21’inci yüzyılda Sosyal Sözleşme de bozuldu!

21’inci yüzyılda Sosyal Sözleşme de bozuldu!

Gelir dağılımıyla üretilenin paylaşımındaki adaletsizlik, içinde bulunduğumuz yüzyılda giderek artıyor. Gelişmiş ekonomilerde dahi kanun koyucunun…