Binom araştırdı: Uzaktan eğitim sistemi ne kadar başarılı?

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle yaşam neredeyse durma noktasına gelmişken öğrenciler de uzaktan eğitimle dersleri takip ediyor bir süredir… Peki, uzaktan eğitim için en çok hangi programlar kullanıyor? Uzaktan eğitimde günlük alınan eğitim süresi ne kadar? Uzaktan eğitim için en çok hangi araçlar kullanılıyor? Uzaktan eğitim ne derece başarılı bulunuyor? Yanıtlar Binom’un gerçekleştirdiği Koronavirüs Sürecinde Uzaktan Eğitim Araştırması’nda…

Binom, Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında okullara verilen bir haftalık aranın ardından, 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitimin öğrenciler ve veliler nezdinde nasıl algılandığını araştırdı. Araştırma kapsamında, çocukları ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim alan veliler ve üniversite öğrencileri ile olmak üzere toplam 1205 kişi ile görüşüldü. Yaklaşık bir aylık uzaktan eğitim sürecinin sonunda, 18-21 Nisan tarihleri arasında, mobil anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, uzaktan eğitime dair algıyı, uyum sağlama durumunu, yaşanan sorunları ve eğitime dair endişe düzeyi gibi bulguları ortaya koydu.

Her 10 öğrenciden 9’u uzaktan eğitime devam ediyor

Koronavirüs Sürecinde Uzaktan Eğitim Araştırması ile Türkiye genelindeki öğrencilerin yüzde 93’ünün uzaktan eğitime devam ettiği görülüyor.  İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin yüzde 94’ü, üniversitelilerin ise yüzde 91’i eğitimine uzaktan devam ediyor. Uzaktan eğitime geçişle yüzde 7’lik bir öğrenci kaybı olduğu görülüyor. Uzaktan eğitime katılanların bu eğitim modeline yönelik değerlendirmeleri ve deneyimleri ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Özel okul öğrencileri daha uzun sürelerle eğitim alıyor

Uzaktan eğitimde günlük alınan eğitim süresinin ortalama 2 saatin üzerinde olduğu görülüyor. İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler ortalama 2 saat 10 dakika, üniversiteliler ise ortalama 2,5 saat günlük olarak uzaktan eğitim alıyor. Devlet ve özel okul öğrencilerinin günlük eğitim süreleri arasındaki fark en çok ilk ve ortaöğretim seviyelerinde görülüyor. İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler arasında, devlet okuluna gidenler günlük ortalama 2 saat eğitim alırken, özel okula gidenlerin aldığı eğitim yaklaşık 4 saati buluyor.

Okullar eğitimlerinde en çok kendi platformlarını ve Zoom’u kullanıyor

Uzaktan eğitim alınan platformlara baktığımızda, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler yüzde 89 ile en çok EBA üzerinden eğitim alırken, üniversitede eğitimler daha çok okulların kendi platformları (yüzde 37), Zoom (yüzde 25) ve Adobe Connect (yüzde 13) üzerinden gerçekleşiyor.

İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki devlet okulu öğrencilerinin yüzde 97’lik oranla en çok EBA üzerinden eğitim alan kesim olduğu görülüyor. Aynı seviyedeki özel okullar ise öğrencilerine en çok Zoom (yüzde 30) ve okulun kendi platformları (yüzde 18) üzerinden eğitim sağlıyor. Özel okula gidenlerden EBA’yı takip edenlerin oranı ise bu kesimde yüzde 30 olarak görülüyor.

Uzaktan eğitime nereden bağlanılıyor?

Uzaktan eğitime bilgisayardan bağlananların yüzde 44 ile en yüksek seviyede olduğu görülüyor. EBA’nın etkisi ile ikinci sırada yüzde 30 oranında televizyondan takip yer alırken, azımsanmayacak oranda bir kesim de yüzde 21 ile eğitimleri telefondan takip ediyor. Telefondan eğitim alan kesimin büyük çoğunluğu üniversitelilerden oluşuyor.

Özel okul öğrencilerinin, ilköğretim ve ortaöğretim çağında yüzde 72, üniversitede ise yüzde 76 ile eğitim için en çok bilgisayar kullanan kesim olduğu görülüyor. İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki devlet okulu öğrencileri ise eğitime bilgisayardan erişimi yüzde 26 ile en düşük olan kesim. Bu öğrenciler için yüzde 49 ile ilk alternatif televizyon olarak görülüyor. Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin ise yüzde 31’lik bir pay ile eğitimi en çok telefondan eğitim takip eden kesim olduğu görülüyor.

