“Markanın önceliklerine göre bütünleşik çözümler geliştiriyoruz”

smpl. 2012 yılında kurulan bir bütünleşik kanallı büyüme yönetimi platformu. Revo VC çatısı altına girdikten sonra smpl. hızlı bir ürün geliştirme, teknoloji ve marka yatırımı sürecine girdi. Yeni dönemi ve Revo VC yatırımları konuşmak için bir araya geldiğimiz smpl. Genel Müdürü Aslı Odabaşı, “smpl. ekibi olarak dijital ekosisteme ve markaların büyüme ve sadakat stratejilerine teknolojiyle destek olmaya inanıyoruz, hayatlarını kolaylaştıran teknolojimizle bu yönde hedefleri olan profesyonellerin yanlarında olacağız” diyor.

Bütünleşik kanallı büyüme yönetimi platformu smpl.’in doğuş hikayesinden söz eder misiniz? Bugüne kadar neler yaptınız?

2012 yılında kurulan smpl., 2014’de Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi fonu Revo VC tarafından ilk yatırımı­nı aldı. Revo çatısı altına girdikten sonra smpl. hızlı bir ürün ge­liştirme, teknoloji yatırımı ve marka yatırımı sürecine girdi. Genç ve yetenekli ekibiyle de hızlı bir penetrasyon sağladı.

Bu dönemde farklı bir heyecan içindeyiz, yeni ürünlerle markalarımızın müşterilerine daha iyi ve daha kapsamlı deneyimler sunması için durmadan çalışıyoruz.

smpl. olarak ne tür hizmetler veriyorsunuz?

Teknolojinin etkisiyle değişen müşteri davranışları markaların büyüme stratejileri ve marka bağlılığı açısından ciddi risk oluş­turuyor. Doğru zamanda doğru müşteriye doğru teklifle gidebil­mek için teknolojiyi ile verinizi çok etkin kullanmanız ve hızlı olmanız gerekli. İşte tam bu noktada dijital büyümeden sorumlu pazarlamacıların ve CRM profesyonellerinin hayatını kolaylaştırmak için smpl. platformunu geliş­tirdik. smpl. markaların büyüme ve sadakat strateji­lerini destekleyen bütünleşik kanallı büyüme yöneti­mi platformudur.

smpl. hangi sektörde olduğundan bağımsız, büyük küçük bütün markaların müşteri ihtiyaçlarını ya­kından takip eden, teknolojisini kullanarak çözüm geliştirebilen bir platformdur. Tam da bu bakış açı­sıyla ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz inovatif ürünle­rimizle hizmet veriyoruz.

20 Mayıs itibarıyla de 5 ürünümüzü değerli müş­terilerimizin kullanımına sunduk. (smpl.social, smpl.stories, smpl.wifi, smpl.culture, ve smpl. touch)

smpl.’ın müşteri ihtiyacıyla şekillenmiş inova­tif ürünleri;

smpl.on: Dijital markaların en zorlandık­ları konu sitelerine gelen trafiğin dönüşümünü arttırmak. smpl. on dijital pazarlamacıların, büyümeyi yöneten profesyonellerin hayatlarını kolaylaştıran, site üzerinde otomatize çözümler su­narak internet sitelerinde dönüşümü arttırmalarını sağlayan op­timizasyon ve web kişiselleştirme ürünüdür.

smpl.on altında konumlandırdığımız iki yeni ürün geliştirdik:

smpl.social mobil sitenize gelen müşterilerinizin beğendiği ürünlerinizi ve kampanyalarınızı Whatsapp ile paylaşmasını sağ­lar. Paylaştığı metne indirim de ekleyebilirsiniz. Müşterileriniz mobil sitenize eklenen bir Whatsapp ikonuna tıkladıklarında be­lirlediğiniz içeriği paylaşabilirler.

smpl.stories ile mobil sitenize sosyal medya hikayelerine benzer görünen ve çalışan hika­yeler ekleyebilir, ziyaretçilerinizi hikayeden di­lediğiniz sayfaya(Ürün/kampanya sayfası gibi) yönlendirirsiniz. Hikayenizi görüntüleyen her­kes, mobil sitedeki sayfaya bağlanan hika­yeye gömülü olan bağlantılara tıklayabilir.

