Dünya genelinde medya gelirleri 27,8 milyar dolar düşüş gösterdi

2012 ve 2017 yılları arasında medya gelirleri dünya genelinde 27,8 milyar dolarlık bir düşüş gösterdi. Basılı ve dijital reklamcılıktan elde edilen gelirler, basılı reklam gelirlerinde 40,1 milyar dolarlık bir düşüşü telafi etmek için olmadı. Yayıncılar artık açığı dengelemek için iş modellerini çeşitlendirmek istiyor.

WARC’ın aylık derlediği Küresel Reklam Eğilimleri Raporu’na göre basılı medya toplam medya gelirinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturmaya devam ediyor ve 2012’den bu yana toplam gelir 28 milyar dolar düştü.

Basılı medya ve tiraj hala dünya çapında medya gelirinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor, ancak gelirin büyük çoğunluğunu tiraj sağlıyor. Tiraj gelirleri her yıl yaklaşık yüzde 1,6 artarak, 2012 yılında 80,4 milyar dolar iken 2017 yılında yaklaşık 86.8 milyar dolara yükseldi.

Dijital medyada reklam gelirlerinin payı artmaktadır, ancak basılı medyadaki düşüşü telafi etmek için yetmiyor. Dijital reklamlardan elde edilen gelir (ABD’de 4,7 milyar ABD doları olan 2017’de 10,1 milyar dolar) yüzde 6,7 ve dijital abonelikler için yüzde 2,6’lık bir artış sağlıyor.

Çoğu yayıncı, işletmelerinin gerilemeyi dengelemek için çeşitleneceğini düşünüyor

Yakın zamandaki bir WAN-IFRA anketine katılanların dörtte biri geleneksel olmayan gelir kaynaklarının (yani tiraj, abonelikler ve reklamcılık dışındakilerin) toplam gelirin yüzde 10’undan daha azını oluşturduğuna inanıyor. 2022’ye gelindiğinde, çoğu (yüzde 21) geleneksel olmayan gelirlerin yüzde 31 ile 40 arasında olacağını düşünüyor. Guardian Labs, WSJ Custom Studios ve T Brand Studio gibi markalı içerik ekipleri şirket içi demirbaşlar haline geliyor ve Outbrain ve Taboola gibi içerik teklif şirketleriyle ortaklıklar yaygın.

Facebook yayıncılara ölçek ve risk sunuyor

Yayıncıların büyük çoğunluğu Facebook’la iş yaparken ana iş hedeflerinin platformu içerik dağıtıcısı olarak kullanmak olduğunu belirtiyor. Yeni kitleleri hedeflemek ve marka bilinirliği oluşturmak da yayıncıların temel hedeflerini oluşturuyor.

Tüketicilerin ortalama yüzde 26,7’si çevrimiçi haberleri paylaşıyor. Bu rakam Brezilya’da yüzde 43’e çıkarken Japonya’da yüzde 8’e kadar iniyor. Ancak tüketicilerin yüzde 53’ü sosyal medyanın yönlendirdiği medya markası ismi veremiyor. Bilinirliğin yanı sıra yayıncılar kullanıcının genel görüntüleme deneyimi üzerinde çok az kontrol sahibi olduğunu ve para kazanmanın zor olduğunu belirtiyor.

Özetle WARC Veri Editörü James McDonald şunları söylüyor: “Veriler, ürünlerine yönelik güçlü tüketici ilgisine rağmen yayıncıların karşılaştığı zorlukların altını çiziyor. Yanıt ölçek oluşturmak için birlikte bir araya gelmek, bağlam ve marka güvenliği ve özellikle yerel ve markalı içerikte gelir akışlarını çeşitlendirmede yatıyor.

Küresel medya analizinden çıkar bazı notlar

  • Basılı medya tiraj geliri ortalama yüzde 1,6 büyüdü.
  • Okurların yüzde 26,7’si haberleri sosyal medyada paylaşıyor.
  • ABD’de medya reklam gelirlerinin yüzde 31’i dijitalden geliyor.
  • Dijital abonelik (subscription) gelirleri yılda 34,3 büyüme gösterdi.

İLGİLİ HABERLER