Halit Baturay Elönü: “Firma işveren markası konusunda istekli olmadan çalışma yaparsa yürümeme ihtimali fazla.”

 

9 Şubat Salı 21.00’da TRKPA TV’de “işveren markası” konuşuldu. İbrahim Kırcova ve konukları sektörde “işveren markası” olmayı güncel örneklerle değerlendirdi.

Programdan önemli notlar ise şöyle:

İbrahim Kırcova: “İşveren markası nedir, pazarlamayla ilişkisi nedir bunları konuşmak yerinde olacaktır. Geleneksel insan kaynakları yönetiminde klasik yönetim araçlarından faydalanılmaktaydı. Ancak şimdi içsel pazarlamanın başka bir şekilde yapılandırılıp yeni bir metot ortaya çıkarıldığı söylenebilir.”

Elif Yolbulan Okan: “Hemen hemen tüm şirketler tüm yatırımlarını ürün ve hizmet markalaşmaya yönelttiler. Ancak farklı alanlarda da markalaşmadan söz edilmeye başlandı. Marka prensiplerinin uygulandığı en yeni alanlardan bir tanesi de insan kaynakları. İşveren markası marka yönetiminde nispeten az çalışılmış bir konu olsa da şirketlerin rekabet avantajı elde etmek için konuştukları bir konu haline geldi.

Ekonomik krizler, daralan kar marjları, gelişen teknoloji, iş gücünün mobil hale gelmesi, yetenekli iş gücü bulma ve elde tutma gibi pek çok konu şirketin kendi içine yönelmesini sağladı. İnsan kaynakları stratejilerinin yetersizliği ortaya çıktı. Bunların tekrar gözden geçirilmesi zorunluluk hale geldi. Her firma tercih sebebi firma haline geldi.

 İşveren markası sadece çalışanların gözündeki bir imaj değil, şirkette çalışma ihtimali olan, çalışıp ayrılanları da içeriyor.

İşveren markası bir pazarlama felsefesinin insan kaynaklarına entegre edilmiş hali. En önemli nokta insan kaynakları uzmanlarının bu kavramı içselleştirmeleri gerekliliği.”

Halit Baturay Elönü: “Sektörde ve iş çevresinde çok fazla kişilerle eğitimden ve gidilen konuşmalardan dolayı farklı kişilerle görüşmekteyiz. Sosyal Medya Kampüsü’nde şunu gördük ki, insanlar kendilerini güvende hissedecekleri yerlerde çalışmak istemektedir. Ülkemizin ekonomik durumu da etkilidir. Öncelikle insanlar maddiyat aramaktadır. İnsanlarla doğru iletişimi kurmak, ruhsuzlaştırmaya değil duygulaştırmaya gitmek gerekmektedir. İşveren marksı yurtdışında daha yaygın bir felsefedir. Bu sektöre işveren markası eğitimini de vermek istiyoruz.”

İbrahim Kırcova: “Dijital platformlar geliştikten sonra işveren markası konusu ön plana çıkmaya başladı. İş arama süreçleri de değişti. Günümüzde çok büyük özgeçmiş havuzları bulunmaktadır. Firmalar birtakım filtrelerle eleman arıyor. Tüm süreçler sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Şirketler hakkında konuşuluyor. Bunun arkasındaki büyük güç sosyal medya platformları. “

Gözde Günel: “İşe alım tarafında da sosyal medyayı aktif kullanan pek çok şirket bulunmaktadır. Şirketler şeffaflaştıkça insanlar sosyal medyada da şirkette neler olduğunu takip etmek ve görmek istiyor.

Markanın hangi mecralarda olması gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor. Sosyal medyada markaların kontrolcü olması gerekiyor.

 İşveren markası olma yolunda bu çok önemli. Bu işi sahiplenen belli başlı ajanslar ve çalıştırdıkları uzmanlar da bulunuyor. Bazı markada başarılı olan bir uygulama diğer markada başarılı olmayabilir. Her markanın kültürü farklı. Her marka uygulamaları kendine özgü şekillendirmeli.”

İbrahim Kırcova: “Yeni bir iş alanının çıktığını görmekteyiz. İşveren markası yöneticisi pozisyonu oluşuyor. Böyle bir markanın nasıl yapılabileceğinin anlaşılması önemlidir. Ayrıca firmaların dijital platformda işveren markası olma yolunda neler yapabileceği de konuşulmalı.”