smpl.scenarios ile internet siteniz üzerinde 450 farklı kampanya kurgu­sundan size uygun olanları kullanarak satışlarınızı kolayca arttırabilir ve sitenizi kişiselleştirebilirsiniz.

smpl.flow: Müşterilerimizle görüşmelerimizde şunu gördük; markalar farklı veri kaynakları (veri depoları, çağrı merkezi ve DMP gibi) arasındaki veri akışını sağlayarak müşterilerine pü­rüzsüz bir deneyim sunamıyor. Offline kanala gelen müşterinin verisi online kanala gelmeden kayboluyor, online kanalda aynı ürüne bakan müşteri offline kanala geldiğinde özel bir teklif ile karşılaşamadığı için satın alma süreci sekteye uğruyor. Bu ihtiya­cı çözümlemek için teknolojimizi kullanarak smp.flow ürünümü­zü geliştirdik. smpl.flow ile kanallar arası entegre müşteri yaşam döngüsünün yönetimini kolaylaştırıp, markanın önceliklerine göre bütünleşik çözümler geliştiriyoruz.

smpl.flow altında konumlandırdığımız iki yeni ürün geliştirdik:

smpl.wifi: Müşterinin ne istediğini doğru zamanda, doğ­ru şekilde sunduğunuzda hem gelir hem de sadakati aynı paralellikte artırıyorsunuz. smpl.wifi ile mağaza içinde müşteriye doğru teklifi sunarak iyi bir deneyimiyle ayrılmasını sağlıyoruz.

smpl.culture ile insan kaynakları ekiplerine şirket içerisinde markalarına uygun doğru kültürü oluşturabilmeleri için otoma­tize çözümler sunuyoruz. (Personel değerlendirme, işten çıkış değerlendirmesi ve NPS anketi gibi) Çünkü iyi bir müşteri de­neyiminin mükemmel çalışan deneyimiyle çok paralel olduğunu düşünüyoruz.

smpl.touch: kanal yapılanmasının önemini ve deneyimdeki ye­rini hepimiz biliyoruz. Bayi sayısı arttıkça takip, yönetim, doğru hedeflendirme zorlaşıyor. smpl.touch fiziksel kanalların perfor­mansının takip edilebilmesini sağlayan ve markaya özel olarak tasarlanan bir raporlama panelidir.

Müşterilerimize sunduğumuz değer tekliflerimiz neler? Hangi özellikleriniz sizi rakiplerinizden ayırıyor?

smpl. dijital büyümeden sorumlu pazarlamacıların ve CRM pro­fesyonellerinin hayatını kolaşlaştırmak için kurulan bir teknoloji firmasıdır. En büyük özelliğimiz müşteri ihtiyacını doğru anlayıp teknolojik altyapımızla ihtiyacınıza ve hedef kitlenize uygun çözümleri ko­lay ve hızlı bir şekilde sunabilmemiz. Müşterilerimiz tek platformla tüm kanallarını yönetebilir, öl­çümleyebilir ve böylece işini büyütebilir, müşteri bağlılığını sağ­layabilir. Tüm veri kaynaklarıyla entegre olabiliriz, böylece kişiselleştiril­miş bütünleşik müşteri deneyimini yönetebilirsiniz. Çözümlerimizi ister cloud ister on-premise olarak kullanabilir, her iki şekilde de güvenli data akışını sağlarsınız. Tek kontakta konusuna ve ihtiyaçlarınıza hâkim, dijital dinamik­lerini bilen müşteri yöneticinizden dilediğinizde her türlü desteği alırsınız.

Biraz da hedeflerinizi konuşalım. smpl. olarak önümüz­deki döneme yönelik hedefleriniz nelerdir?

smpl. ekibi olarak dijital ekosisteme, markaların büyüme ve sa­dakat stratejilerine teknolojiyle destek olmaya inanıyoruz, hayat­larını kolaylaştıran teknolojimizle bu yönde hedefleri olan pro­fesyonellerin yanlarında olacağız. Türkiye’de banka, perakende ve e-ticaret başta olmak üzere pek çok sektörde müşterilerimize değer yaratmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde heyecan veren yeni smpl. ürünleriyle ha­rika projeleri müşterilerimizle beraber hayata geçirmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güzel haberlerimizi bekleyin!

Merhaba demek isterseniz, biz buradayız: hellosmpl.com

 

İLGİLİ HABERLER