Bilinçaltı satın alma davranışlarını yönetiyor

Nöro bilim ve pazarlama kavramlarını birleştiren yeni bir disiplin olarak kabul edilen Nöropazarlama kavramı, Üsküdar Üniversitesi’nde ele alındı. Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi’nde, gerçekleştirilen Nöropazarlama Zirvesi’nde, Business and Information Technology School Öğretim Üyesi Dr. Christian Chlupsa,  Romanya’nın ilk nöropazarlama araştırma merkezi olan Buyer Brain şirketinin Kurucu Ortağı Ana Iorga ve Prof. Dr. Ali Atıf Bir gibi önemli konuşmacılar yer aldı. Satın alma davranışlarının yüzde 90’ının bilinçaltındaki sürecin yönettiğinin vurguladığı etkinlik, Kariyer.net sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Klasik pazarlamanın etkisi azaldı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Bozkurt’un “Dünden Bugüne Pazarlama” başlıklı sunumuyla başlayan zirvede, klasik pazarlama teknikleri ve nöropazarlama tekniği karşılaştırıldı. Prof. Dr. İzzet Bozkurt açılış konuşmasında klasik pazarlamanın etkisinin sorgulandığına dikkat çekerek reklam verenin artık somut ve ölçülebilir stratejiler doğrultusunda iletişim çalışmalarını yönlendirmek istediğini ifade etti. İletişim olmadan pazarlamanın olamayacağının altını çizen Bozkurt, artık kişilerin fikrini öğrenip, onları sürece dahil etmenin zorunlu olduğunu belirtti. Nöropazarlamanın tüketicinin beynindeki subliminal reklamların peşinde olmadığını vurgulayan Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Beyinle ilgili bilinmezlikler azaldıkça kişinin gerçek düşüncesi ve dile getirdiği aynı olmadığı ortaya çıkıyor. İnsan davranışlarının ilk kez biyolojik marker’larla saptanabilmesi, ölçülebilir olması söz konusu. Artık az yanılır verilere ulaşma şansına sahibiz. Bu sayede doğru verilerle çok büyük pazarlama bütçelerinde doğru sonuçlar alma şansımız var. Nöropazarlama, daha nokta vuruşlu, daha efektif projelerin oluşturulmasını sağlıyor. Bizleri nelerin güdülediğini, bilinç dışı olarak nelerin tetiklediğini nöropazarlama araştırmaları sayesinde öğrenebiliriz.”

Beyin “Google” gibi çalışıyor

Business and Information Technology School Öğretim Üyesi Dr. Christian Chlupsa, örtülü iletişimdeki fırsatları aktardığı sunumunda, düşünce sisteminin yüzde doksandan fazlasının bilinçaltının ürünü olduğunu belirterek, beynimizin google gibi örtülü bilgiyi de hemen algıladığını belirtti. Chlupsa, örtülü iletişimin beyin sisteminin karar verme üzerindeki etkisi olmasa da, ürünü seçme eğilimi oluşturabildiğini belirtti.

Nöropazarlama bilinçaltına odaklanıyor

Romanya’nın ilk nöropazarlama araştırma merkezi olan Buyer Brain şirketinin Kurucu Ortağı Ana Iorga sunumunda, nöropazarlamanın kişilerin anlattıklarına değil, beyin reaksiyonlarına odaklandığını belirterek,  “nöropazarlama, dile getirilmeyen tepkileri ve bilinçaltını araştırır” dedi. Nöropazarlamanın akıl okuma olmadığını dolayısıyla manipülatif bir eylem olmadığını belirten Iorga, toplantıda beynin olumlu reaksiyon gösterdiği durumlardaki satın alma arasındaki süreç hakkında bilgi verdi.

Pazarlama sektöründen, akademik çevreden ve üniversite öğrencilerinden çok sayıda kişinin takip ettiği konferansta nöropazarlama -örtülü iletişimde yeni fırsatlar,  tüketici gözüyle pazarlama konuları işlendi.  

 

İLGİLİ HABERLER