Mobil çalışma çalışan memnuniyeti artırıyor, maliyetleri düşürüyor

 

BAREM Türkiye’de mobil çalışmanın nasıl algılandığına dair bir araştırma yaptı.

-Araştıma sonuçlarına göre mobil çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığına inananların oranı %82.

-Mobil çalışmanın şirketin imajını artırdığını düşünenler de %73.

-Yöneticilerin % 65’i de mobil çalışmanın çalışan bağlılığını artırdığını düşünüyor. 

Barem tarafından CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleşen “Türkiye’de Mobil Çalışma Kültürü” araştırmasına çeşitli sektörlerde çalışan 70 üst düzey, 95 orta düzey ve 41 ilk kademe olmak üzere toplam 206 yönetici katıldı.

Araştırma sonuçları yöneticilerin mobil çalışmayı çalışan memnuniyeti ve bağlılığı için faydalı gördüğünü ortaya koyarken, şirket imajını artırma ve maliyetleri düşürme açısından da mobil çalışmaya olumlu bakıldığı görülüyor.

Mobil çalışanın sahip olması gereken özellikler neler?

-Yöneticilere, bir mobil çalışanın sahip olması gereken en önemli özellikler sorulduğunda ilk sırayı sorumluluk sahibi olması alıyor.

-Zamanı doğru yönetme, disiplinli olma ve teknolojiyi etkin bir biçimde kullanma ise diğer önemli özellikler olarak ön plana çıkıyor.

Sorumluluk sahibi (%37), zamanı doğru yönetebilen (%19), iç disiplin (%11) ve etkin teknoloji kullanımı (%9) bir mobil çalışanın sahip olması gereken özelliklerin başında geliyor. Bu alanlar özellikle mobil çalışmaya geçmeyi düşünen şirketler için çalışanlarına yönelik eğitimlerde göz ardı edilmemesi gereken ana unsurlar olarak da değerlendirilebilir.

Mobil çalışma için gereken koşullar: teknolojik altyapı, patronların sıcak bakması ve uygun faaliyet alanı

Yöneticiler mobil çalışma sisteminin uygulanabilmesi için teknolojik alt yapıyı (%37), firma sahiplerinin sisteme sıcak bakmasını (%23) ve şirket faaliyet alanının uygun olmasını (%23) en önemli ihtiyaçlar arasında görüyorlar.

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER