Sahte haberler sosyal medyada daha fazla etki yaratıyor!

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından Google’ın desteğiyle hazırlanan ve sahte haberlerin etkisini ölçmeyi amaçlayan rapor; yalan haber yayınlayan sitelerin trafiğinin tanınmış haber platformlarına göre çok daha az olduğunu ortaya koysa da çok önemli bir konuyu da ortaya çıkardı; sahte haberler sosyal medyada daha fazla etki yaratıyor!

Araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

Fransa ve İtalya’daki çevrimiçi nüfus üzerinden değerlendirildiğinde yalan haber sitelerinin hiçbiri 2017’de %3,5’luk bir kesimi aşabilecek bir aylık ortalama erişim sağlayamamış. Buna karşın, Fransa’da (Le Figaro) ve İtalya’daki (La Repubblica) en popüler haber siteleri ise sırasıyla erişim anlamında % 22.3 ve %50.9′ luk bir aylık ortalamaya sahip.

Sahte haber sitelerinde harcanan süre, 2017 boyunca tüm aylarda popüler haber sitelerinde harcanan sürenin altında kalmış durumda. Fransa’daki en popüler yalan haber siteleri ayda yaklaşık 10 milyon dakika ziyaret edilirken, İtalya’da ise bu süre 7.5 milyon dakika olarak belirlenmiş. Le Monde ve Le Repubblica’da geçirilen zaman ise sırasıyla 178 milyon ve 443 milyon dakika olarak ortaya çıkmıştır.

Web sitesi erişimi açısından net farklılıklara rağmen, bazı sahte haber üreticileri tarafından sunulan içeriklerin Facebook etkileşimi seviyesi, kimi popüler haber markalarının ürettiği etkileşim sayısını aşıyor. Örneğin Fransa’da, yalan haber üreten bir yayıncı ayda 11 milyondan fazla etkileşim üretmiş ve bu istatistik tanınmış haber kuruluşlarından birininkine göre beş kat daha fazla.

shutterstock_503565646

kaynak: journo

İLGİLİ HABERLER