Uzaktan eğitime uyum sağlayanlar çoğunlukta

Yaklaşık bir aydır uzaktan eğitim sürecini deneyimleyen öğrencilerin yüzde 63’lük bir oran ile bu modele uyum sağladığı görülüyor. İlk ve ortaöğretim düzeyinde uyum sağlayanların oranı yüzde 65 iken, üniversitelilerin yüzde 61’i uyum sağladığını belirtiyor.

Velilerin eğitimlere eşlik etme durumuna bakıldığında ise, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerine eşlik eden velilerin yüzde 59 seviyesinde olduğu, en çok ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitime eşlik edildiği görülüyor. İlkokulda her 4 veliden 3’ü, ortaokulda ise her 4 veliden 2’si çocukların eğitimine eşlik ediyor.

Uzaktan eğitimde en çok bağlantı ve odaklanma sorunu yaşanıyor

Uzaktan eğitimle ilgili en çok yaşanan sorunlar; bağlantı kopukluğu, eğitime odaklanamama ve eğitim içeriğinin yetersiz olması şeklinde gözlemleniyor. İlk ve ortaöğretim çağındakiler için buna ebeveynlerin eşlik etmesi gerekliliği de dördüncü sıradan ekleniyor. Üniversiteliler içinse yüzde 50 ile en çok yaşanan sorun, bağlantı kopması sorunu. Hiç sorun yaşamadığını ifade eden yüzde 35’lik kesim arasında özel okul öğrencilerinin daha baskın olması ise dikkat çekiyor.

Uzaktan eğitim modelini başarılı bulanlar çoğunlukta

Uygulanmakta olan uzaktan eğitim modelini başarılı bulanların oranı yüzde 63. İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin yüzde 65’i, üniversitelilerin ise yüzde 58’i uzaktan eğitim modelini başarılı buluyor. Okul seviyesi yükseldikçe uzaktan eğitimi başarılı bulanların oranının düştüğü dikkat çekiyor. En çok başarılı bulanlar yüzde 68 ile ilkokul çağındakiler. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin uzaktan eğitime yeterince hazır olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 58… İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin yüzde 57’si, üniversitelilerin ise yüzde 60’ı Türkiye’yi uzaktan eğitime hazır bulmuyor.

Koronavirüs tehlikesi tamamen geçene kadar uzaktan eğitime devam

Salgın sonrasında uzaktan eğitime devam etme konusunda, salgın tehlikesi tamamen kalkana kadar devam etmesi gerektiğini düşünenlerin yüzde 43 ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. Uzaktan eğitimin sürekli devam etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 16 ile oldukça düşük paya sahip, zorunluluk bittikten sonra tercih edilen bir model olmadığı görülüyor.

Eğitimde dijital altyapıya destek var

Uzaktan eğitim bitse bile, dijital altyapının tüm eğitim süreçlerine dahil edilmesiyle daha etkili ve verimli eğitim alabileceğini düşünenler yüzde 62’lik bir paya sahip. Üniversitelilerde bu oran yüzde 66 iken, ilk ve ortaöğretim çağındakilerin yüzde 61’i eğitimde dijital altyapıyı destekliyor.  Uzaktan eğitim ilk tercih olmasa bile uzaktan eğitimde kullanılan dijital altyapının eğitimi daha verimli hale getirebileceği düşünülüyor.

Eğitim hayatından en çok liseliler endişeli

Eğitim hayatına dair duyulan endişe düzeyinin yüzde 71 ile tüm okul çağlarında yüksek seviyede olduğu görülüyor. İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin yüzde 74’ü eğitim hayatına dair endişeli iken,  üniversitelilerin yüzde 65’i endişe duyuyor. En endişeli kesim ise yüzde 81’lik pay ile liseliler.

Araştırmanın Künyesi:

Binom tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Sürecinde Uzaktan Eğitim Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından 23 Mart itibarıyla başlatılan uzaktan eğitim sürecinin ebeveynler ve öğrenciler nezdinde nasıl algılandığını, devletin ve özel kurumların verdiği eğitime katılım düzeyini, uyum sağlama sürecini, yaşanan sorunları, eğitim hayatına dair endişe düzeyini anlamak hedeflendi. Araştırma, uzaktan eğitim alan, ilkokul, ortaokul, lise çağında çocuğu olan 25 yaş üzeri ebeveynler ve 18 yaş üzeri üniversite öğrencileri ile, IBBS-1 düzeyinde Türkiye temsili gerçekleştirildi. Toplam 1205 kişi ile Mobil Anket yöntemiyle yapılan görüşmeler, 18-21 Nisan 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında  ± yüzde 3’tür.

İLGİLİ HABERLER