Oy ve Ötesi, Yüksek Seçim Kuruluna ve seçmenlere çağrıda bulunuyor: #GüvenVer

Demokratik katılım biçimleri arasında en önemli eylem olarak görülen oy verme, demokrasinin hayat kaynağını oluşturuyor. Türkiye’de seçime katılım oranının, dünya ortalamasının üzerinde olması, vatandaşların seçimlere verdiği önemin ve gösterdiği ilginin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Oy ve Ötesi de varlık nedenini burada buluyor ve kendisini “200.000’den fazla gönüllüsüyle demokratik ve şeffaf bir seçim ortamı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu” olarak tanımlıyor.

Bağımsız ve gönüllü bir organizasyonla, seçim sistemine ilişkin olarak vatandaşların aklındaki soru işaretlerini cevaplamak için çalışan Oy ve Ötesi, kanunlaşan son değişiklik tekliflerinin yarattığı belirsizliğin altını çiziyor ve demokratik esasları güvence altına alıp, boşlukları ortadan kaldıracak kapsamlı bir düzenlemeye olan ihtiyacı vurguluyor.

Bu bağlamda, seçimlerin yargısal denetimini sağlayan en üst kurum olarak Yüksek Seçim Kurulunun,kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi önem kazanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarını korumak ve seçimlere, dolayısıyla da demokrasiye yönelik güvenin zedelenmesini önlemek için kanundaki belirsizlik alanlarını yeni genelge ve kararlar ile ortadan kaldırması, Türkiye için önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda Oy ve Ötesi, seçim günü uygulamalarının netleşmesi için hazırlanacak mevzuata dair görüş ve önerilerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile sundu.

Dilekçe metnine bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://oyveotesi.org/wp-content/uploads/2018/04/O…

Oy ve Ötesi, kanun değişikliğine yönelik görüşlerini ve pratikte karşılaşılabilecek sorunları

kamuoyunun dikkatine sunuyor. Altı seçim sürecinde elde edilen gözlem ve deneyimle, bu sorunların önüne nasıl geçileceğine dair öneriler de kamuoyuyla paylaşılmakta.

Seçimlere yönelik güven duygusunun güçlendirilmesi için Yüksek Seçim Kurulunun her türlü önlemi alacağına dair inancıyla Oy ve Ötesi, vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirmek için önemli gördüğü noktaları kamuoyuna sunarak; bunları paylaşmaya, konuşmaya ve tartışmaya #GüvenVer kampanyasıyla herkesi davet ediyor.

 

İLGİLİ HABERLER