişiminin güçlendiğini ve kendini daha iyi ifade edebildiğini belirtiyor.

-Üyelerin yüzde 79’u ise çocuklarına daha iyi rol modeli olduklarını ileri sürüyor. Anket sonuçlarına göre, her 5 katılımcıdan 1’i düzenli olarak sosyal aktivitelere katıldığını ifade ediyor.

-Üyelerin yüzde 70’i daha fazla sosyal faaliyete katıldığını, yüzde 73’ü arkadaş sayısının arttığını belirtiyor. Ayrıca her 5 üyeden 4’ü sosyal çevresinin genişlediğini düşünüyor. b-fit üyesi kadınların yüzde 82’si ise yeni bir ortama girdiklerinde kendilerini daha rahat ve özgüvenli hissettiklerini söylüyor.

“Son 6 ay içerisinde herhangi bir toplumsal soruna yönelik gönüllülük faaliyetinde bulundunuz mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 21’i ‘evet’ yanıtını veriyor. Evet yanıtını verenlerin yüzde 13’ü ise bunu b-fit sayesinde yaptığını belirtiyor. Bununla birlikte, katılımcıların yüzde 63’ü toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarının arttığını belirtiyoŗ. Katılımcıların yüzde 38’i ise bu süre zarfında b-fit’ten arkadaşlarıyla birlikte bağış, yardım veya gönüllülük faaliyetlerinde bulunduğunu söylüyor.

Antrenörlerin yüzde 82’si b-fit’te çalışmanın kendilerine işletme ve girişimcilik becerileri kazandırdığını dile getiriyor. Her 4 antrenörden biri (yüzde 24), daha önce iş kurma düşüncesi olmamasına rağmen b-fit’te çalışmaya başladığından beri ileride kendi işini kurmayı düşündüğünü söylüyor. Kadın antrenörlerin yarısı ise b-fit’ten önce de ileride kendi işini kurmayı düşündüğünü, fakat b-fit’te edindikleri tecrübenin bu düşünceyi daha da güçlendirdiğini ifade ediyor. Bununla birlikte, ankete katılan her 3 antrenörden 2’si toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının arttığını düşünüyor. Arkadaşlarıyla ve üyelerle birlikte bağış, yardım veya gönüllülük faaliyetlerinde bulunduğunu belirten antrenörlerin oranı ise yüzde 62 olarak belirleniyor.

 

İLGİLİ HABERLER