Çalışanların yarısı evden çalışmanın özel hayatın ihlaline yol açtığını düşünüyor

Araştırma şirketi Akademetre Türkiye geneli 25 ilde 1340 kişiyle gerçekleştirilen “Koronavirüs Sürecinin Çalışma Hayatına Etkisi” araştırması Koronavirüs sürecinde adaptasyon anlamında çalışanların geliştirdiği davranışlara ışık tutuyor. Araştırmalardan çıkan sonuçlar oldukça ilginç:

 • Çalışanların yüzde 65,6’sı Koronavirüs döneminde evden çalışıyor. Koronavirüs döneminde evden çalışanlar arasında yüzde 42,5’lik kesimin evden sürekli çalışıyor. Çalışanların yüzde 34’ü, pozisyonunun evden çalışmaya uygun olmadığını belirtiyor.

 • Koronavirüs salgınından önce çalışanların yaklaşık yüzde 80’i evden/uzaktan çalışma esnekliğine sahip değil.

 • Her 2 çalışandan yaklaşık 1’i, evden/uzaktan çalışmanın hem avantajları, hem dezavantajları olduğunu düşünüyor.

 • Evden/uzaktan çalışmanın “vakit kazandırmak” noktasında çalışanlara en büyük faydayı sağladığı görülüyor. Bu noktada, özellikle “yolda vakit kaybetmekten kurtulmanın” avantaj sağladığı ifade ediliyor.

 • Evden/uzaktan çalışma sayesinde kazanılan vakit ile; çalışanların kendilerine, ailelerine ve arkadaşlarına daha fazla vakit ayırabildiği görülmektedir.

 • Evden/uzaktan çalışmanın dezavantajlarında ise “birebir iletişimde problemler yaşanabilmesi”, “evde motive olunmaması”, “sosyalleşememe” olarak öne çıkıyor.

 • Hedef kitlenin yarıya yakın bir bölümü, evden/uzaktan çalışmanın özel hayatın ihlaline yol açtığını düşünüyor.

 • Her 5 çalışandan 2’si, evden/uzaktan daha fazla çalıştığını belirtiyor. Evden/uzaktan daha fazla çalıştığını belirtenlerin oranı, evden/uzaktan daha az çalıştığını belirtenlerin oranından fazla.

 • Oransal çoğunluk (yüzde 32), evden/uzaktan çalışmanın işyerinde çalışmak ile aynı verimlilikte olduğunu düşünüyor. Her 3 çalışandan 1’inden fazlası, evden/uzaktan daha verimli çalıştığını düşünüyor.

 • Her 4 çalışandan yaklaşık 3’ü, evden/uzaktan çalışırken kendine özel alan ayırıyor.

 • Çalışanların oransal çoğunluğu, ev kıyafetleri ile evden/uzaktan çalıştığını ifade ediyor. Evden/uzaktan çalışırken “rahat sık” giysilerden “günlük/rahat/ casual” giyim tarzına geçiş görülüyor.

 • Her 10 çalışandan yaklaşık 4’ü, evden/uzaktan çalışırken görüntülü görüşme yapmaktan rahatsızlık duyuyor. Kadınlar, evden/uzaktan çalışırken görüntülü görüşme yapmaktan erkeklere göre daha fazla rahatsızlık hissediyor.

 • Her 10 çalışandan 4’ü şirketin haftanın veya ayın belli günlerinde evden/uzaktan çalışma imkanı sunmasını istiyor.

 • Sosyo ekonomik statü yükseldikçe, evden/uzaktan çalışma imkânının kalıcı hale gelmesini isteme durumu artış gösteriyor.

 • 25-34 yaş grubunda evden/uzaktan çalışma imkânının kalıcı hale gelmesini isteme durumu en yüksek seviyede.

İLGİLİ HABERLER