Covid-19 pazarlamacıların kariyerini nasıl etkiledi?

“The 2021 Marketing Week Career and Salary Survey” araştırması Covid-19’un global olarak pazarlamacıların ekip yapıları, iş kültürü, maaş ve primlerindeki değişimlere dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Covid-19 pazarlamacılar için de hummalı bir sürecin başlangıcı oldu. Bu süreçte sadece uzaktan çalışmayla değil birçok sektörün adeta kış uykusuna yatmasıyla da sınanan pazarlamacılar, yılın büyük bir bölümünde reklam bütçelerinde yaşanan kesintilerle mücadele etti. Bu sınav her düzey ve her sektörden birçok pazarlamacıyı derinden etkiledi. Bazı pazarlamacılar direkt tüketiciye yönelik modellere dönerek bunun satışlara olan pozitif yansımasını görürken, diğerleri işletmelerini hayatta tutmak için savaştı ve çeşitli kesintilerle karşı karşıya kaldı.

Pazarlamacıların geliri düştü

2,453 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcıların onda biri son 12 ay içinde işten çıkarıldı, yüzde 12,7’si ise izne ayrıldı. Pandeminin bir sonucu olarak, pazarlamacıların yüzde 11,7’si pirim kaybı veya ertelemeye maruz kalırken, beşte biri (yüzde 20,3) ücret veya ikramiye paketlerinde kesinti yaşadı. Tüm katılımcıların yaklaşık yüzde 7,7’sinin çalışma saatlerinde kesinti olması kazançlarını da önemli ölçüde etkiledi.

Pazarlama departmanlarında dengeler değişti

Pazarlamacılar ayrıca ekiplerinin yeniden yapılandırıldığını, departmanların birleştiğini ve son 12 ayda yaşanan kesintiyle başa çıkmak için görev tanımlarına yeni uzmanlıkların eklendiğini gördü. Araştırma sonuçları ayrıca, ajans ilişkilerinin geliştiğini, şirket içi iletişim kanallarının öne çıktığını ve marka amacının tekrar gözden geçirildiğini gösteriyor.

Pazarlama sektörüne beyazlar hakim!

Veriler ayrıca sektördeki çeşitlilik oranının da düşük olduğunu gösteriyor. Yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 84,6’sı beyaz olarak tanımlıyor; yani 2020’den (yüzde 88) bu yana sadece yüzde 3,4’lik bir azalma olmuş. Karşılaştırıldığında, katılımcıların sadece yüzde 4,1’i Asyalı, yüzde 4’ü karma ırk ve yüzde 1,2’si siyahi olarak tanımlıyor. Geçen yılın oranları ise şöyle; yüzde 5’i Asyalı, yüzde 4’ü karışık ırk ve yüzde 2’si siyahi…

Gençler hakimiyetini ilan etti

Sonuçlar gençlerin pazarlama sektöründeki hakimiyetine de vurgu yapıyor. Ankete yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 41,5’i 25-34 yaş aralığındayken, 55 yaş ve üstü sadece yüzde 5,9’luk bir kesimi oluşturuyor.

Kaynak: Marketing Week

 

 

İLGİLİ HABERLER