Mükemmel Deneyimin Sırrı XCO 2017’de

Marketing Türkiye’nin “Özgün Müşteri Deneyimi” ve “Kusursuz Servis Tasarımı” konularında vizyon yaratma amacıyla düzenlediği Deneyim Tasarımı & Yönetimi Zirvesi (XCO) için geri sayım başladı! İş dünyasını gerçek hayatta “Müşteri Deneyimi” olgusu etrafında bir araya getirecek olan XCO, 17 Mayıs Çarşamba günü Kemer Country’de gerçekleşecek. Aynı gün müşteri deneyimini en doğru yöneten Türk markaları da A.L.F.A. Awards ödül töreninde ödüllendirilecek.

Markaların tüketiciyle duygusal bir bağ kurması için artık sadece ürün ve hizmetle­rin yeterli olmadığını biliyoruz. Bir hikaye yaratmak ve bu hikayeye tüketiciyi dahil et­mek başarıya giden yoldaki en önemli basa­makları oluşturuyor. Bu basamakların son adımını ise “iyi bir deneyim” oluşturuyor. 90’lı yıllarda hayatımıza giren “deneyimsel pazarlama” kavramı, günümüz pazarlama çalışmalarının can damarını oluşturuyor.

Şöyle düşünün; alışveriş yapmak için bir mağazaya doğru yürüyeme başlıyorsunuz. İçeri girdiğinizde duyu organlarınıza ilk temas eden; o mağazanın kendine has ge­liştirdiği kokusu oluyor. Ardından vitrin dizaynı, mağaza konsepti derken, alaca­ğınız ürün son detay olarak beliriveriyor. Mağaza bu noktada size sadece satacağı ürünü değil, komple bir deneyim sunuyor ve siz bu deneyime farkında olmadan dahil oluyorsunuz.

Bu konuda verilebilecek en iyi örneklerden biri şüphesiz ABD’li Abercrombie and Fit­ch mağazaları. Daha mağazanın bulundu­ğu sokağa girmeden kokusunun etkisine giriyorsunuz! Üstelik sizi kapıda uzun, ya­pılı, yakışıklı, yarı çıplak “satış temsilcile­ri” karşılıyor. Hak verirsiniz ki çoğu insan oraya sadece kot, tişört almaya gitmiyor! Bu deneyimi tekrar tekrar yaşamak isteyen birçok insan Abercrombie mağazalarının yolunu tutuyor…

Deneyimin kahve kokulu hali!

dasd5555Deneyim pazarlaması konusunda global olarak akla ilk gelen markalardan bir diğe­ri de Starbucks. Kahve paketlerinden her mevsim değişen bardak tasarımlarına, se­zona göre çıkardığı yeni ürünlere, konforlu koltuklarına, loş ışıklarına kadar Starbucks size komple bir deneyim vadediyor. Öyle ki Instagram hesaplarında paylaşılanlar, aldığınız filtre kahvenin fotoğrafları değil, adınızı yazdıkları bardaklar oluyor!

Rolls-Royce, Nike, Sprite, NBA, Walt Dis­ney, Virgn Airlines, Apple, Amazon, IKEA, Airbnb ve Google da deneyim pazarlaması­nı en iyi sunan markaların başında geliyor.

İş dünyası “Müşteri Deneyimi” etrafında bir araya geliyor

Tam da bu noktada Marketing Türkiye “Öz­gün Müşteri Deneyimi” ve “Kusursuz Ser­vis Tasarımı” konularında vizyon yaratmak amacıyla Deneyim Tasarımı & Yönetimi Zir­vesi (XCO) için bir kez daha kolları sıvadı! Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ve iş dünyasını gerçek hayatta “Müşteri Deneyi­mi” olgusu etrafında bir araya getirecek olan XCO, kapılarını 17 Mayıs Çarşamba günü Kemer Country’de pazarlama profesyonel­lerine açacak. Aynı gün müşteri deneyimini doğru yöneten Türk markaları da A.L.F.A. Awards ödül töreninde ödüllendirilecek.