Elif Yolbulan Okan: “Geleneksel insan kaynaklarında pek söz edilmeyen insani dokunuşun mutlaka olması gerekiyor. Nasıl pazarlamanın müşteriden başladığı düşünülüyorsa, burada da hedef kitlenin çok iyi tanınması önemli. Şirketin ekonomik, işlevsel ve psikolojik olarak bir fayda demeti sunması gerekiyor.

Kişiye özgü, farklı faydalar sunmak, standart paketlerin dışına çıkmak gerekiyor. Toksin çalışanların ise şirkete çok büyük zararları oluyor.

Müşteriyi tanıtıp nasıl ona özel önermeler getiriyorsa, insan kaynakları uzmanları da karşılarındakilere özel buluşmalar yapmaları ve teklifler düzenlemeleri gerekiyor.

 Görüşme yapılan kişilerin şirketle ilgili olumlu imaj edinmesi çok önemli. Uluslararası firmalar yarışma düzenleyerek kaliteli öğrencileri ayırt etmek için önemli adımlar atıyor. Öğrencilerin de şirketleri tanıması için bu tür etkinlikler önemli bir fırsattır. Birebir iletişim kuran, değer yaratıcı ilişkiler kurmak gerekiyor. Kuşak farklılıklarının şirkette çok iyi yönetilmesi önem taşımaktadır. İşe alma ve çalışanları elde tutma süreçleri ayrı ayrı değerlendirilmeli.”

Halit Baturay Elönü: “Şirketler yanlış yapabilir. Her zaman ilişkiler kusursuz yürüyemez. Öncelikle samimi olmak gerekir. Firma işveren markası konusunda istekli olmadan çalışma yaparsa yürümeme ihtimali fazla.”

Gözde Günel: “İçerdeki iletişim iyiyse, çalışanlar mutluysa, sosyal medyada da çalışanlar şirketi desteklemektedir. Şirket içinde yapılan memnuniyet anketlerinde ya da bu tarz etkinliklerde baskı ile cevap verilebiliyor. Fakat sosyal medya daha özgür olduğundan çalışanlar kendi gibi cevaplayabiliyor.

Bir kriz Twitter’dan çıktıysa markanın o mecra üzerinden adaya ulaşması gerekmektedir. Bu noktada adayı düşünerek cevap verilmesi doğru.

Sektör anlamında reklam bakımından kısıtlı bir firma olmasına rağmen British American Tobacco işveren markası konusunda başarılı işlere imza atıyor. Loreal’in çok güzel girişimleri bulunuyor. Y kuşağı daha girişimci bir ruha sahiptir. Bu noktada girişimcilik anlamında da çalışanlarını desteklemektedir. ÇİMSA ise kadın istihdamını benimsemiştir. Çalışanları ve aileleriyle bir araya gelerek sohbetler gerçekleştiriyor.”

İbrahim Kırcova: “Markanın başarısı belli metriklerle ölçülebilmektedir. İşveren markası başarısının kim tarafından yönetileceği ve nasıl ölçüleceği sorusu öne çıkıyor. “

Elif Yolbulan Okan: “İnsan kaynakları bambaşka bir boyuttur. Dolayısıyla bu olgunun daha yeni yeni oluştuğu şu dönemde bu işin sadece insan kaynaklarına bırakılması doğru değildir. İnsan kaynakları işlerin yapılış şekillerini düzenleyip taktiksel yaklaşımlar getirebilir, ancak stratejilerin yapılması mutlaka pazarlama uzmanlarının denetimi ve yönetimi altında olmalıdır.

Yüksek nitelikli iş gücünü cezbedebilmek ve bunları elde tutabilmek, iki tarafın da memnun olabileceği bir çalışma ortamı yaratmak önemlidir. Her kurum için konunun farklı boyutları ortaya çıkabilmektedir. Şu şekillerde ölçümlenme yapılabilir:

  • Ne kadar kısa sürede pozisyonların dolduğu bilgisi
  • Çalışan memnuniyeti
  • Turn over oranları”

İLGİLİ HABERLER