Kurum içi sahtekarlıkta rüşvet ve yolsuzluk ilk sırada!

Association of Certified Fraud Examiners’ın yayınladığı rapora göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta, Batı Asya ülkelerindeki kurum içi suistimale uğrayan kuruluşların yüzde 61’i zararlarını telafi edemiyorlar. Bu bölge kurum içi suistimal arasında da ilk sırada yer alıyor. Bölgede kurum içi suistimal yöntemlerinde; rüşvet ve yolsuzluk yüzde 61 ile açık ara ilk sıradayken, nakit dışı işlemler yüzde 22, sahte faturalandırma yüzde 17 oranında başvurulan yolsuzluk yöntemleri olduğu görülüyor.

Dolandırıcılık denetmenlerine yönelik profesyonel meslek kuruluşu olan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2020 Suistimal/Sahtekarlık Raporu’nu yayınladı. Rapora göre 2018-2020 yılları arasında 125 ülkeden bildirilen 2504 suistimal/sahtekarlık vakasının yol açtığı finansal kaybın 3,6 milyar dolardan fazla olduğu görülüyor. Bu oran, rapordaki şirketlerin yıllık cirolarının yaklaşık yüzde 5’ine tekabül ediyor. Rapora göre dünyada her bölgedeki en yaygın suistimal/sahtekarlık türü, zimmete para geçirme. En fazla finansal kayba neden olan sahtekarlık ise yıllık 954 bin dolarla mali tablo usulsüzlüğü olarak öne çıkıyor. 

Yayınlanan rapora göre şirketlerde suistimal/sahtekarlık vakalarıyla karşılaşan departmanların yüzde 15’i operasyon, yüzde 14’ü muhasebe, yüzde 12’si üst yönetim ve yüzde 11’i satış olduğu görülüyor.

Kurum içi suistimal yöntemlerinde rüşvet ve yolsuzluk yüzde 61’le ilk sırada

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta-Batı Asya’da kurum içi suistimal yöntemlerinde rüşvet ve yolsuzluk yüzde 61’le açık ara ilk sıradayken, nakit dışı işlemler yüzde 22, sahte faturalandırma yüzde 17 oranında olduğu görülüyor.

Sipay’in Fraud Uzmanı Emre Kahyaoğlu rapor sonuçlarına ilişkin şu sözleri ifade etti: “2018 – 2020 dönemini kapsayan raporda bölgemizde toplam bildirilen suistimal vaka sayısı 95 olarak belirtilirken Sırbistan 14 vaka sayısıyla birinci sırada yer alıyor. Sırbistan’ı 13’er vaka sayısıyla Türkiye ve Rusya takip ediyor. Faillerin yüzde 26’sı şirket sahibi ve üst düzey yönetici, yüzde 37’si yönetici, yüzde 34’ü ise uzman ve altı pozisyonlarda olduğu görülüyor. Failin pozisyonu yükseldikçe sebep olduğu finansal kayıp da artış gösteriyor.”

İLGİLİ HABERLER