Eğitim seviyesi yükseldikçe umutsuzluk artıyor

Araştırma sektörü kuruluşlarından BAREM, 2015 yılının bir önceki yıla göre daha mı iyi yoksa daha mı kötü bir yıl olacağı konusunda bir araştırma yayımladı. Katılımcılara “Sizin için 2015 Yılı 2014’e Göre Daha mı İyi Yoksa Daha mı Kötü Geçecek?” sorusu sorulan araştırmanın sonuçlarına göre Türkler’in yüzde 40’ı 2015’in kendileri için daha kötü bir yıl olacağını düşünüyor.

Türkiye halkası BAREM tarafından gerçekleştirilen WIN/ Gallup International Association 2014 Yılsonu Araştırması’nda, dünyada 65 ülkede ülkelerin nüfusunu temsil eden 64 bin kişiyle görüşüldü. Türkiye’de 12 ilde CATI (Bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle 18 yaş ve üzeri Türkiye’yi temsil eden bin kişiyle konuşuldu.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin yüzde 33’ü 2015 yılının, 2014’e göre daha iyi bir yıl olacağından umutluyken yüzde 40’ı daha kötü olacağını düşünüyor. Dünya genelinde ise insanların yüzde 53’ü 2015 yılının kendisi için daha iyi geçeceğine inanırken yüzde 15’i 2015 yılını 2014’ten daha kötü geçireceğine inanıyor. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında umutlu olanlar dünya’da yüzde 48’den yüzde 53’e yükselirken, Türkiye’de yüzde 44’ten yüzde 33’e düştü.

Türkiye’de en umutlu kesim; öğrenciler (yüzde 44), 25-34 yaş grubu (yüzde 38), Ankara’da yaşayanlar (yüzde 39) ve İstanbul’da yaşayanlar (yüzde 38). En umutsuz kesim ise 35-44 yaş grubu (yüzde 45), çalışanlar (yüzde 42), emekliler (yüzde 48), İzmir’de yaşayanlar (yüzde 47). Eğitim seviyesi yükseldikçe umutsuzluk artıyor.

En umutlu ülke “Nijerya”

Dünya geneline bakıldığında, Afrika yüzde 75, Asya yüzde 63 ile 2015 yılının 2014’e göre daha iyi geçeceğine inanıyor. Nijerya’da ankete katılanların yüzde 85’i 2015 yılının kendisi için iyi geçeceğine inanırken, en karamsar ülke Lübnan yüzde 26 ile 2015 yılının kendisi için iyi geçmeyeceğine inanıyor.

Türkiye, refah seviyesinin artacağına inanmıyor

Araştırma katılımcılarına bir de “Ülkeniz için önceki yıla göre ekonomik refah beklentiniz nedir?” sorusu soruldu. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 52’si refah seviyesinin düşeceğine, yüzde 16’sı ise refah seviyesinin artacağına inanıyor. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında ülke ekonomisinin iyiye gideceğine inananlar Türkiye’de yüzde 25’ten yüzde 16’ya düşerken dünyada yüzde 32’den yüzde 42’ye yükseldi. 

Türkiye için daha çok ekonomik refah bekleyen kesim; erkekler (yüzde 20) ve 8 yıllık eğitimliler (yüzde 22). Türkiye ekonomisi konusunda en karamsar olanlar ise İzmirliler (yüzde 59), çalışanlar (yüzde 55), emekliler (yüzde 59), üniversite ve üzeri eğitimliler (yüzde 59). 

Avrupalı da ülke ekonomisi konusunda karamsar. Nijeryalı katılımcıların yüzde 80’i refah seviyesinin artacağına inanırken ankete katılan en karamsar ülkeler; Fransa, Sırbistan, Yunanistan ve Belçika oldu.

İLGİLİ HABERLER