Gençlere bütçe ayrılmıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ile Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından hazırlanan “STK’lar İçin Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu”, nüfusun yüzde 17’sini oluşturan gençlerin güçlendirilmesi için yapılan kamu harcamalarının çok düşük olduğunu ortaya koydu. 

Gençlerin güçlendirilmesine yönelik harcamaları izleyebilmek için gençliğin spor, toplumsal hayata katılım, barınma, eğitime destek, eğitimden işe geçişte destekle ilgili çalışan (yerel yönetimler hariç) kurumların harcamalarının 2009 yılında 2.888.054.984 TL iken 2012 yılında 5.764.391.220 TL olduğu görüldü. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içinde, gençleri güçlendirmeye yönelik yapılan harcamaların payı, 2009– 2012 yıllarında, sırasıyla yüzde 0,30; 0,37; 0,41 ve 0,42 olarak hesaplandı. Araştırma ekibi bu oranlar dikkate alındığında gençlere kamu kaynağı ayrılmadığının görüldüğüne dikkat çekti.

Kamu bütçesinde gençler yok

Kılavuz çerçevesinde yapılan hesaplara göre, tüm genç nüfusun yüzde 30’unu oluşturan “eğitim alan gençler”, 2012 yılında gençlerin güçlendirilmesine yönelik yapılan harcamaların yaklaşık yüzde 68’ini aldı. “Eğitim dışındaki gençler” genç nüfusunun yüzde 70’ini oluşturmalarına rağmen, gençlerin güçlendirilmesine yönelik yapılan harcamaların içinden aldıkları pay yüzde 32 ile sınırlı kaldı.

Yükseköğretim kurumları ve ortaöğretim harcamaları da eklendiğinde gençlere yönelik eğitim hizmetlerinin 2012 yılı için 24 milyar TL civarında olduğu görüldü. Gençlere yönelik eğitim harcamalarının GSYH’ye oranının ise yüzde 1,69 olduğu tespit edildi. Bu rakama gençlerin güçlendirilmesine yönelik yapılan harcamalar dahil edildiğinde oran 2012 yılında sadece yüzde 2,11 çıktı.

Araştırmayı gerçekleştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ve Gençlik Çalışmaları Birimi’nden Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Volkan Yılmaz konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “2012 yılı itibariyle, yaklaşık 12,5 milyon ile Türkiye nüfusunun yüzde 16,6’sını oluşturan 15-24 yaş grubundaki gençlerin kamunun sunacağı hizmetlerle karşılanabilecek çeşitli ihtiyaçları bulunuyor. Bu ihtiyaçların karşılanması kamunun en temel görevlerinden. Türkiye’de gençlere kamu kuruluşları tarafından sağlanan hizmetler bulunmakla birlikte, bunların hem nicelik olarak geliştirilmesi hem de nitelik olarak da üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’nin gençlikle ilgili temel yaklaşımları çerçevesinde gözden geçirilmesi gerekiyor.”

İLGİLİ HABERLER