Bu yılki zirvede farklı kuşaklar ve yaşam alanlarından finans ve yatırım alışkanlık­larına, bankacılıkta değişen servis alış­kanlıklarından değişen kamu hizmeti de­neyimine, yeni nesil sağlık deneyiminden shopper marketing’e kadar birçok konu ele alınacak. Ayrıca XCO’da mükemmel e-tica­ret deneyimi, seyahat topluluğu ve gezgin deneyimi, insanlaşan markalar, sürdürü­lebilir öğrenme için veri analitiği, deneyim tasarımında değişen tüketici beklentileri ve kurumsal kültür gibi pek çok konu pazarla­ma profesyonelleri tarafından katılımcılar­la paylaşılacak.

Kullanıcı deneyimi masaya yatırılıyor…

XCO’da ayrıca, deneyim tasarımının daha da derinlerine inilerek Kullanıcı Deneyimi (UX) de konuşulacak. Ürünlerin eşitleri arasında tercih edilmesinde en kritik etken olarak öne çıkan kullanıcı odaklı tasarım, Sherpa Kurucu Başkanı Yakup Bayrak tara­fından anlatılacak. XCO Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Konferansı’nda UX/Kullanıcı Deneyimi oturumlarında kullanıcı dostu ideal tasarımların nasıl olması gerektiği konusu örnekler üzerinden tartışılacak. UX Kullanıcı Deneyimi oturumlarında “Kulla­nıcı kimdir? Nasıl düşünür, nasıl hisseder, ne yapar?”, “Kullanıcı nasıl tanımlanır, ayrıştırılır ve hedeflenir?”, “Kullanıcıların davranış ve görüşlerinden markalar ve şir­ketler nasıl fayda sağlayabilir?” sorularına yanıt aranacak.
XCO Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Kon­feransında UX/Kullanıcı Deneyimi otu­rumlarında workshop’lar da düzenlenecek. Workshop’ların konu başlıkları şöyle:
➞ E-commerce, Analytics & Optimization
➞ UX Methodology Workshops
➞ UX Efsaneleri Workshop
➞ Yaratıcı Problem Çözme Workshops / Oyunları
➞ AI Tools & Workshops
➞ Circular Design Workshops
➞ Maker ve IoT Workshops

Deneyimi tasarlarken nelere dikkat etmek gerekir?
➞ Deneyim tasarımının sonu olmayan bir süreç olduğunun peşin peşin kabulü
➞ Kullanıcı geri bildirimleri ve içgörüleri
➞ Rekabet analizi
➞ Performans ölçütlerinin deneyimi tasarlamaya başlamadan önce tanımlanması
➞ Sistemin kurucu unsurlarının hedefleri, limitleri ve riskleri
➞ Test edilerek doğrulanmaya odaklı interaktif bir tasarım süreci
➞ Test sonuçlarından elde edilen içgörülere göre çıktıları optimize edebilecek bakış açısı

Birçok sektör kullanıcı deneyimini önemsiyor

Yakup Bayrak / Sherpa Kurucu Başkanı

adam1 Robert Fabricant’ın Harvard Business Review’daki yazısında dediği gibi; “Kullanıcı deneyimi bugün iş dünyasında bir ürün ya da hizmetin onu son kullanıcı için anlamlı ve değerli yapan bütün iyi özelliklerinin, görünüşünden etkileşim sonucunda yarattığı hisse ve hayatlarımızda nasıl konumlandığına kadar temsilcisidir.”
Yine Fabricant’ın belirttiği üzere kullanıcı deneyimi, kârlılık sağlamak üzere kullanabileceğiniz en güçlü varlıklarınızdan biridir. Facebook’un Instagram’ı satın almak için 1 miyar dolar ödemiş olmasının sebebi teknolojik altyapısı değil, Instagram’ın kullanıcı deneyimi en iyi olan fotoğraf paylaşım ürünü olması.

İLGİLİ HABERLER