Pazarlama yöneticilerinin yarısı yıllık hedefleri tutturuyor

Yenibiriş, farklı sektörlerde çalışan pazarlama yöneticilerinin yaş aralığı, firma deneyimi, işe alımda beklenen özellikler, yıllık hedefleri ortalama tutturma oranları, maaş aralıkları ve 2019 yılında pazarlama yöneticilerine yönelik işe alımları belirlemek üzere bir anket çalışması gerçekleştirdi. 

Yenibiriş farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların pazarlama yöneticilerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. 100 uzmanın görüş verdiği ankette katılımcıların %14‘ü eğitim, %7‘si hizmet, %7‘si turizm, %6‘sı finans, %6‘sı gayrimenkul, %6‘sı gıda, %5‘i hızlı tüketim malları, %5‘i insan kaynakları, %5‘i medya, %4‘ü bilişim ve teknoloji, %4‘ü endüstri, %4‘ü tekstil, %4‘ü telekomünikasyon, %4‘ü inşaat, %3‘ü sağlık, %2‘si Ar–Ge, %2‘si enerji, %2‘si kimya, %1‘i denizcilik, %1‘i eğlence, %1‘i elektrik ve elektronik, %1‘i lojistik, %1‘i otomotiv sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Üçte ikisi erkek çalışan

Araştırmaya göre firmalarda pazarlama yöneticilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında %62‘sinin erkek, %31‘inin kadın olduğu belirlenirken, %7‘si soruyu yanıtlamadı. Yaş aralığına bakıldığında ise 30 yaş ve altında olanların %28.28, 31–40 yaş arasının %49.49, 41–50 yaş arasının %18.18, 50 yaş ve üzerinin %4.04 olduğu görüldü.

yenibiriş logo

4 yöneticiden biri 5 yıl ve üstü deneyim sahibi

Halihazırda pazarlama yöneticilerinin kaç yıldan bu yana firmada çalıştığı sorulduğunda 0–1 yıl arasının %26, 1–3 yıl arasının %30, 3–5 yıl arasının %18, 5 yıl ve üstünün ise  %26 olduğu belirlendi.

İşe alımda aranan özellikler yenilikçilik ve iletişim gücü

Araştırma kapsamında “Pazarlama yöneticisinin hangi niteliklere sahip olmasını bekliyorsunuz?“ sorusuna katılımcıların %16.76‘sı yenilikçilik, %16.20‘sı iletişim gücü, %14.53‘ü yaratıcılık, %11.73‘ü girişimcilik, %1.17‘si merak, %10.61‘i analitik düşünme, %7.82‘si risk alma, %6.15 teknik özellikler, %2.79‘u hayal gücü, %0.56‘sı hoşgörü, %0.56‘sı özgüven, %0.56‘sı tarafsız olma yanıtlarını verdi.

Yöneticilerin %47‘si hedefleri tutturuyor

“Pazarlama yöneticiniz firmanızın yıllık hedeflerini ortalama yüzde kaç oranında tutturuyor?“ sorusunu katılımcıların %11‘i %0–25 arası, %26‘sı %26–50 arası, %16‘sı %51–75 arası, %47‘si %76–100 arası olarak yanıtladı.

Pazarlama yöneticilerine verilen minimum–maksimum maaş aralığı sorulduğunda %41 ile 4.000–5.999 TL, %29 ile 6.000–7.999 TL, %24 ile 8.000–9.999 TL, %6 ile 10.000 TL ve üstü olduğu belirlendi. “2019 yılında pazarlama birimi için işe alımlarınız olacak mı?“ sorusuna ise katılımcıların %72‘si “evet“, %28‘i “hayır“ yanıtlarını verdi.

İLGİLİ HABERLER