Kadınlar ekonomik bağımsızlık istiyor

İş hayatında kadının potansiyelini harekete geçirmek için çalışan BinYaprak’ın,  Xsights iş birliğiyle yaptığı araştırma, kadınlarla erkeklerin ne kadar farklı düşündüklerini ortaya koydu. Kadınların yüzde 71’i ekonomik bağımsızlıkları için çalışmak istediklerini belirtti.

Kadınların birbirlerine ilham, fırsat ve güç vererek iş hayatına katılımını artırma amacıyla kurulan dijital kız kardeşlik ağı BinYaprak ve sosyal konulardaki araştırmaları yöneten Xsights iş birliğiyle Türkiye genelinde yapılan “Eşitlik Araştırması” birbirinden çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Kadınların istihdama katılımı ve bu konudaki kadın-erkek bakışını analiz etme hedefiyle gerçekleştirilen araştırma, kadınlarla erkekler arasındaki farkı da ortaya koydu.

Araştırmada, CATI (Computer Aided Telephone Interview) yöntemi ile 18 yaş ve üzeri, Türkiye genelini temsilen 750’si kadın, 750’si erkek olmak üzere toplam 1500 katılımcı ile telefon anketi yapıldı. 6-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, örneklemde temsiliyeti yakalamak için cinsiyet, yaş, bölge, eğitim ve sosyo-ekonomik statü kotası takip edildi.

BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak araştırma sonuçlarını değerlendirirken “Ölçümlenmeyen herhangi bir konuyu iyileştirmek ve katkı sağlamak cehenneme kar yağması kadar zordur. Kadın istihdam sorununa çözüm getirirken aldığımız yolu tüm paydaşlarımızla paylaşmak için Xsights ile yola çıktık. Aldığımız sonuçlar bizim bundan sonraki yolumuza ışık tutacak” dedi.

Xsights Kurucusu Çiğdem Penn ise anketi hazırlarken ve uygulama sırasında temsiliyeti yakalamak adına cinsiyet, yaş, bölge (İBBS2), eğitim ve sosyo-ekonomik statü kotasının takip edildiğini belirtirken, araştırma sonuçlarının kadınların istihdam konusunda yaşadıkları sorunları, isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne serdiğini ifade etti.

Anketten çıkan çarpıcı sonuçlar:
Kadınların ekonomik bağımsızlığı olmalı mı? Kadınların yüzde 71’i ekonomik olarak bağımsız olmaları gerektiğini düşünüyor. Bu düşünceye erkeklerin sadece yüzde 56’sı katılıyor, yüzde 16’sı katılmıyor ve yüzde 28’i kararsız… Kadınların yüzde 9’u ekonomik olarak bağımsız olmamalarını düşünürken, yüzde 20’si ise kararsız kalmış. Kadınların yüzde 51’i, çalışmadıkları takdirde ülke ekonomisinin büyümeyeceği söylerken, bu fikre katılan erkeklerin oranı yüzde 37’de kalıyor. Bu soruya hayır cevabı veren kadınların oranı yüzde 20 iken, erkeklerin oranı yüzde 33. Kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 29’u ise bu konuda fikir beyan etmedi.

Çalışmak kimin hakkı? İşsizlik ortamında, “Çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır” diyen erkeklerin oranı yüzde 42 iken kadınların yüzde 25’i bu fikri destekledi. Bu konuda karar veremeyenlerin yüzde 27-28 seviyelerinde ölçüldü. Bu sonuç, “kadının istihdama katılımı” konusunda kadınların farkındalığının erkeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma hayatını bırakanlar geri dönmek istiyor mu? Halen bir işi olan kadınların yüzde 94’ü, erkeklerin ise yüzde 95’i çalışma hayatına devam etmek istediklerini belirtirken, daha önce bir işi olan ancak şu an çalışmayan kadınların yüzde 57’si, erkeklerinse yüzde 53’ü tekrar çalışmak istediğini belirtiyor. Çalışma hayatına geri dönmek istemeyen erkekler çalışmama nedeni olarak “emekli oldum, çalışmam gerekmiyor ve iş hayatındaki eşitsizlikler” cevaplarını verirken, kadınlar çalışma hayatına dönmek istememe nedenlerini “aileme vakit ayırmam gerekiyor, çocuğum oldu, evlendim ve eşim istemiyor” olarak belirtti. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise çalışmama nedeni olarak “evlendim ve eşim istemiyor” cevaplarının erkekler tarafından hiç söylenmemesi oldu.

Hangi cins daha iyi yönetici? “Erkeklerin kadınlardan daha iyi yönetici olduğu” ifadesine ise araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 40’ı, kadınların ise yüzde 26’sı destek veriyor. Bu konuyu desteklemeyen erkeklerin oranı yüzde 32 iken, kadınların oranı yüzde 50 oldu. Bu konuda karar veremeyen erkeklerin oranı ise yüzde 29 iken kadınların yüzde 24’ü kararsız kaldı.

Kadınlar neden çalışıyor? “Çalışmak sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna ekonomik özgürlük cevabını veren kadınların oranı yüzde 61 iken, erkeklerin yüzde 44’ü bu cevabı verdi. Kadınlar için çalışmak ekonomik özgürlük, aileye katkı ve özgüven demek.

Kadın dostu şirketler ne yapmalı? Hem kadınların hem de erkeklerin yüzde 68’i kadın dostu şirketlerin tanıması gereken haklar içerisinde esnek çalışma saatlerini ilk sırada belirtiyor. Kadınların yüzde 54’ü çocuk bakımı için yardım gerektiğini düşünürken,  erkeklerin yüzde 34’ü bu fikre destek veriyor. Bu da kadınların çocuk bakımında kendilerini erkeklere göre daha sorumlu hissettiğini ortaya koyuyor.

Kadınlar lider olmalı mı? Kadınlara özel liderlik eğitim programları verilmesi gerektiğini düşünen kadınların oranı yüzde 33’te kalıyor.

Mentorluk ne kadar biliniyor? Mentorluk uygulamasını daha önce duymuş olduğunu belirten kadınların oranı yüzde 10’la sınırlı kalıyor, kadınların sadece yüzde 2’si mentorluk desteği alıyor. Tüm katılımcılara sorulduğunda, kadınların yüzde 39’u, erkeklerin ise yüzde 34’ü mentorluk desteği almak isteyeceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER