İDA yeni yönetim kurulunu seçti

İletişim Danışmanlığı sektöründeki kurumları aynı çatı altında buluşturan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) Olağan Genel Kurulu yapıldı. İDA’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ (Ünite İletişim) oldu. Genel kurulda iki yıl görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Etik Kurulu üyeleri belirlendi.

Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü – ICCO’nun Türkiye kanadını oluşturan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ (Ünite İletişim) oldu. İDA’nın yeni Yönetim Kurulu’nda asil üye olarak Dr. Arın Saydam (Bersay İletişim), Emine Çubukçu (Ogilvy Halkla İlişkiler), Esra Şengülen Ünsür (Artı) ve Özge Uzun (Lobby PR) yer aldı. Melek Manisalı (M3 Halka İlişkiler), Ufuk Çarşıbaşı (Communication Partner), Serhat Özkütükçü (Denove PR), Seda Yalçın (Weber Shandwick) ve Mustafa Kaya (Lorbi Tanıtım), Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak seçildi.   

Denetleme Kurulu, Nihal Aydoğan (Medyaevi), Ertuğrul Kale (Greenactive) ve Necla Zarakol’dan (Zarakol) oluştu. Etik Kurulu üyeleri, Barika Göncü (BG İletişim), Cengiz Turhan (Grup 7) ve Meral Saçkan (MPR) oldu. Danışma Kurulu ise İDA’nın kuruluşundan bugüne kadar başkanlık görevini üstlenen Meral Saçkan (MPR), Necla Zarakol (Zarakol), Cengiz Turhan (Grup7), Figen İsbir (Excel İletişim) ve Cem İlhan’dan (Tribeca) oluştu.   

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği yeni Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ, Genel Kurul’da üyelere şu değerlendirmede, “Sektörümüzün hak ettiği konuma kavuşması için daha sağlıklı ve güçlü bir zemin yapılandırmak, önceliğimiz olacaktır. Sürdürülebilir ve verimli büyümek, ancak güçlü bir sektörde mümkündür. Finansal güçlenmemiz, insan kaynağımıza, eğitime, teknolojiye hakkıyla yatırım yapmak, hizmet kalitesini yükseltmek, hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, medya ve toplum için değer yaratmak demektir” dedi.

Arıdağ’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“İletişim ortağı olduğumuz kurum ve markaların toplamını dikkate alırsak, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal  gelişimine etkimizin ne kadar büyük olduğunu görmemiz mümkündür. Bu başarıdaki  payımıza odaklanmalıyız.  Toplam ekonomik değerimiz ve yarattığımız istihdamın yanı sıra ürettiğimiz gerçek değer budur.     

 Bu güçlü ortamı etik ve sorumlu bir anlayışla doğru yönetmek vazifemizdir. İtibarımız, bu gücümüzde saklıdır. Amacımıza ulaşmanın yegâne yolunun ortak akılla, uyumlu bir işbirliği içinde çalışmamızdan geçtiğine inanıyoruz. Yönetim Kurulu olarak, asil-yedek demeden birlikte çalışmak üzere anlaştık. Bu yıl kurulan Danışma Kurulu ayrıca büyük şansımız. Etik Kurul’un varlığı ise büyük bir değer…

 Dünyada sektörümüz vazgeçilmezdir; tanımı ve değeri çok net bilinmekte, saygı duyulmaktadır.  Türkiye’de var olan potansiyeli en kısa zamanda enerjiye çevirmek için, değerli paydaşlarımız kurumlar, çalışanlarımız, medya, kamu yetkilileri, akademik çevreler ve fikir önderleri ile birlikte sağlıklı, sürdürülebilir ve verimli büyümenin yöntemlerini ortak bir anlayışla belirleyecek ve hayata geçireceğiz.”

Halkla İlişkiler ve İletişim Danışmanlığı sektörünü geliştirmek, itibarını artırmak ve hizmet standartlarını yükseltmek hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nde bu yıl önemli bir değişikliğe gidilerek, İDA’nın kuruluşundan bugüne kadar liderliği üstlenen başkanlardan oluşan Danışma Kurulu hayata geçirildi. İDA ayrıca, sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak amacı doğrultusunda bir de Etik Kurul oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER