Çalışanlar gelecekten ne bekliyor?

Dünyanın daha önce deneyimlemediği sınavlarla dolu zorlu bir yıl geride kalırken, yeni normallerle birlikte iş dünyası da yeniden şekilleniyor. İş dünyasının geleceğine dair içgörüler geliştirmek adına iş dünyasının liderlerinin öngörülerine başvurulurken madalyonun diğer yüzündeki çalışan görüşleri de aynı ölçüde değer kazanıyor. Çalışanlar gelecekte nasıl bir çalışma hayatı talep ediyorlar? Tercih ettikleri şirketler hangi fırsatları sunacak? İş dünyasının geleceğinin şekillenmesinde aktif rol oynayacak çalışanlar bugünü ve yarını nasıl değerlendiriyor? Yanıtlar Citrix’in “Talent Accelerator” araştırmasından geliyor…

İşini değiştirerek küresel salgının hayatında yarattığı kargaşayı biraz daha artırmak isteyen çalışanların sayısı epey az. Ancak, salgın nihayetinde etkisini yitirmeye başladığında çalışanların çoğu önlerindeki seçenekleri keşfetmeye açık olacak. Citrix’in son araştırmasına göre, çalışanlar esnek modellerin, dijital teknolojinin, çeşitlilik ve kapsayıcılığın, öğrenme ve gelişimin, iş hayatının geleceğine yön vereceğini düşünüyor. Ayrıca çalışanlar kendileriyle aynı görüşü paylaşan, başarılı olmak ve kariyerlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları alanı ve araçları kendilerine sağlayan şirketlerin sunduğu fırsatları kollayacak.

Dijital Göçebeler

Çalışanlar çalıştıkları yer, zaman ve çalışma biçimleri konusunda bugün daha önce hiç olmadığı kadar çok esneklik istiyor. Talent Accelerator anketine katılan çalışanların yüzde 88’i yeni bir iş ararken önceliklerinin çalışma saati ve yeri açısından tam esneklik olduğunu söylüyor. Talent Accelerator anketine göre:

  • Çalışanların yüzde 83’ü çoğunlukla uzaktan çalışma fırsatlarının olması durumunda, şehrin dışına ve kentin diğer yerlerine taşınma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtiyor.
  • Çalışanların yüzde 78’i kuruluşların coğrafi olarak farklı bölgelere dağıtılmasının gelecek 12 ay içinde kırsal alanlarda yeni iş merkezlerin oluşturulmasına yol açacağını tahmin ediyor.

Ayrıca, ankete katılan çalışanların çoğunluğu esnek çalışma modellerinin gelecek yıl içinde standart hale geleceği görüşünde.

Çalışanların yüzde 83’ü şirketlerin, yaşadıkları yere bakmaksızın uygun adaylara ulaşabilmek için esnek çalışma modellerinden yararlanacağını öngörüyor.

Sanal Gerçeklik

Küresel salgın ve onunla  bağlantılı uzaktan çalışma zorunlulukları, çalışanları birbirinden fiziksel olarak ayırırken, araştırma sonuçlarına göre teknoloji de değerini ortaya koyuyor ve çalışanların bağlantısını, bağlılığını ve üretkenliğini koruyor.

  • Çalışanların yüzde 89’u teknolojinin çalışanları kuruluşları içerisinde daha üretken hale getirdiğine inanıyor.
  • Çalışanların yüzde 86’sı kuruluşlarındaki iş liderlerinin etkin olarak iş birliği sağlamak ve yenilikleri hayata geçirmek için teknoloji kullandıklarını bildiriyor.
  • Çalışanların üçte ikisi, uzaktan çalıştığında, bağlı oldukları müdürle, CEO’yla, üst yönetim ekibiyle ya da çalışma arkadaşlarıyla, ofiste çalıştıkları duruma oranla daha bağlantılı hissettiğini söylüyor.
  • Çalışanların yüzde 73’ü gelecekte teknoloji kullanımındaki artışın hiyerarşiyi ortadan kaldıracağını ve kariyerlerini geliştirebilecek iş liderleri ve üst düzey yönetim ekipleriyle daha açık bir iletişimi mümkün kılacağını düşünüyor.

Çıktılar Yerine Sonuçlar

Gelecekte şirketlerin, üretkenliği ölçme biçimlerini yeniden düşünmesi gerekecek. Ankete göre, günümüz çalışanları sağladıkları hacimle değil, değerle ölçülmek istiyor. Ayrıca, nerede olurlarsa olsunlar, en iyi şekilde çalışmak için ihtiyaç duydukları alanın ve güvenin kendilerine sağlanmasını bekliyorlar.

Çalışanların yüzde 86’sı sonucu, çıktının önüne koyan bir şirkette çalışmak istediklerini söylüyor, ancak şirketlerinin şu anda bu şekilde çalıştığını söyleyen insan kaynakları direktörlerinin oranının yalnızca yüzde 69 olduğunu düşünürsek köklü bir zihniyet değişimi şart.

Kariyerde Çeviklik

Küresel salgın yaşama ve çalışma biçimlerimizi altüst etti. Müşteri tercihlerindeki ve ihtiyaçlarındaki değişikliklerin tetiklediği yeni iş modellerini destekleyecek yeni görevler hızla ortaya çıkıyor; çalışanlara yeni beceriler kazandırmak ve  farklı görevlerin gerektirdiği becerilerle donatmak, bu hıza ayak uydurmada önemli bir faktör olacak.  Talent Accelerator anketinin bulgularına göre:

  • Çalışanların yüzde 82’si, küresel istihdam pazarında rekabet üstünlüğünü korumak için, var olan becerilerini geliştirmesi ya da yılda en az bir kez yeni beceriler edinmek üzere aksiyon alması gerekeceğine inanıyor.
  • İnsan kaynakları direktörleri, bir kuruluşun çevik öğrenmeye olanak tanımak için iş birliğine dayalı en son teknolojiye sahip olmasının en iyi yetenekleri işe almada ve korumada en önemli faktör olacağını düşünüyor. Çalışanların yüzde 88’i de yeni bir pozisyon ararken bu olanağın sunulmasını istediğini söyleyerek bu görüşü onaylıyor.

Citrix Strateji Başkan Yardımcısı Tim Minahan araştırmayı değerlendirirken; “Ekonomi yeniden hareketlenmeye başlayıp istihdam pazarı canlanırken, yeni iş arayanların sayısında muhtemelen büyük bir artış göreceğiz. Ancak, küresel salgın çalışanların çalışma hayatına bakışını ve yaklaşımını sonsuza dek değiştirdi; işletmeler yarın ileriye gitmek için ihtiyaç duydukları yetenekleri kendilerine çekmek ve korumak istiyorlarsa, bu yeteneklerin düşünce yapılarını ve isteklerini anlamak ve bunları karşılamak için bugünden planlar geliştirmek zorunda.” diyor.

İLGİLİ HABERLER