Kaos GL Derneği, 2018 Medya İzleme Raporu’nu yayınladı

Kaos GL Derneği’nin hazırladığı 2018 Medya İzleme Raporu’na göre Yeni Akit gazetesinin LGBTİ+’leri konu edindiği tüm içeriklerinde hak ihlali tespit edildi.

Kaos GL Derneği, 2018 Medya İzleme Raporu’nu yayınladı. LGBTİ+ temsilini 10 yıldır mercek altına alan Kaos GL’nin 2018 yılı raporu için araştırmayı Ali Erol, Ali Özbaş, Aslı Alpar, Gözde Demirbilek ve Yıldız Tar yürüttü. Araştırmacıların incelediği 2 bin 442 metinin yaklaşık yüzde 56’sı (bin 366 metin) ulusal medyada yayınlanırken, yüzde 44’ü ( bin 76 metin) ise yerel medyada yayınlandı.

LGBTİ+ haberlerine en çok Cumhuriyet yer verdi

Ulusal medyada 2018 yılında LGBTİ+’lerin yer aldığı bin 579 haber, söyleşi ve köşe yazısı yayınlandı. Yayınladıkları haber, köşe yazısı ve söyleşilerin ayrımcılık, nefret söylemi, önyargı veya LGBTİ+’lere yönelik herhangi bir hak ihlali içerip içermediğine bakılmaksızın LGBTİ+’leri sayfalarına taşıyan ilk 10 gazete şu şekilde:

-Cumhuriyet, 159 metin, yüzde 12
-Hürriyet, 148 metin, yüzde 11
-Yeni Akit, 111 metin, yüzde 8
– BirGün, 110 metin, yüzde 8
– Evrensel, 100 metin, yüzde 7
– Milliyet, 83 metin, yüzde 6
– Habertürk, 71 metin, yüzde 5
– Posta, 67 metin, yüzde 5
– Vatan, 41 metin, yüzde 3
– Şok, 34 metin, yüzde 3

Yeni Akit 97 metninde nefret söylemi var

Yeni Akit gazetesinde 2018 yılında yayınlanan 111 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamı LGBTİ+’lara yönelik hak ihlali ve/veya önyargı içerdi. Akit gazetesinin bir yılda yayınladığı içeriklerin tamamında LGBTİ+’lara yönelik hak ihlali tespit edildi. 111 metnin tamamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcı dil kullanıldı. 97 metinde nefret söylemi yer aldı.

Araştırmanın genel sonucu 2018’de yazılı basında yayınlanan haber, söyleşi ya da köşe yazılarının neredeyse yüzde 50’sinin (bin 148) hak haberciliği ilkelerine uygun olduğunu ortaya koyarken bin 130 metinde ise LGBTİ+’ların temel hakları ihlal edildi, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil kullanıldı ya da metinlerin LGBTİ+’lara ilişkin önyargıları besleyen içerik tercih edildi.

Hazırlanan rapora göre, hak haberciliği kapsamında değerlendirilen bin 148 metnin büyük bir çoğunluğunda (671 metin, yüzde 58) sadece LGBTİ+’ların temel insan haklarına saygılı bir habercilikle yetinildi.

Sadece 93 haberde hak ihlalleriyle ilgili mücadele yöntemi işlendi

Yine 2018’de hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde 33’ünde (384 metin) yayınlanan bütün haberlerin ise sadece yüzde 16’sında LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, nefret saldırısı gibi hak ihlallerini hak temelli habercilik ilkeleri çerçevesinde görünür kılındı. Sadece 93 haberde bu ihlallere karşı mücadele yöntemlerinden bahsedildi.

383 metinde nefret söylemi

Hak haberciliği kapsamında değerlendirilmeyen haberlerin yüzde 85’inde (957), haber yoluyla cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği hak ihlaline yol açıldı. 2018 yılında 782 haber, söyleşi ve köşe yazısında LGBTİ+’lar ayrımcı bir dille temsil edildi. Bu sayı LGBTİ+’ları konu edinen bütün içeriklerin yüzde 34’ünü oluşturuyor.

Bütün metinlerin yüzde 16’sına tekabül eden 383 metinde nefret söylemi tespit edildi. 123 metinde ise LGBTİ+ kişiler ya da dernek, kurum ve kuruluşları hedef gösterilerek nefret suçu işlendi.
603 metinde (LGBTİ+’ları konu alan metinlerin yüzde 26’sı) lezbiyen, gey, biseksüel, trans ya da interseks olmak “suç” gibi gösterildi. 381 metinde (yüzde 16) LGBTİ’ler “ahlaksız” olarak işaretlendi. Bu oranlar “sapkınlık”, “hastalık” ve “günah” olarak işaretlenmede ise şöyleydi:

-“Sapkınlık”: 344 metin, yüzde 15
-“Hastalık”: 249 metin, yüzde 10
-“Günah”: 313 metin, yüzde 13

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER