2016 yılında pazara güven stabil kaldı

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi PageGroup çalışanların piyasa ve ekonomi algısını değerlendiren, Türkiye dahil 15 Avrupa ülkesini kapsayan Pazara Güven Endeksi araştırmasını tamamladı. Yıl içinde üç aylık dönemlerle, dört kez tekrarlanan araştırma yaklaşık 17.500 profesyonel ile gerçekleştirildi. 2016’ın ilk ve son 6 ayının kıyaslandığı Araştırmada Türkiye’den çarpıcı yorumlar ortaya çıktı.

Geleceğe güven değişmiyor

İş başvurusunda bulunan adayların görüşlerinden derlenen bu araştırmaya göre; Avrupa ve Türkiye’de güven endeksi 2016 boyunca değişkenlik göstermedi. 2016’nın ilk ve ikinci yarısında Türkiye’de Güven endeksi yüzde 52 oranını korurken benzer şekilde Kıta Avrupa’sında da pazara güven değişmeyerek yıl boyunca yüzde 51 seviyesini korudu. Yıl boyunca yüzde 57’de sabit kalan bir diğer değer de piyasanın iyiye gideceğini düşünen 30 yaşın altındakilerin oranı. Benzer şekilde 30-49 yaş arası çalışanların da yarısı yıl boyunca piyasaya olan güvenlerini kaybetmediler. Diğer yandan 49 yaş üstü deneyimli çalışanların yüzde 48’iyse yılın ilk yarsında piyasanın iyiye gideceğini düşünürken, ikinci yarı itibarıyla bu sayı yüzde 45’e düştü.

Profesyonel beklentiler yükselişte

30 yaş altı çalışanların yüzde 74’ü iş-yaşam dengesinin daha iyi olacağını düşünüyor. Bu oranda yılın ilk yarısına göre yüzde 5 artış görüldü. Oysa yılın ilk yarısında 30-49 yaş arası çalışanların yüzde 61’i önümüzdeki 12 ay içinde iş-yaşam dengelerinin daha iyi olacağını düşünürken yılın son yarısında bu oran yüzde 58’e düştü.

Diğer yandan yan hakların artması yönünde beklenti yüzde 59’dan, yüzde 53’lere indi. Yılın ilk yarısında 30 yaş altı çalışanların yüzde 69’u yeni bir iş bulmak için 3 aydan daha az bir sürenin yeterli olacağı görüşünde birleşirken bu oran yılın ikinci yarısında yüzde 72’ye yükseldi.

30-49 yaş arası çalışanlarda yıl boyunca kişisel gelişimlerine olan inanç değişmeyerek yüzde 80 oranında kaldı. Terfi, yan hak ve sorumluluk alanlarının artması yönündeki beklentilerde yalnızca yüzde 1 oranında artış saptandı.

49 yaş üstü, genç gruptan daha ümitli

Güncel ekonomik durum algısında 30-49 yaş aralığında yıl içinde bir değişim yaşanmazken, 30 yaş altı çalışanlarda ekonomik durumun iyi olduğunu düşünenlerin oranı yılın ikinci yarısında yüzde 4 oranında düştü. İlk yarı yüzde 28’ken ikinci yarı yüzde 24’lere geriledi.

30 yaş altında iş piyasasının şu anki durumunun iyi olduğunu düşünenlerin oranı yıl içinde yüzde 31’den yüzde 28’e düştü. 31-49 yaş arası çalışanlarda da bu oran yıl içinde yüzde 28’den yüzde 23’e indi.

Gelecekte iş piyasasının durumunun iyi olacağını düşünenlerin sayısında 30 yaş altı çalışanlar arasında yüzde 3 oranında azalma görülerek yıl sonunda yüzde 37’lerde seyretti. Oysa araştırmaya katlan 49 yaş üstü çalışanlarda yüzde 27’lik bir kesim gelecekte iş piyasasının durumunun iyi olacağını düşünürken bu oran da yıl sonunda doğru yüzde 38’e yükseldi.

Diğer yaş gruplarında yükseliş gözlemlenirken gençlerde gelecekteki ekonomik durum algısında düşüş yaşandı. 30 yaş altı çalışanların yılın ikinci yarısında yüzde 33’ü gelecekte ekonomik durumun iyi olacağı görüşünde birleşti. 30-49 yaş aralığında yılın ilk yarısında yüzde 36’lık bir grup gelecekte ekonomik durumun iyi olacağını düşünürken bu oran yılın ikinci yarısında yüzde 38’e yükseldi. Öte yandan 49 yaş üstü çalışanların gelecekteki ekonomik durum algısı yılın ikici yarısında yükselişe geçti. Yılın ilk yarısında sadece yüzde 27’lik bir bölümü gelecekte ekonomik durumun iyi olacağı görüşünde iken bu oran ikinci altı ayda yüzde 42’ye yükseldi.

İLGİLİ HABERLER