Danıştay promosyon ‘gaz’ını kesti

Petrol Sanayi Derneği’nin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) LPG otogaz satışlarında hediye, eşantiyon, kampanya gibi adlarla promosyon yapılmasını yasaklayan kararının iptal istemi Danıştay tarafından reddedildi.

EPDK, 6 Ocak 2011 tarih ve 3007 sayılı kararıyla 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren LPG oto gaz satışlarında, hizmet ve finansal promosyonlar haricinde hediye, eşantiyon, kampanya gibi promosyon faaliyetlerine yasak getirmişti. EPDK’nın söz konusu kararı, akaryakıt piyasasında promosyon ürün maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmaması ve rekabetin sadece ürün bazında olması amacıyla kararlaştırılmıştı. Petrol Sanayi Derneği tarafından promosyon yapılmasını yasaklayan kararının iptali istemiyle açılan dava, Danıştay tarafından da reddedildi. Danıştay, ret kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “5307 sayılı kanunla tüketicinin ve piyasa taraflarının çıkar ve beklentileri ile kamu politika ilkelerinin belirlenmesi, LPG piyasasında şeffaf, eşitlikçi ve verimli işleyişin sağlanması, benimsenen ekonomik politikalar ve uluslararası yükümlülüğe uyum sağlanması, rekabet kurallarına uygun, güvenli ve istikrarlı bir yapının kurulmasının amaçlandığını dikkate alarak, sektörde faaliyet gösteren bayilerin LPG fiyatları üzerinden rekabet etmeleri esastır.” Danıştay, daha önce de benzin ve motorin üzerinden promosyon faaliyetleri hakkında da benzer karar vermiş ve bu faaliyetler hakkında verilen yasaklama kararlarına yönelik itirazları ret etmişti.

İLGİLİ HABERLER